Saturn nemusí být pouze planeta

Na moderní stroje pro předseťové zpracování půdy se v dnešní době kladou vysoké požadavky na kvalitu provedené práce, ale zároveň i na její kvantitu. Co nejvyšší plošná výkonnost se vyžaduje kvůli zajištění agrotechnických požadavků týkajících se včasného provedení prací.

Při předseťové přípravě se nyní v hojné míře používají pro úplnou přípravu seťového lože pasivní kypřiče, které požadované kvality práce dosáhnou s menším počtem pracovních operací na rozdíl od dříve používaných strojů. Pasivní stroje také dosahují podstatně vyšší plošné výkonnosti než stroje poháněné od vývodového hřídele traktoru.

Kvalita předčí i známou konkurenci

Pasivních kypřičů je na našem trhu nepřeberné množství. Můžeme na něm najít stroje jak renomovaných zahraničních značek, tak od našich domácích výrobců, kteří jim v této kategorii výrobků lépe než dobře konkurují. Jedním ze strojů, který na českém trhu zaujímá významné postavení a který je svou kvalitou srovnatelný a některými technickými prvky i zahraniční výrobky převyšuje, je kombinovaný kypřič Saturn, který vyrábí firma OPaLL-AGRI, s. r. o., sídlící nedaleko Opavy.

Nesená i polonesená verze

Kypřiče Saturn dodává výrobce ve dvojím provedení, tedy jako nesenou verzi s pracovním záběrem tři a čtyři metry a polonesenou verzi s šířkou záběru od tří do osmi metrů. Základem stroje je přední příčný nosník. Tento nosník má u nesené verze závěs, který umožňuje připojení do tříbodového závěsu traktoru, a u polonesené verze je vybaven táhlem pro připojení k traktoru. U polonesené verze je rám s podvozkem a hydraulickým okruhem pro snazší manipulaci se strojem.

Pracovní sekce

Na přední příčný nosník již navazují pracovní sekce, které jsou s nosníkem spojeny torzními tyčemi. Každá pracovní sekce se skládá z několika pracovních orgánů. Jako první se do práce zapojí prutový válec. V základním provedení má průměr 265 mm. Tento rozměr se v praxi velice dobře osvědčil a vyniká svou drobicí schopností. Avšak v případě, že je nutné zpracovat půdu velmi lehkou nebo kamenitý pozemek, je vhodné použít válce o průměru 330 mm. Za prutovým válcem následuje srovnávací lišta, její funkce však nespočívá pouze v urovnávání terénu, její tvar a umístění zajišťují, že velké, nerozdrobené hroudy se vrací zpět před prutový válec a jsou opětovně zpracovávány.
Po urovnání povrchu následuje kypření. Stroje Saturn využívají samostatně pružinu, nebo střižně jištěné radličky šípovitého tvaru, uložené ve dvou řadách. Tyto radličky tak podřezávají půdu v celém profilu a bez problému dokáží připravit mělké seťové lože pro všechny vysévané plodiny. I tato kypřicí část stroje umožňuje variabilitu. Pro práci ve velmi vlhkých jarních podmínkách a pro práci na půdách s velmi vysokou hranicí spodní vody a tím sníženou schopností jarního vysychání lze velmi rychle a jednoduše šípové radličky zaměnit za kypřicí sestavu s plochými kombinátorovými pery.
Za radličkovou sekcí následuje druhý drobicí válec s urovnávací lištou. Zadní drobicí válec společně s urovnávací a postranní deskou rozdrobí zbylé hroudy a skývy.
Poslední část pracovní sekce zajišťuje opětovné zpevnění půdy a její rozdružení. O to se postarají crosskill pěchovací válce, které jsou technicky řešeny tak, aby zkypřenou půdu nejen opětovně utužily, ale také separovaly její části a vytvořily tak co nejdokonalejší seťové lůžko. Separace spočívá v tom, že lopatky kol rozhazují vrchní část zeminy. Při tomto procesu vypadávají lehčí částice blíže crosskill kolům a ukládají se tedy v půdním profilu níže a hrubší a těžší částice dopadnou dále a zůstávají tak na povrchu. Tím je zajištěna ochrana půdy proti vysychání a velmi dobrá vzcházivost zaseté plodiny.

Správné seřízení
je základem úspěchu

Pasivní kypřiče se potýkají s velkým tahovým odporem. Je to dáno tím, že pro svoji správnou funkci potřebují vyšší pojezdové rychlosti, ale čím vyšší pojezdová rychlost, tím vyšší je i tažný odpor. Aby používání takového stroje bylo ekonomicky zajímavé, je nutné stroj správně seřídit. Konstrukce kypřičů Saturn umožňuje seřizovacími šrouby rozdělovat a přenášet vlastní hmotnost stroje, která je u osmimetrového stroje až 5900 kg, na přední a zadní drobicí válce a na pěchovací válce. Při správném seřízení tak uživatel dosáhne kvalitní přípravy půdy s minimálním tahovým odporem a tedy i s menší spotřebou pohonných hmot .

Nejvíce strojů
pracuje na Moravě

Stroje z Hertic u Opavy můžeme dnes vidět po celé republice a značná část výroby je určena i na export, největší četnost strojů je ale bezpochyby na Moravě. O tom, jak stroje pracují, jsme se mohli přesvědčit například při návštěvě zemědělského obchodního družstva Litultovice na Opavsku, které se nachází v blízkosti samotného výrobního závodu.
Tato společnost hospodaří na výměře 630 ha, z toho je 580 ha orné půdy. Kombinovaný kypřič Saturn s pracovním záběrem pět metrů tam koupili již v roce 2002. V loňském roce se firma rozhodla pro nákup nového stroje s větším pracovním záběrem, důvodem bylo pořízení výkonnějšího traktoru. Při rozhodování příliš dlouho neváhali a po předchozích zkušenostech se rozhodli znovu pro stroj Saturn, tentokrát již se záběrem šest metrů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *