Sci-fi? Kdeže! Zemědělská prvovýroba

V roce 1978 byl na oběžnou dráhu vypuštěn první satelit se systémem GPS. Před téměř třiceti lety šlo pochopitelně o zařízení určené hlavně pro vojenské účely. Jenže vývoj pospíchal mílovými kroky a v devadesátých letech minulého století se systém GPS začal prosazovat i v zemědělství. A čím dál častěji se s ním setkáváme i na našich polích. Nejde přitom o techniku, kterou by si farmáři pořizovali pouze z rozmaru. Ten, kdo dokáže moderní techniku správně používat, může i přes počáteční nemalou investici dost ušetřit.

Mezi výrobci zemědělské mechanizace, kteří se vývoji satelitní navigace stabilně věnují, nemůže chybět značka John Deere. Systém GreenStar spatřil světlo světa již v roce 1996, poté firma vyvinula vlastní přijímač duální frekvence StarFire a v roce 2002 byl představen naváděcí systém AutoTrac. A právě systém AutoTrac si kromě řízení traktorů s pomocí aplikace ParallelTracking (sledování paralelních jízd pomocí satelitu) mohli vyzkoušet účastníci prezentace systému AMS (AG Management Solutions), kterou v areálu České zemědělské univerzity a na přilehlých pozemcích v pražském Suchdole uspořádala v polovině února akciová společnost Strom Praha. Lezavé počasí akci sice příliš nepřálo, ale kdo se zúčastnil, nelitoval.
Ze tří stavebních kamenů
Pro velké množství aplikací slouží tři základní komponenty systému GreenStar. Mobilní procesor, GreenStar Displej a poziční přijímač StarFire iTC, které spouštějí každou aplikaci nabízenou značkou John Deere, jsou řešeny stavebnicovým systémem. Mohou tak reagovat na přesné požadavky obsluhy a jsou využitelné na více typech zemědělských strojů. Uživatel tak jednoduše ovládá pouze jeden systém s podstatně rychlejší návratností investice do něj.
Mozkem systému GreenStar je mobilní procesor, do nějž jsou vkládány PC karty ( jedna PC karta je schopna pojmout 800 hodin provozních dat) s programy. Procesor je připojen k zadní straně displeje, který zaznamenává informace o pozemku, plodině i pozici stroje na PC Data kartu. Součástí procesoru je i software na kartě Key pro některé další aplikace (AutoTrac, ParallelTracking, FieldDoc) a mapování výnosu mlátičky.
Ovládání displeje GreenStar je velice jednoduché a v jeho přehledně uspořádaném menu se obsluha snadno orientuje a zvládá rychlé ovládání menu i během jízdy. Stejně jako další součásti systému AMS je i displej univerzální a lze jej využít při práci s traktorem, mlátičkou, řezačkou, postřikovačem i rozmetadlem.
Na loňském veletrhu Agritechnica v Hannoveru představila firma John Deere displej GreenStar II s integrovaným procesorem, počet potřebných stavebních kamenů se tak sníží na pouhé dva.
Prozatím třetím stavebním kamenem je poziční přijímač StarFire iTC využívající desetikanálový systém ke sběru signálu z globálního pozičního satelitního systému (k dispozici je na tři desítky družic kolem planety Země a při praktických jízdách v Suchdole jsme byli ve spojení se čtrnácti z nich) a z diferenční korekční sítě John Deere. Signály jsou využívány k určení přesné polohy a nadmořské výšky. Přijímač je velice jednoduše přenosný ze stroje na stroj.
Přesnost zaměření polohy si může uživatel vybrat, protože v nabídce jsou přijímače se dvěma úrovněmi přesnosti. Přijímač SF1 s přesností ± 30 cm je vhodný pro většinu dalších operací. Přesnější, placený korekční signál SF2 umožňuje přesnost jízdy v rozmezí ± 10 cm a jeho volba je vyžadována k aplikaci AutoTrac a doporučuje se i pro Green Star ParallelTracking. Zájemce o přesnější navigaci SF2 má možnost tuto variantu třikrát po 72 hodinách zdarma prakticky vyzkoušet a tento přijímač lze dokoupit s tím, že signál bude změněn do tří pracovních dnů. Přijímač SF iTC pracuje většinou perfektně, ztráta signálu hrozí pouze při práci na pozemcích se stožáry vysokého napětí, případně ve stínu vysokých budov či v údolích. Přijímač StarFire může pracovat i s bezplatným evropským diferenčním korekčním signálem Egnos s odchylkou od 50 cm.

Uspoří čas i peníze
Pomocníkem při automatickém navádění vozidla je systém s manuálním řízením ParallelTracking. Obsluha může pracovat při vyšší rychlosti i v noci a kromě úspory času ušetří nejen pohonné hmoty, ale i chemikálie při postřicích, jelikož nedochází ke zbytečnému překrývání jednotlivých jízd a eliminováno je i riziko vynechávek. Tato úspora se týká i dalších pracovních operací. Poloha stroje může být korigována na základě vizuálního zobrazení na displeji či zvukového hlášení. Jednoduché je i vytvoření kolejových řádků a navádění do zatáček. Systém je kompatibilní i s traktory konkurenčních značek.
Nejmodernějším systémem řízení je AutoTrack, který využívá nejen automatického navádění, ale i řízení stroje, a to jak v přímém směru, tak při jízdě do zatáček. Obsluha, která pouze zadává potřebná data, se může plně věnovat jiné pracovní činnosti a pouze otáčí stroj na souvratích nebo při vyhýbání se překážkám.Oproti systému ParallelTracking je AutoTrack vybaven senzorem snímajícím úhel natočení kol, senzorem natočení volantu, elektricko-hydraulickým ventilem a aktivačními tlačítky. To, co platí při navádění systémem ParallelTracking, platí u AutoTracku dvojnásob. Půda pozemků je méně utužována díky plánované dopravě a zpřesnění přejezdů bez překrytí s uspořením hnojiv, osiva i paliva. Díky komfortu práce je podstatně regulována únava obsluhy , byť je rychlost práce vyšší.
Návratnost do jednoho roku
O tom, jak může být využití systému AMS efektivní, přesvědčí jeho prakticky celoroční využití. Díky flexibilitě komponentů je na jaře vhodným pomocníkem při rozmetání hnojiv a aplikaci postřiků, v létě se uplatní při sklizni, podmítce i orbě a na podzim opět při aplikacích postřiků, podmítce, setí nebo orbě. Zimu může obsluha věnovat ukládání a zpracovávání získaných dat.
Pro výpočet návratnosti investice do systému AMS, která s využitím navádění AutoTrack překročí půl milionu korun, byla jako příklad zvolena modelová farma hospodařící na 1500 hektarech, na kterých se věnuje rostlinné výrobě.
Na podzim při využití AMS farma ušetřila při podmítkách, postřicích i výsevu. Při podmítkách nedocházelo k přesahům, které někdy mohou být až 10 %. S AutoTrackem se tato hodnota sníží o 90 %, při využití levnějšího ParallelTrackingu klesne o 60 %. Zároveň klesá spotřeba pohonných hmot i další náklady. Přesahy byly minimalizovány i při postřicích. Kromě zvýšení přesnosti jízd je výhodou možnost práce v noci, kdy je menší pravděpodobnost ovlivňování postřiků větrem. K podstatné úspoře paliva, osiva i zvýšení rychlosti došlo i při výsevu, kdy bývají přesahy až tříprocentní. Celková finanční úspora podzimních prací byla vyčíslena na přibližně 175 000 Kč.
S největšími úsporami je třeba počítat vzhledem k nejnákladovější položce, kterou jsou jednoznačně chemické prostředky, na jaře. Díky zkvalitnění postřiků a eliminaci překryvů byly úspory vyčísleny na více než 300 000 Kč a při letní sklizni lze uspořit dalších 100 000 Kč. A nemalou porci času farmářům uspoří i automatické ukládání polní dokumentace FieldDoc.
V konečné reálné kalkulaci hraje roli bezpochyby celá řada dalších faktorů, včetně toho lidského, ale i když nejde o nadhodnocená čísla, měla by se investice do systému AMS při výměře 1500 hektarů vrátit během jednoho roku.

Roman Paleček

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *