Se senážními návěsy ke snížení nákladů

Technologie pro sklizeň pícnin má být výkonná, ale zároveň flexibilní a organizačně nenáročná. Takovou technologii s využitím senážních návěsů nabízí rakouská firma Pöttinger. Vyrábí velice široký sortiment návěsů pro využití jak v intenzivních podmínkách na velkých celcích úrodných nížin, tak i pro podhorské oblasti. O výhodách technologie s využitím senážních návěsů jsou přesvědčeni také pracovníci firmy Vacek agro spol. s r. o, která sídlí v obci Vrchotovy Janovice.

Společnost hospodaří na 2000 hektarech zemědělské půdy, z níž zabírají 350 hektarů trvalé travní porosty. Travní píce je sklízena na 120 hektarech ve formě senáží, na 230 hektarech pak na seno. Takto konzervované krmivo slouží k výživě skotu v počtu 240 kusů dojnic a 60 kusů pastevního skotu masného plemene. Na produkci kvalitního krmiva je zaměřena z velké míry také rostlinná výroba.

V podniku má dlouhou tradici spolupráce s firmou Pöttinger. Začala pořízením taženého žacího mačkače CAT Nova 310 T CR v roce 2000, s nímž byly sklízeny travní porosty. Sklizeň byla obstarávána samojízdnou řezačkou. Ta však svou výkonností nepostačovala rychlosti zavadání hmoty a také organizace činnosti odvozních souprav byla náročná. O tom ví své každý manažer zemědělského podniku, který musí organizovat činnost sklizňového řetězce s řezačkou na členitých a nepravidelných loukách. Proto bylo rozhodnuto přejít na technologii sklizně pomocí senážního návěsu.

Zařazením návěsů firmy Pöttinger se výrazně zjednodušila organizace práce, protože traktor s vozem je samostatná jednotka, která zabezpečuje sběr, řezání i odvoz hmoty. Dále se také snížily náklady díky snížení spotřeby paliva i počtu pracovních sil.*

Více informací v časopise Mechanizace zemědělství 1/2017.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *