Se značkou Ross do budoucnosti

Roudnice nad Labem, pro mnohé město jako každé jiné. Pro každého zemědělce však jde o synonymum pro české pluhy a secí stroje. Vždyť první továrnu na pluhy zde založil už roku 1880 pan Rudolf Bächer. Od té doby prošla výroba strojů pro zpracování půdy složitým vývojem. Za oněch více než sto let vznikl areál o rozloze 20 000 m2. V dobách své největší slávy představoval závod světovou špičku. Vy kdo jste v Roudnici nad Labem nikdy nebyli si jistě vybavíte několik scén z filmu Marečku podejte mi pero, které byly natáčeny právě v areálu roudnických strojíren. Jen je škoda, že ono plně robotizované pracoviště, kde lidská ruka nosila pouze švestičky ze zahrádky, nikdy nevzniklo. O současnosti a budoucnosti výroby zemědělských strojů v Roudnici nad Labem jsem si povídal s výrobním ředitelem Ing. Šimoníkem a panem Antonínem Malým ze společnosti Keratech Group, a. s.

Značka Ross je mezi našimi zemědělci dobře známá. Mohli byste našim čtenářům osvětlit současnou situaci v roudnických strojírnách?
V současné době spravuje areál strojíren správce konkurzní podstaty. O jeho koupi má zájem naše společnost, která intenzivně jedná se správci konkurzní podstaty a fondem národního majetku o podmínkách koupi areálu roudnických strojíren. Společnost Keratech Group, a. s. již jednou strojírnu na konci roku 2002 v rámci dražby získala. Právníci hlavního akcionáře společnosti Keratech však narazili na nedostatečné ošetření problematiky týkající se starých ekologických zátěží vzniklých dlouholetou strojírenskou výrobou v areálu. Protože se do doby splatnosti nepodařilo problém dořešit, ke koupi nedošlo a jednání v tomto směru pokračuje. Keratech Group, a. s vyrábí stroje pod značkou ROSS dále v prostorách pronajatých od správce konkurzní podstaty.
Takže stroje a náhradní díly se nadále vyrábějí. Jak se díváte na budoucnost výroby zemědělských strojů tady v Roudnici?
Zájmem naší akciové společnosti je koupit areál strojíren a dál pokračovat v dlouholeté tradici výroby zemědělských strojů se značkou ROSS. Pokračovat ve výrobě těch strojů, na které je celý areál uzpůsobený, tzn. strojů pro zpracování půdy, orbu a setí. Kompaktory, kombinátory, pluhy a secí stroje budou nadále tvořit nosný program strojíren v oblasti zemědělské techniky. Vedle této oblasti se v areálu rozvíjí kovovýroba. K ní je potřeba stejných výrobních prostředků, a tak napomáhá k jejich využití i mimo sezónu výroby zemědělských strojů. V kombinaci výroby strojů pro zemědělství a kovovýroby vidíme budoucnost celé roudnické strojírny.
Mohli byste ve zkratce přiblížit současný sortiment strojů vyráběných a prodávaných vaší společností?
V současné době se tedy v Roudnici dále vyrábí zemědělské stroje a náhradní díly značky Ross. V nabídce najdeme jedno-až sedmiradličné jednostranné a oboustranné pluhy, kypřiče, kombinátory, kompaktory, půdní pěchy, secí stroje s gravitačním, nebo pneumatickým výsevním ústrojím jak pro klasickou, minimalizační, nebo bezorebnou technologii. Pravdou je, že se na těchto strojích za poslední léta příliš nezměnilo. V dobách složité situace tady v Roudnici v podstatě zaniklo vývojové pracoviště. Veškeré úpravy jsou prováděny na základě požadavků zákazníků. Přesto na strojích najdeme několik zajímavých změn. Jednou z nich je inovace obracecího pluhu Ross Profi. Pluh je vybaven pneumatickým dusíkovým jištěním, patentovaným značkou Ross. Opotřebitelné díly pluhu jsou vyráběny z léty osvědčeného třívrstvého pancíře s vysokou odolností proti otěru. Další předností pluhu Ross je konstrukce 5+1+1, která uživateli dovoluje používat pluh v agregaci s různě výkonnými traktory. Nový je také systém plynulé změny počtu orebních těles v záběru. Tento systém umožňuje během jízdy plynule vyřadit první radlici ze záběru a posléze ji zpět do záběru zařadit. Vyřazená první radlice čistí dno brázdy. Pokud k těmto konstrukčním vylepšením přidáme ještě typický robustní rám, je jasné, že je na trhu opět konkurence schopný výrobek se značkou Ross.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *