Secí stroj s prodlouženou dobou nasazení

Jarní období je typická sezóna pro nasazení secích strojů. Doposud bylo tradicí, že v pokročilém jaře se pro setí širokořádkových plodin zapřahal samostatný secí stroj. Nicméně pneumatické secí stroje Pöttinger Aerosem tuto zaběhlou praxi mění – s jedním secím strojem je možné sít dnes kukuřici, příští den sóju a třetí den obilninu.

Zároveň jsou uživatelé stroje v praxi nadšení z toho, jak dobře celý systém dokáže pracovat a jak jednoduše se ovládá. Zároveň vysoce hodnotí i vzcházivost porostů.

Secí stroj Pöttinger Aerosem může být na přání vybaven ústrojím pro přesný výsev PCS (Precision Combi Seeding). Může pak sloužit i k výsevu širokořádkových plodin, nejčastěji kukuřice. Kromě čistého výsevu je možné i setí s ukládáním hnojiva do okolí řádku či souběžné setí podsevu, který vegetuje spolu s hlavní plodinou a tvoří protierozní ochranu pozemků (užitečné zvláště na svazích). S technologií Duplex Seed je možný výsev silážní čí zrnové kukuřice do dvouřádku, což je hospodárná alternativa ke klasickému uspořádání porostu, kdy jsou rostliny v jednotlivých řádcích od sebe vzdálené 75 cm.

Dalším světově unikátním systémem je IDS (Intelligent Distribution System). Jeho úkolem je udržovat konstantní počet zrn v řádku. V případě zařazení kolejových řádků se zrno vrací zpátky, takže při výsevu obilovin či jemných semen je zaručeno kvalitní příčné rozdělení zrn. Perfektní uložení zrna za všech podmínek umožňuje široký výběr secích botek. Secí stroj Pöttinger Aerosem může být vybaven radličkovou botkou ve třech řadách, dále jednokotoučovou botkou anebo i botkou dvoukotoučovou Dual Disc.*

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *