Secí stroje v Kostomlatech – famózní přehlídka

Součástí letošního Dne Zemědělce v Kostomlatech nad Labem bylo i aktivní předvádění secích strojů. Tyto ukázaly své kvality na nezpracovaném a dále též podmítkou ošetřeném pozemku, který den předem sklidily žací mlátičky. Paleta strojů byla tedy velmi široká.

Bylo to dáno zejména tím, že v současné době se nejčastěji prodávají secí stroje, které mají i zařízení pro zpracování půdy. Takže jedním přejezdem se vykoná více pracovních operací. Takovéto stroje pak mohou vyjet i přímo do strniště, nicméně ideální je vždy jejich použití po předem provedené podmítce. Je to v podstatě nutné i proto, že podmítku je třeba provést ihned po sklizni, zatímco setí je dáno agrotechnickými lhůtami, které vždy znamenají nějaký ten odstup od sklizně, už i proto aby bylo možné potlačit vzcházející plevele a výdrol předcházející kulturní plodiny.
Některé stroje tedy jely přímo ve strništi, jiné na podmítnutém pozemku a díky tomu, že předchozí den, sice nijak intenzivně, ale přece jen pršelo, byla půda pro zpracování v ideálním stavu. Proto také práce všech secích strojů byla na dobré úrovni.

Nejprve do strniště

Jako první vjel do strniště kombinovaný stroj pro zpracování půdy a setí od firmy Lemken. V přední části stroje byl řazen talířový podmítač Rubín s jednotlivě uloženými pracovními orgány, se samostatným pružinovým jištěním, za ním následoval klasický secí stroj firmy Lemken s názvem Solitair. Stroj měl záběr 6 metrů a charakteristickým znakem je jeho univerzálnost.Talířový podmítač i secí stroj lze totiž provozovat samostatně, přičemž za podmítač lze agregovat i jiný typ pěchovacího válce než byl použit při předvádění a stejně tak před secí stroj lze použít jinou půdozpracující sekci než talířové brány a to podle půdních podmínek. Secí stroj Solitair má objem zásobníku 2 300 litrů a mimo záběru šest metrů jsou k dispozici i záběry menší a větší a to až do 12 metrů. Zajímavostí pneumatické distribuce osiva je vnější umístění rozdělovačů a stejně dlouhé semenovody pro každou výsevní botku, což znamená vysokou rovnoměrnost v rozdělování osiva. (1)
Typickým zástupcem setí do nezpracované půdy je secí stroj Great Plains, předvedený v šestimetrové verzi. První pracovní sekcí jsou známe coltry, které v úzkém pruhu připravují se´tové lůžko, rozřezávají a odhrnují slámu a prokypřují půdu. V linii coltrů následují výsevní botky s jednotlivě nastavitelnou hloubkou což má význam například pro redukované nastavení pracovní hloubky za koly traktoru. Great Plains může být vybaven systémem přihnojování, kdy na dno se´tové drážky je aplikováno hnojivo. Ve standardní výbavě jsou zamačkávací kola a elektronické ovládání výsevku, kolejových řádků atd. V blízké době bude sortiment těchto strojů rozšířen i o modely se záběrem 8 a 9 metrů. (2)
Novinkou na českém trhu byl stroj Ultima 600 od firmy Kockerling. Tento stroj má šestimetrový pracovní záběr a je univerzální, lze s ním tedy sít do všech typů půdy od nezpracované až po hrubou brázdu. Zajímavostí stroje je řešení výsevních botek. Každou botku tvoří šesticetimetrové dláto vedené kopírovacím kolem na němž se nastavuje hloubka výsevku. Stroj má jednoduchou konstrukci a je hydraulicky sklopný. Za výsevními jednotkami následují urovnávací nivelátory a STS válec s nastavitelnými zavlačovači. Tento válec drobí hroudy a utužuje nakypřenou půdu kolem osiva, což urychluje vzcházení. (3)
Dalším předvedeným strojem byl přesný secí troj Kinze. Vystavovatel na něm nejprve předvedl přestavení stroje z transportní do pracovní polohy což je zajímavé řešení, které má firma patentováno a i se záběrem 36 řádků lze takovýto stroj transportovat po pozemních komunikacích podle platných evropských směrnic. Zajímavostí jsou velké zásobníky na osivo, každý má objem 80 litrů. Mimoto jsou zde zásobníky pro až 1000 kg granulovaného hnojiva (vždy dva pro jeden řádek). A ještě lze doplnit stroj zásobníky pro eventuelní aplikaci insekticidů. Stroj je řízen a kontrolován palubním počítačem a řidič tak ví jaký je celkový výsevek a aktuální výsev v každém řádku a tak se eliminují případné chyby při zakládání porostu. (4)
Novinkou firmy SMS je secí stroj SKS1/400. Jedná se o novinku vycházející z ověřených dílů vyzkoušených na jiných strojích firmy a přesněji řečeno jde o kombinovaný stroj pro zpracování půdy a setí. Půdozpracující sekce je tvořena talířovými branami se samostatným uložením pracovních orgánů k rámu přes gumové silentbloky. Za nimi následuje pružný smyk (hydraulicky ovládaný) a dále již pracuje secí stroj s diskovými botkami za nimiž se pohybují utužovací kola. Rozteč botek je 12,5 cm což je doposud agronomy nejčastěji požadovaná hodnota. Zásobník na osivo má objem 1800 litrů což odpovídá pracovnímu záběru 4 metry. Výsevní ústrojí používá osvědčený systém německé firmy Accord. Přední sekci je možné demontovat a zvolit tak jiné pracovní orgány podle přání zákazníka. Stroj je doposud prototypem, který si odbyl svoji první provozní sezónu při jarním setí a to i v obtížných půdních podmínkách. (5)
Mezi našimi zemědělci je známá a rozšířená také značka Horsch. Od této firmy byly předvedeny dva stoje. Prvním z nich byl diskový secí stroj s označením Pronto 6 DC, Tento stroj, stejně tak jako všechny ostatní, které byly předvedeny, spojuje do jednoho přejezdu více pracovních operací. První sekcí jsou dvě řady krátkých talířů, které prokypřují a mísí půdy, za nimi následují dvě řady secích disků a dále jedna řada přihnojovacích botek určených pro aplikaci granulovaného hnojiva. Secí botky jsou uloženy v gumových silentblocích, takže se mohou vychylovat i stranově, pro přesné vedení jsou doplněny kopírovacími kladkami. Zásobník stroje má objem 3800 litrů a je dělený. 40 % objemu je vyhrazeno pro hnojivo, a 60 % pro osivo. Řízení funkcí stroje je pomocí počítače Muller Electronic s českým menu. Secí stroj vyráběn se záběry 3, 4 a 6 metrů. (6)
Druhým secím stroje od firmy Horsch byl Sprinter 6ST. Jde o secí stroj určený pro setí do zpracované půdy a je složen z pneumatikového pěchu, který urovnává a utužuje pole. Za ním jsou tři řady přihnojovacích a výsevních radliček a dále opět pneumatikový pěch. Radličky jsou na rámu uloženy napevno takže předpokladem dobré funkce jsou rovné pozemky. Osivo se vysévá páskovým způsobem, rozteč je 10 cm. Hnojivo je aplikováno pod výsevní lůžko aby nebylo v přímém kontaktu s osivem. Také v případě tohoto secího stroje je řízení pně elektronické, takže obsluha si za jízdy může měnit dávku osiva i hnojiva podle aktuálních podmínek a tak působit na následné vyrovnání porostu po vzejití. Zajímavostí stroje je výsevní ústrojí poháněné nikoliv mechanicky, ale elektromotorem. (7)
Se záběrem 6 metrů byl předveden sedí stroj Vaderstad Rapid v jehož půdozpracující sekci jsou řazeny dvě řady talířů se samostatným uložením, opět přes gumové silentbloky. Dále následuje pružný smyk Crosss Board sloužící k urovnání pozemku a pak již jsou dvě řady výsevních diskových botek s roztečí 12,5 cm. Poslední pracovní sekcí je pneumatikový pěch nově v provedení s předsazenými koly, která zabezpečují jeho lepší čištění. Poslední sekcí je zavlačovač a za ním ještě značkovače kolejových řádků usnadňující případnou preemergentní aplikaci herbicidů. Jedná ne o pneumatický secí stroj s hydropohonem výsevního ústrojí, takže výsevek lze měnit plynule za jízdy. Zásobník na osivo má objem 3000 litrů, na přání je možní nástavba na dalších 900 litrů a plnění usnadňuje plnící šnek. Rapid je vyráběn v záběrech 4, 4,5 a 6 a 8 metrů, přepravní šířka je 3 metry. Na přání je možné doplnit stroj systémem přihnojování (6 a 8metrová verze). Pak je část zásobníku určena pro granulovaná minerální hnojiva. (8)
Předvádění strojů na podmítnuté části pozemku zahájila secí kombinace Lemken tvořená rotačními branami Zirkon a secím strojem Solitair. Stroj měl pracovní záběr 6 metrů. Rotační brány jsou robustní konstrukce s kompletně uzavřenými skříněmi pohonu. Dalším charakteristickým rysem j e rychlovýměnný systém nožů, možnost nastavení počtu otáček nožů (330/340 n/min) a možnost změny smyslu otáčení (na tupo/na ostro). Zajímavostí na secím stroji je dvoudisková secí botka uložená na paralelogramu za nímž následuje přítlačné kolo pro hloubkové vedení a zpětné utužení půdy po zasetí. (9)
Od firmy Amazone byl předveden secí stroj Cirrus se záběrem 4 metry. Tento stroj je určen pro setí do podmítky ,v dobrých podmínkách i do strniště, nebo na pozemky zpracované orbou. Cirrus e vyrábí se záběrem 3, 4, 6, 8 a 9 metrů. Charakteristickým rysem je velký zásobník umístěný vpředu a přenášející váhu na traktor. První pracovní sekcí jsou dvě řady samostatně uložených talířů s ložisky se trvalou tukovou náplní. Secí stroj je vybaven pěchovacími válci klínového profilu s hydraulickým vyrovnáváním, které dobře kopírují terén za nimi jsou na paralelogramech zavěšeny diskové secí botky a dále zavlačovače. (10)
Pottinger Terrasem 6000 je kombinovaný secí stroj s pracovním záběrem 6 metrů vybavený diskovými secími botkami s nezávislým zavěšením a uložením přes gumové silentbloky. Každé dvě botky mají jedno utužovací kolo, kterým se nastavuje i hloubka setí. Stroj e určen do všech systémů zpracování půdy. Zásobník pojme 3300 litrů osiva a má dvě dávkovací ústrojí (rozdělovače) a elektronické nastavení výsevku. Pracovní rychlost dosahuje 12 až 15 km/h. V přední části stroje jsou půdozpracující sekce, přesněji odvalovací hvězdice za nimiž následuje řada Packer válců s průměrem 500, nebo 600 mm. Stroje Terrasem jsou vyráběny se záběrem 3, 4 a 6 metrů. (11)
Dovozce značky Kuh představil stroj Fastliner se záběrem 4 metry. Také tento stroj je univerzální a může tedy vysévat do všech typů zpracované půdy. Stroj je vybaven třídiskovým systémem, nejprve jsou umístěny vlnové kotouče zpracovávající půdu, dále následují utužovací válce a poté dvě řady kotoučových secích botek s meziřádkovou roztečí 12,5, nebo 15 cm.. Obsah zásobníku je 2000 litrů. Mimo tohoto univerzálního secího stroje je možná též varianta určená přímo pro setí do nezpracované půdy. Pak je ale vyšší meziřádková vzdálenost botek 16 cm aby byla zabezpečena průchodnost rostlinných zbytků. (12)
Kombinaci secího stroje a talířových bran předvedla firma SMS Rokycany ještě jednou. Talířová sekce je zavěšena na rámu a jednotlivě uložené talíře mohou být na pérových slupicích, nebo pryžových silentblocích a místo talířové sekce může být použit také radličkový podmítač. Za podmítačem mohou být různé typy pěchovacích válců, nebo pružný smyk a do takto připravené půdy je pak osivo vyséváno secím stroje Kverenlad Accord se zásobníkem s objemem 2000 litrů, pneumatickou distribucí osiva a secími botkami CX. (13)
Se záběrem 9 metrů se představil secí stroj Jophn Deere 740 A určený pro setí do minimálně zpracované půdy. Je vybaven secím ústrojím Accord a diskovými secími botkami uloženými ve dvou řadách. Meziřádková vzdálenost je 15 cm. Přítlak botek je centrální, odpružení pak individuální. 9 metrů záběru vystačí s příkonem 130 koní pracovní rychlost se pohybuje mezi 10 až 12 km/h. (14)
V závěru byly předvedeny produkty firmy Guttler, tedy především pěchovací válce agregované v čelním závěsu traktoru. Filozofie použití čelních válců je jasná. Místo čelního závaží se použije stroj pro přípravu půdy, který zároveň vykoná jednu pracovní operaci. (15)
Dále byly předvedeny válce se záběrem 9,4 metru složené z kotoučů o průměru 450 a 500 mm, kotouče se o sebe třou čímž mají samočistící efekt. Válce byly doplněny přísevem pro výsev meziplodin a jsou složeny ze sekcí o záběru 1,5 metru a to výkyvně uložených, takže dobře kopírují i ve členitých pozemcích. Válce je možno použít i samostatně a nebo jako přípojný Packer k dalším půdozpracujícím strojům.
Kockerling Triatlon 4 předvádění secích strojů uzavřel. Jde o univerzální lehký secí stroj se záběrem 4 metry a secími radličkami s roztečí 16 cm. Zásobník má objem 1200 litrů, za secími radličkami jsou přítlačné válce a následně zavlačovače. Stroj potřebuje pouze 6 litrů nafty na hektar a jeho hlavní výhodou by měla být konstrukční jednoduchost a zajímavá je i jeho pořizovací cena. Secí radličky jsou otočené, takže po částečném opotřebení je možné jejich otočení a prodloužení životnosti.

Závěrem

Přehlídka secích strojů na Dni zemědělce byla velmi reprezentativním průřezem všech u nás prodávaných značek strojů a můžeme říci, že i kompletní ukázkou všech u nás nabízených technologií zakládání porostů. Ti kteří den Zemědělce navštívili tak mohli jednotlivé technologie vidět v praktických ukázkách na jednom pozemku a mohli si tak udělat dobrý obrázek o tak jak která z nich funguje. I Když samozřejmě tak jako vždy základem je dobrá obsluha, a správně zvolená pracovní rychlost, vhodné seřízení stroje a optimální půdní podmínky. Co je třeba zdůraznit je skutečnost, že ve srovnání s minulými roky se kvalita předvádění zvyšuje, stroje jsou dobře seřízeny a obsluha v traktorech zkušená. Je to logické, protože, když na takovémto předvádění někomu stroje nefunguje tak jak má, tak se o tom dlouho povídá. Zato bezchybná funkce je pro návštěvníky samozřejmostí.

text a foto Luboš Stehno

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *