18.09.2001 | 10:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Separace kamene doma a ve službách

Pěstování brambor v odkameněné půdě se také rozšiřuje v podmínkách zemědělských podniků specializovaných na pěstování brambor v České republice. Sám jsme měl možnost navštívit dva podniky, ve kterých mají zkušenost s takovýmto systémem pěstování brambor. Jedná se o zemědělský podnik VOD Kámen v okrese Pelhřimov a podnik služeb Agrodos Domašín v okrese Jindřichův Hradec.

VOD Kámen hospodaří na 2160 ha zemědělské půdy, z čehož připadá 1750 ha na půdu ornou. Na té jsou pěstovány obiloviny, kukuřice, řepka a brambory. Živočišná výroba je zaměřena na chov skotu, konkrétně 2000 kusů, z nichž 850 kusů představují dojnice s průměrnou užitkovostí 6800 litrů.
Tento článek je věnován bramborám, které jsou pěstovány na 200 ha, přičemž 140 ha jsou brambory konzumní, zbytek pak sadba. Konzumní brambory jsou zpracovávány na vlastní loupárně, přičemž jsou nabízeny vakuově balené s trvanlivostí 10 dní, nebo volné s trvanlivostí 4 - 5 dní. Denně je zpracováno a prodáno 5 – 6 t brambor.
Aby bylo možné pěstovat brambory pro konzumní účely s rentabilitou, bylo nutné především obnovit strojní park pro jejich pěstování a zajistit, aby nedocházelo k jejich poškození během sklizně.
Proto bylo nutné podle slov pana Ing. Josefa Houčka, předsedy družstva, pořídit linku na pěstování brambor v odkameněné půdě. Nutno také podotknout, že VOD Kámen je prodejcem a zároveň servisním střediskem pro prodej bramborářské techniky Kverneland zejména pro oblast Českomoravské vrchoviny.
První separátor hrud a kamene byl zakoupen v roce 1995, jednalo se o Kverneland UN 3900, který agregují s traktorem Zetor 9540 (93 k). Dále byl ve stejném roce zakoupen naorávač Kverneland UN 3800, který je agregován s traktorem Case Magnum 7230 (214 k).
V roce 1996 byl pak zakoupen další separátor a sice Kverneland UN 4210, tentokrát agregovaný s traktorem Zetor 10540 (103 k). Hroudy a kameny jsou ukládány zpět na pozemek. Existuje možnost jejich nakládky na vůz, ale to platí v případě, kdy je pole bez hrud a pýru a tudíž nedochází k vynášení samotné půdy.
Brambory jsou sázeny dvouřádkovým sazečem Kverneland UN 3000 s přihnojováním, který je zapřahán za traktor Zetor 10145 (100 k) a zasází celou výměru v podniku a dostačuje svým výkonem oběma separátorům.
Před tím byl v roce 1993 zakoupen sklízeč brambor Kverneland UN 2200 a v roce 1993 pak model UN 2430. V loňském roce byly pak zakoupeny nové sklízeče Kverneland UN 2600, přičemž ze starších modelů byl ponechán typ UN 2430, který je využíván ve službách při sklizni z neodkameněné půdy a v současnosti družstvo zvažuje jeho prodej. Sklízeče jsou agregovány se stejnými traktory jako separátory.
Výkon jednotlivých článků linky, kterou v Káměně používají jsou následující. Výkon naorávače se pohybuje v rozmezí 1 – 1,5 ha.h-1, separátory dosahují výkonnosti 0,5 – 0,7 ha.h-1. Výkon sázeče dosahuje 1 – 1,2 ha.h-1. Výkony sklízečů UN 2600 jsou asi 2 – 3 krát vyšší než u dříve používaných sklízečů Fortschritt. Pro odvoz brambor jsou používány traktory Zetor s vleky o hmotnosti 9 t. U každého sklízeče jezdí tři takové soupravy. Celkem linka odpracuje 200 ha „doma“ a asi 50 – 60 ha ve službách. Sklizeň začíná počátkem srpna u raných brambor a končí do 10 října.
Druhým navštíveným podnikem byl Agrodos Domašín, kde jsem požádal o informace pana Ing. Jana Štefla, jednatele společnosti. Ten mi sdělil, že jsou zaměřeni na poskytování služeb. pro tyto účely mají například 4 sklízecí mlátičky Case Axial Flow, 2 mlátičky Claas Mega, dále lisy Mengele-Fortschritt 530, lis Hesston 4080, několik traktorů Case a také linku pro pěstování brambor. Kromě toho provozuje Ing. Štefl farmu o výměře 160 ha zemědělské půdy, z toho 75 ha půdy orné. Specializují se na rostlinnou výrobu a odchov masného skotu (0,35 VDJ/ha).
Již zmíněná linka na brambory je tvořena separátorem Kverneland UN 4210 s naorávačem UN 3800. Naorávač je agregován se Zetorem 9540 a separátor s Casem Magnum 7220 (190 k), přičemž uvažují o jeho agregaci s menším traktorem Case Maxxum 5150 (125 k) a to kvůli optimálnímu využití výkonu a tím mimo jiné snížení spotřeby paliva. Další částí linky je sázeč Kverneland UN 3000 s přihnojováním agregovaný se Zetorem 7745 (68 k). V podniku uvažují o koupi zařízení pro moření sadby
Celá linka letos zpracovala 95 ha půdy, přičemž podle slov Ing. Štefla je možné zpracovat kolem 100 ha za sezónu. Nižší výkon než v Kámeně je dán tím, že ve službách narůstá podíl přejezdů techniky na celkovém čase. Jinak výkony, kterých dosahují ve firmě Agrodos jsou zhruba stejné jako v předchozím podniku.
V předchozí části jsem popsal jak jsou jednotlivé stroje využívány, nyní je nutné je v krátkosti představit. Sázeč Kverneland UN 3000 je nejmenším z řady 3000 a má lžičkový dopravníkový mechanismus. K traktoru je připojen pomocí tříbodového závěsu. V základu je vybaven zásobníkem pro 650 kg sadby, který může být zvětšen na 1000 kg. Jeho pracovní rychlost činí 4 – 8 km/h. kapacita zásobníku hnojiva činí 450, nebo 600 kg. Vyznačuje se širokým příslušenstvím.
Dalšími zmíněnými stroji jsou sklízeče Kverneland UN 2200 a UN 2600. Řada UN 2200 má dvouřádkové vyorávání. Jeho hmotnost činí 3500 kg a je vybaven 1100 mm širokým přebíracím stolem pro 4 členy obsluhy. Základní čistící mechanizmus je řešen jako dopravníkový. Je možné jej vybavit celou řadou příslušenství pro práci v různých podmínkách.
Druhým sklízečem je pak model UN 2600. Hlavní rošt prosévacího dopravníku má šířku 1650 mm. Šířka vyorávací jednotky, která díky plovoucí poloze kopíruje terén je 1680 mm a je proto vhodný pro sklizeň z odkameněné půdy. Stejně jako model 2200 umožňuje co nejkratší cestu brambor od vyorání po nakládku a tím také snížení jejich poškození.
Separátor UN 4210 je řešen jako kombinovaný, to znamená, že jeho separační mechanizmus je tvořen 5 hvězdicovými válci a dále dopravníkem. Může mít buď mechanický, nebo hydraulický pohon pracovních mechanizmů. Zhruba 50 % hrud je separováno na hvězdicích, 50 % na dopravnících. Kameny s průměrem nad 5,5 cm jsou ukládány do zásobníku.
Závěrem lze říci, že zmíněná technika přinesla v obou podnicích požadovaných výsledků. O tom také svědčí její využití ve službách. V současnosti platí, že na trhu má šanci uspět pouze kvalitní produkce za přijatelnou cenu. To platí i o bramborách.

Filip Javorek,
spolupracovník redakce

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down