19.06.2001 | 10:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Seřízení a údržba mechanismů žacího válu sklízecí mlátičky E 516

Žňová sezóna se opět nezadržitelně blíží. Základní podmínkou kvalitní sklizně beze ztrát je správné seřízení mechanismů žacího válu, protože právě na něm celý sklizňový proces začíná. Jeho nastavení do značné míry rozhoduje o dobrém zvládnutí sklizně i ve složitějších podmínkách, jako je práce na polehlých či kamenitých pozemcích.

Žací vál sklízecí mlátičky E 516 je vybaven příčným i podélným kopírováním povrchu pozemku. Celý systém je řešen poměrně velice jednoduše, avšak kvalita jeho práce je při správném seřízení velmi dobrá. Podélný výkyv žacího válu je ± 4 cm a příčný ± 8 cm. Celý žací vál kopíruje povrch pozemku pomocí plazů. Základní výšku strniště lze na těchto plazech nastavit ve třech stupních a to na 7, 9 a 13 cm. Nastavení se dělá pomocí kolíku na koncích plazů (obr. 1). Podmínkou kvalitní práce zejména příčného kopírování je, aby byl žací vál dobře vyvážen. To znamená, že levá strana žacího válu musí být stejně těžká jako strana pravá. U E 516 je toho dosaženo zněnou předpětí vyrovnávacích pružin na levé zadní straně žacího válu (obr. 2).
Velice důležitou součástí žacího válu zvláště pro sklizeň polehlých porostů je přiháněč. U E 516 je použit jako u naprosté většiny evropských sklízecích mlátiček přiháněč s nastavitelnými výstředníkově vedenými přiháňkami. Základní nastavení přiháněče při práci se děje pomocí hydraulického ovládacího obvodu stroje jak v horizontálním tak ve vertikálním směru. Také variátor seřízení otáček přiháněče je u E 516 ovládán hydraulicky.
Přímočaré hydromotory zvedání přiháněče jsou zapojeny sériově tak, aby se vždy dosáhlo rovnoběžnosti přiháněče na obou stranách, tedy aby se při zvedání nepříčil. Olej vytlačený nad pístem levého hydromotoru teče pod píst pravého hydromotoru. Je proto třeba dbát na dostatečné množství náplně oleje ve vedení mezi oběma hydromotory. V případě potřeby lze olej doplnit speciálním přípojem na spojovacím potrubí mezi oběma hydromotory každým tlakovým olejovým potrubím na stroji. Pozor, toto zapojení se liší od zapojení hydromotorů zvedání přiháněče na E 512 nebo E 514, kde jsou zapojeny paralelně. Moderní sklízecí mlátičky se žacími vály o větších záběrech však používají zapojení sériového, podobně jako u E 516.
Základní nastavení přiháněče v horizontálním směru (regulace jeho nejvyšší a nejnižší polohy) se dělá přestavením čepu přímočarého zvedacího hydromotoru (obr. 3). Pozor, při každé změně horního přípoje přímočarého hydromotoru je třeba dbát na to, aby se prsty přiháněk nedostaly do pracovního rozsahu kosy žací lišty stroje. To by samozřejmě mohlo znamenat vážnou havárii žacího ústrojí.
Vodící kladky výstředníkového vedení přiháněk podléhají relativně vysokému opotřebení. S touto skutečností je již z výrobního závodu počítáno. Zvětšující se vůli kladek lze proto vymezit natočením nosného čepu přední kladky (obr. 4). Nosný čep je řešen jako excentricky uložený a správným nastavením excentru lze dosáhnout přijatelné vůle všech tří nosných kladek.

František Kumhála

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down