Seřízení a údržba mechanismů žacího válu sklízecí mlátičky E 516

V minulém čísle jsme vám přinesli první část seřízení žacího válu. V tomto vydání najdete postup, jak seřídit zbytek agregátů válu tak, aby vaše sklizeň probíhala bez problémů. Pro správnou funkci žacího válu je nezbytně nutné správné seřízení průběžného šnekového dopravníku. Na průběžném šnekovém dopravníku se seřizuje především poloha palců vkladače ve středu šnekového dopravníku, dále poloha dopravníku nad dnem žacího válu, vzdálenost stíracích lišt za dopravníkem a jeho poloha vzhledem k bokům žacího válu. Polohu palců vkladače je možno seřídit pákou na pravé straně žacího válu (obr. 1). K seřízení je nutné povolit šroub, nastavit páku do požadované polohy a poté šroub znovu utáhnout.

Vysunutí prstů je možné natáčením kliky seřídit více dopředu nebo dolů. Z hlediska namáhání prstů je lépe seřídit jejich vysunutí více dopředu. Prsty pak zabírají do materiálu ve fázi snižování jejich rychlosti. Toto seřízení vyhovuje pro suché delší obilí. Při sklizni krátkého, zapleveleného nebo vlhkého porostu se klika natáčí dolů, aby se palce maximálně vysouvaly. Je třeba dávat pozor, aby palce nenarážely na dno žacího válu.
Mezera mezi průběžným šnekovým dopravníkem a dnem žacího válu se nastavuje podle slamnatosti sklízeného materiálu na 1 až 3 cm. Nastavení se dělá na obou koncích žacího válu (obr. 1). Nejprve je nutné povolit dva pojistné šrouby a poté seřizovacím šroubem nastavit požadovanou vzdálenost. Na obou koncích žacího válu musí být samozřejmě nastavena stejná vzdálenost, aby byl šnekový dopravník rovnoběžně se dnem žacího válu. Při sklizni slamnatější hmoty se silnými stonky by se měla nastavit větší mezera, při sklizni řidšího méně slamnatého porostu naopak.
Stírací lišty v zadní části průběžného šnekového dopravníku je nutno nastavit co nejblíže šnekovic na levé i pravé straně žacího válu. Jejich polohu je nutno seřídit při seřizování výšky průběžného šnekového dopravníku, aby se na šnek nenamotávala sláma.
Otvorem na levé straně průběžného šnekového dopravníku je možno seřídit jeho stranovou polohu. Je nutné, aby mezery mezi dopravníkem a boky žacího válu na levé i pravé straně byly stejné. Dopravník nesmí v žádném případě ani o jeden bok žacího válu zachytávat.
Pojistná kluzná třecí spojka průběžného šnekového dopravníku se seřizuje podle údajů výrobce na hodnotu 620 + 30 N.m.
Dalším dopravním mechanismem, který navazuje na průběžný šnekový dopravník je šikmý dopravník obilí. K dopravě je použito řetězového dopravníku. Aby dopravník správně fungoval, je nutno zajistit jeho správné napnutí a vymezit nejnižší polohu předního plovoucího hřídele. Řetězový dopravník je podle údajů výrobce správně napnut tehdy, když se ve střední části šikmého dopravníku dotýká jedna lišta jeho dna. Jiná pomůcka je, že se plovoucí hřídel zvedne (obr. 2) a řetězy napne tak, aby ještě svou vlastní tíhou spadl do spodní polohy. Při přílišném napnutí řetězů plovoucí hřídel nespadne (zůstane viset). Důležité je stejné napnutí řetězů na obou stranách. Řetězy se napínají napínacími šrouby na levé a pravé straně dopravníku po povolení pojistných šroubů (obr. 3).
Po správném napnutí řetězů šikmého dopravníku obilí se seřídí vzdálenost plovoucího hřídele ode dna šikmého dopravníku. Pomocí přestavovacích dorazů na vnitřních stěnách komory se seřídí tak, aby dopravní lišta ležící na kolmici vedené ze spodního hřídele na dno komory byla vzdálena od dna 20 mm.
Při údržbě je třeba věnovat pozornost především stavu dopravních lišt. U E 516 se doporučuje asi po posečení 350 ha zaměnit pravou část dopravníku za levou, aby se rovnoměrně vytáhly vnitřní i vnější řetězy dopravníku. Hnací hřídel je třeba čistit od namotané slámy. Odlehčená větev dopravníku je podepřená dřevěnými lištami. Ty je nutno před sezónou zkontrolovat, zda nejsou opotřebované a v případě potřeby vyměnit.
František Kumhála

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *