Šest kilometrů mezi traktory Massey Ferguson

Na počátku měsíce března jsem spolu s dalšími 30 zemědělci z České republiky navštívil výrobní závod koncernu AGCO ve francouzském městě Beuaveis. Továrna, ve které se vyrábějí traktory Massey Ferguson, je vystavěna na ploše 20 ha a z toho více než devět hektarů je zastavěno výrobními halami. Prohlídka, na které jsme viděli výrobu traktoru - od obrábění ozubených kol a hřídelí až po konečnou kontrolu trvala něco přes tři hodiny a ušli jsme při ní více než šest kilometrů.

Traktory Massey Ferguson série MF 6200 a MF 8200 se pro celý svět vyrábějí právě zde. Každý den opustí výrobní linku v průměru 35 traktorů, které jsou vyrobeny na základě objednávek. Znamená to, že každý díl, který se objeví na výrobní lince, má už svého zákazníka. Jednotlivé země mají své specifické požadavky a Massey Ferguson tak vyrábí velké množství modelů takříkajíc na míru. Výrobky pro Českou republiku byly právě pro tuto specifikaci na montážní lince dobře rozpoznatelné. Nejmohutnější diferenciál, největší převodovka a nejsilnější motor, podle toho bylo možné s velkou pravděpodobností určit traktor, který má svého zákazníka právě u nás.
Nepřetržitá modernizace
Požadavky na kvalitu výrobků neustále rostou a právě kvalita spolu se spolehlivostí stroje jsou hlavními předpoklady pro spokojenost zákazníka. Právě z těchto důvodů firma Massey Ferguson neustále modernizuje výrobu a snaží se při výrobě používat ty nejmodernější postupy. Při prohlídce jsme viděli mnoho nových automatizovaných pracovišť, do kterých jsou každoročně investovány nemalé prostředky. Není zde výjimkou vidět při práci robota, který dokáže provádět 254 operací a použít při tom až 135 nástrojů, a to vše s přesností 0,002 mm. Takový automat je například schopen bez jediného zásahu člověka dokonale obrobit surový odlitek, například převodové skříně. Protože při sériové výrobě se využívá značné množství automatů, je při výběru zaměstnanců kladen značný důraz na jejich schopnost pracovat s výpočetní technikou. Každý z 1600 zaměstnanců musí být proto nejen manuálně zručný, ale musí být schopný ovládat i ta nejmodernější robotizovaná pracoviště. Při výrobě traktorů jsou použity montážní díly od 335 dodavatelů a mnoho dalších se vyrábí právě zde. Výroba na zakázku umožňuje obrovské množství kombinací, které musí pracovníci na montážní lince realizovat. Právě to je důvod, proč je lidská práce na montážní lince nenahraditelná.
Tvrdý systém kontroly
Protože kvalita odvedené práce jednotlivce je základem pro dobrý výsledek celku, mají v Beauvais dokonale propracován systém kontroly. Každý ze zaměstnanců, který se podílí na montáži, stvrzuje svým podpisem na průvodním lístku každou provedenou operaci. Tyto průvodní lístky fabrika deset let archivuje a je tak schopna zpětně odhalit viníka poruchy. Každý zaměstnanec vlastní licenci, která ho opravňuje provádět montáž jednotlivých dílů na lince. Pokud udělá při montáži chybu, která se projeví provozní poruchou, je mu proveden záznam do licence. Jakmile „nasbírá“ na licenci tři záznamy, musí opustit továrnu. Firma se tak snaží zaměstnávat pouze stoprocentní profesionály, u kterých je velice nízká pravděpodobnost chyby při montáži.
Na konci každé montážní linky logicky navazuje kontrola smontovaného celku. Ani v Beauvais tomu není jinak. Každá tady smontovaná strojní skupina prochází na konci montážní linky důkladným testem, který má za úkol odhalit případné nedostatky. Je zde prováděn test všech mechanických i hydraulických funkcí, je kontrolována hladina hluku a další, pro jednotlivé celky specifické funkce. Kontrolní operace patří neodmyslitelně do výrobního postupu, několikastupňová kontrola je zárukou kvality a spolehlivosti traktorů opouštějících výrobní závod.
Konečná kontrola traktoru je prováděna na zkušebních válcích, kde zkušený pracovník vyzkouší všechny funkce traktoru. Při simulaci pracovního nasazení traktoru je kontrolován hluk v kabině, systém autotronic, datatronic, je provedena zkouška řazení, vyzkoušena činnost diferenciálů, předního náhonu, brzd a mnoho dalších funkcí.
Kvalitně nanesená vrstva barvy
Kvalita nanášení ochranné vrstvy barvy na kompletní šasi je pro dlouhou životnost traktoru velice důležitá. V dřívějších dobách, kdy barvu ručně stříkali lidé, byla kvalita nástřiku kolísavá. Samozřejmě, že zkušený pracovník dokáže nanést barvu ve vysoké kvalitě, avšak je obtížné docílit požadovanou kvalitu na všech výrobcích. Podle slov našeho průvodce byla kvalita odvedené práce lakýrníků nepřímo úměrná množství vína, které stihli o víkendu vypít. Proto se rozhodli investovat do robotizovaného pracoviště, které bez problémů a hlavně kvalitně nanese požadovanou vrstvu barvy. Stříkacímu automatu pomáhá nanášet barvu statická elektřina. Stříkanému šasi je udělen záporný náboj a nanášené barvě náboj kladný. Šasi proto působí jako magnet a přitahuje kapičky barvy k sobě. Barva potom lépe ulpívá a nejsou takové ztráty. Na jedno šasi nanese automat asi 7 kg barvy, která je následně vypálena při 80 °C.
Praktická ukázka novinek
Samozřejmě, že nám byly při návštěvě výrobního závodu představeny i novinky pro letošní rok. Tovární jezdec pan Daniel Depreaux nám prakticky předvedl všechny letošní novinky. Viděli jsme v činnosti novou přední odpruženou nápravu, přední dualní ovládání čelního tříbodového závěsu, byla nám vysvětlena a předvedena funkce SMS, což je programovatelné ovládání elektrohydraulických rozvaděčů joystickem v uzavřené hydraulické soustavě traktoru, viděli jsme v činnosti autopilota AutoDrive systém a Speed Matching, který automaticky volí správný převodový poměr převodovky Dynashift při změně převodového stupně a rozsahu.
Text a foto Miroslav Mikulič

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *