SIMA 2003

V letošním roce nás čeká celá řada veletrhů z nichž jedním ze dvou nejvýznamnějších je francouzská SIMA. Koná se každý lichý rok a díky tomu, že i její největší konkurent, německá Agritechnica již běží ve dvouletém cyklu, měli výrobci dost času na to aby připravili řadu novinek, které budou návštěvníci SIMY moci shlédnout.

Termín konání výstavy je v tomto roce stanoven na 23. až 27. 2. Tak jako v minulých letech, i letos je výstava rozdělena na tři dílčí sekce. Největší je již zmíněná SIMA, zaměřená na prezentaci zemědělské techniky zejména z oblasti rostlinné výroby. V sekci SIMAGENA naleznou návštěvníci vše co se týká vybavení chovatelů a pomůcky z oblasti genetiky, šlechtění a veterinární medicíny, výživy a krmení. Výstavu doplňuje sekce SIMAVIP.
Také místo konání se nezměnilo a i letos přivítá návštěvníky severní výstaviště ve Villepinte u Paříže. Přes 1300 vystavovatelů (2500 značek), z toho 44 % z 30 zahraničních zemí bude mít své expozice rozloženy ve 7 halách na ploše 220 000 m2. Praktické ukázky techniky budou soustředěny mezi halami 4 a 5.
SIMAGENA je umístěna v hale 1 a mimo výstavy techniky pro živočišnou výrobu bude tvořena i praktickými ukázkami zvířat od zhruba 160 chovatelů zejména dojného skotu (400 ks dojnic).
Z českých vystavovatelů se budou prezentovat v hale č. 4 na stánku J 19 (společná plocha) Ministerstvo průmyslu a obchodu, Sdružení výrobců zemědělské techniky ZeT, KSK Krajčovič, Agromont, Veletrhy Brno, STS Prachatice, Farmet, v hale 6 na stánku L 35 SMS Rokycany a v téže hale na stánku D 22 firma SACH Volšický.
Letošní SIMA bude probíhat v podmínkách relativně příznivých pro francouzský trh. Zatímco rok 2001 byl pro francouzský trh obdobím recese (pokles prodejů oproti roku 2000 o 10,6 %), v roce 2002 se projevilo oživení v prodejích zemědělské techniky.
Prodej nových traktorů poklesnul v roce 2001 na hodnotu 35 461 kusů což je snížení o 6,6 %, snížený počet je přitom dán i větší poptávkou po stále výkonnějších strojích. Ze strojů na zpracování půdy postihlo největší snížení prodejů aktivně poháněné nářadí (20 %), dále pluhy (15 %) a nejmenší pokles postihnul secí stroje (5 %). Zajímavý je trend u postřikovačů. Celkový počte prodaných strojů se nemění, avšak roste zájem o výkonnější provedení. Stejný trend je i u sklizňových strojů, kde však došlo ke značnému poklesu prodejů. Například u sklízecích mlátiček o 26 %.
V roce 2001 dosáhly tržby na francouzském trhu hodnoty 3,37 mld EUR, přičemž 28 % z nich bylo za traktory a zbylá část za ostatní zemědělské stroje. Francouzská průmyslová produkce tak zaznamenala pokles o 3,2 % a to i přes zvýšení vývozu o 5 %. I přes tento pokles zůstává Francie největším trhem pro zemědělskou techniku v EU.
Naštěstí rok 2002 představoval již zmíněné oživení. To je způsobeno jak dobrou úrodou francouzských producentů, tak dobrým vývojem cen i ukončením krize živočišné výroby spojené s výskytem nemoci BSE.
Tradiční součástí veletrhu budou i oceněné exponáty (na SIMĚ nazývané Palmares). Jde o technická řešení, která významně posunují úroveň zemědělské techniky jak z pohledu nižších provozních nákladů, tak z pohledu prostředí obsluhy a významná je i vazba na snížení negativních dopadů na životní prostředí. Již nyní jsou známi ti, kteří získali zlaté a stříbrné medaile a seznámíme vás s nimi v některém z příštích čísel. Pro ty, kteří chtějí Palmares znát již nyní je určena internetová adresa www.simaonline.com.
Oceněné stroje, zařízení a systémy mají jednotící prvek a tím je elektronika a automatizace. Drtivou většinu „medailistů“ představují totiž elektronické systémy aplikované na zemědělských strojích a technologiích.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *