Široká nabídka secích strojů

Secí stroje pro zakládání porostů polních plodin jsou k dispozici v široké paletě provedení. Měly by zajistit pokud možno rovnoměrné rozdělení osiva na ploše při dodržování jednotné hloubky záběru. Z pěstitelského hlediska je důležité, aby byly při daném počtu jedinců na ploše vytvořeny dostatečné vzdálenosti mezi jednotlivými rostlinami. Tím bude omezena konkurence v oblasti zásobení vodou, světlem, živinami a vzduchem již v období klíčení. Meziřádková vzdálenost se zmenšila z 18 cm, používaných v minulosti, na dnes běžných 10 a 12,5 cm.

U výsevu obilnin všeobecně platí, že se zmenšující se meziřádkovou vzdáleností stoupá počet klasů na rostlině. Protože počet zrn a HTS zůstává konstantní, výnos stoupá.

Jestliže má být dosahováno špičkových výnosů, je to možné jedině tehdy, když budou všechny rostliny produkovat zrno se stejnou efektivitou. Měly by tedy být vytvořeny jednotné podmínky pro jednotlivé rostliny. Při ideální meziřádkové vzdálenosti obilninových rostlin je dosahováno pěkných výnosů proto, že na jedné straně nedochází k neproduktivnímu odnožování a současně stoupá počet zrn v klase a jejich fertilita.

Stejný význam jako rovnoměrné rozdělení osiva zrna na ploše má kvalita jeho uložení, tedy co možná nejjednotnější hloubka výsevu. Osivo má být uloženo na dobře zpevněné lůžko a zakryto jemnou půdou s odpovídající strukturou.

Pro výsev obilnin a dalších plodin se nabízí celá řada systémů, schopných zajistit výsev v intervalu od 0,5 (jemná osiva) až do 450–500 kg/ha. Hlavní rozdíly mezi současnými secími stroji spočívají v provedení jejich zásobníku, systému dávkování a dopravy osiva, stejně jako secích botek či zařízení pro uzavření výsevní rýhy.*

Více informací v Zemědělském týdeníku.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *