Sklizeň a manipulace s ovocem

Mezi nosné ovocné druhy ze skupiny jádrového ovoce řadíme jabloně a hrušně. V ČR je v současné době evidováno přibližně 9 000 ha plodných jabloňových a 300 ha hrušňových sadů. V našich podmínkách je podíl ruční práce při sklizni jádrovin vysoký. Plně mechanizovaná sklizeň se uplatňuje pouze u ovoce určeného k následnému průmyslovému zpracování. Ovoce určené pro přímý konzum se v převážné míře sklízí částečně mechanizovaným způsobem, tj. ručně s různou intenzitou využívání dopravní a manipulační techniky.

Sklizňové operace se vyznačují vysokým podílem ruční práce při manipulačních a dopravních operacích. Při snaze pěstitelů o dosažení co nejvyšší tržní kvality a zároveň vysoké výkonnosti česáčů nezbývá, než zaměřit pozornost právě na důslednou racionalizaci manipulačních a dopravních operacích. Znamená to výrazně snížit nebo úplně odstranit ruční práci při těchto operacích.
Základem všech racionalizačních úvah v této oblasti je otázka použitého maloobjemového i velkoobjemového obalu.
Obal základem racionalizace
Standardní maloobjemový obal představuje plastová přepravka typu PE o nosnosti kolem 15 kg, která mívá pro některé ovocné druhy menší výšku a nosnost kolem 5 kg. Tyto přepravky jsou zpravidla paletizovány pro manipulaci i pro přepravu.
Zejména u větších pěstitelů se můžeme setkat s použitím lepenkových krabic o nosnosti 5 – 8 kg, skládaných z přířezů a ukládaných na palety. Jejich předností je přímá cesta ze sadu ke spotřebitelům.
Dnešní moderní sklizňové technologie ve vyspělých ovocnických zemích využívají plastové kontejnery (velkoobjemové bedny) často označované zkratkou VOB nebo Palbox (obr. 1), jednotného tvaru a velikosti. Nejčastěji bývají čtvercového půdorysu, s výškou do 600 mm a s nosností v rozmezí 400 – 600 kg, lze je snadno i stohovat.
Manipulace v sadě a jejich nakládání je zajišťována pomocí terénních vysokozdvižných vozíků, nebo traktorů s vidlemi. Traktorové vysokozdvižné vidle jsou dnes u nás standardním vybavením i u menších pěstitelů.
O efektivitě celého sklizňového postupu však rozhoduje výkonnost a zkušenosti česáčů, celkový stav porostu a povrchu meziřadí, ale zejména minimalizace ruční práce potřebné pro manipulaci pro vyvážení ovoce ze sadu.
Standardní postup, u nás léta uplatňovaný, představuje sklizeň do obalů předem rozvezených v meziřadí, které jsou po naplnění po jednom (paleta nebo VOB) vyváženy. Kromě nízké efektivity se tento způsob vyznačuje vysokým stupněm zhutnění půdy v meziřadí a problémy s vyvážením za mokra.
Do úzkých prostor
Velmi výraznou racionalizaci představují motorové vyvážecí vozíky (obr. 2, obr. 3), které jsou určeny pro sklizeň menších ploch a současně pro sklizeň v sadech, kde není možný průjezd ostatní mechanizace (úzké meziřadí). Vozík je proveden jako převozný s pomocným motorem,je opatřen nosnou plochou na jednoduchém lehkém podvozku, který je zpravidla tříkolový.
Plocha může být tvořena vidlemi (pro uložení bedny), ložnou korbou, která se sklápí pomocí hydrauliky, nebo pouze pevnou plošinou pro ruční nakládání přepravek (valník).
Pohon vozíku je zajištěn od benzinových motorů s výkonem 7 – 11 kW. Obsluhu zvládá jeden pracovník, který zajišťuje pojezd a řízení vozíku a současně sklízí.
Klasické víceúčelové plošiny (obr. 4), oblíbené a v ovocnictví využívané, představují dražší variantu této techniky. Vyšší pořizovací cena je zde vyvážena universálností použití např. při řezu, opravách nosné konstrukce štíhlých vřeten a při sklizni. Jsou vyráběny v rozličných provedeních od nejjednodušších pro použití jedné VOB ručně nakládané a po naplnění ukládané zpět do meziřadí, odkud musí být vyvezena, až po náročnější konstrukce s možností libovolného zvedání pracovních ploch a s transportem 3 – 4 VOB. Pracovní plocha je zvedána pomocí hydrauliky, minimální nastavitelná výška je dle výrobce 0,7 – 0,9 m maximální pak 1,6 – 1,8 m. Šířka plošiny se pohybuje v rozmezí 1,2 – 2,6 m.
Pro maximální efektivitu
Další stupeň racionalizace těchto operací představují sklízecí soupravy , všeobecně označované podle prvního představitele PLUK-O-TRAK (obr. 5).
Výhodou těchto souprav je možnost jejich využití i u starších, řezem upravených ovocných výsadeb (zajištění průjezdu soupravy). Šířka soupravy činí přibližně 1,3 m a proto může být s ohledem na systém sklízecích pásů využita v sadech s šířkou meziřadí již od 2,8 m. V podmínkách ČR se lze dnes setkat především se sklízecími soupravami různých výrobců, které umožňují velmi jednoduchou organizaci sklizně.Objevují se v různých provedeních, které se liší hlavně počtem pracovních míst česáčů (4 – 8), výškovým dosahem a kapacitou vezených VOB. Představitelem je PLUK-O-TRAK firmy Munckhof, Zucal Apple systém firmy Zucal nebo sklízecí souprava firmy Pomac Atole apod.
Dobře sehraná osádka (6 až 8 česáčů) je schopna dosáhnout velmi vysokých výkonů na osobu, tj. cca. 250 až 350 kg/hod, při současném zabezpečení vysoké kvality sklizně a předtřídění sklízeného ovoce. Směnová výkonnost (8 hodin, 6 česáčů) může dosáhnout až 50 velkoobjemových beden.
PLUK-O-TRAK je vybaven zpravidla šesti výškově a směrově stavitelnými bočními sklízecími pásy, které lze snadno nastavit do žádané polohy, což umožňuje osádce plně se věnovat česání a plody pouze pokládat na pryžové pásy opatřené gumovými prsty.Z bočních dopravníků jsou plody přivedeny k centrálnímu dopravníku a z něho k elevátoru,pomocí kterého je plněna VOB.
Řízení stroje je zajištěno buď pomocí obsluhy nebo automatického řídícího prvku (zařezávací ostruha), který se pohybuje v rýze předem vykrojené kotoučovým krojidlem ve středu meziřadí. Pohon stroje je zabezpečen vlastním motorem s možností nastavení pojezdové rychlosti v rozmezí dvou intervalů:
– od 0 do 2 km/hod (pomalý chod)
– a od 2 – 4 km/hod (rychlý chod)
Při využití těchto sklízecích souprav odpadá potřeba rozvozu prázdných beden do sadu před sklizní, protože PLUK-O-TRAK je schopen táhnout za sebou na speciálním vozíku 12 až 15 prázdných velkoobjemových obalů, s nimiž lze velmi jednoduše manipulovat pomocí hydraulického zařízení. S jeho pomocí obsluha velmi jednoduchým způsobem uloží prázdný obal z vozíku na otočnou plnící plošinu. Výměna trvá při dobrém proškolení obsluhy přibližně 30 sekund. Doplňování prázdných velkoobjemových beden na vozík v průběhu sběru ovoce je zajištěno v zadní části pomocí vysokozdvižného vozíku.
Naplněné bedny obsluha sklízecí soupravy šetrně spustí na zem v meziřadí z plnící plošiny. Tažený vozík opatřený portálovým podvozkem, nesoucí prázdné obaly, přejíždí nad naplněnými VOB obaly a zanechává je ve stopě pro následné vyvezení ze sadu pomocí vysokozdvižného vozíku.
Zvýšení výsadby díky sklízecí soupravě
PLUK-O-TRAK umožňuje zvýšení výšky ovocné výsadby až na 4,00 m, a zvětšit tak plodnou plochu stromů asi o 40 – 60 %. Tímto způsobem umožňuje podstatně zefektivnit produkci ovoce při relativně stejných nákladech (vyšší náklady jsou pouze při sklizni).
Pomocí PLUK-O-TRAKU s příslušenstvím je možno provádět i řez, ruční probírku a tím rozšířit jeho využití v průběhu sezóny (odpadá řez s využitím plošin a žebříků).
Výhody tohoto způsobu sklizně lze shrnout do následujících bodů:
– výší sklízecí výkonnost sběračů umožňující snížení jejich počtu (o 60 – 80 % vyšší ve srovnání s ostatními sklizňovými metodami)
– minimální poškození sklízeného ovoce (snížení množství otlaků na 2 – 3 %; při standardní sklizni 15 % a více)
– rovnoměrné naplnění velkoobjemových obalů
– usnadnění sběru a tím i lepší motivace česáčů
– lepší organizace sklizně (navážení prázdných a vyvážení plných obalů)
– bezproblémová sklizeň i v horších půdních podmínkách
– probírkový způsob sklizně (ve vhodné zralosti)
– předtřídění ovoce během sklizně

S ohledem na rostoucí cenu ruční práce a její trvalý úbytek v zemědělství bude rozvoj efektivního ovocnářství v nadcházejícím období podmíněn volbou vhodných manipulačních a dopravních operací, které zajistí vysokou produktivitu práce a kvalitu sklizeného ovoce.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *