19.06.2001 | 10:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Sklizeň brambor

V podmínkách České republiky převažuje přímá sklizeň brambor dvouřádkovými sklízeči. Sklizeň malých ploch se částečně zajišťuje prosévacími vyorávači a ručním sběrem. Jednořádkové sklízeče se u nás převážně používají pro sklizeň velmi raných brambor, které se po přebírání na sklízeči ihned pytlují a bezprostředně expedují do obchodní sítě.

Ve VÚZT byla dříve ověřována i dělená sklizeň brambor. Vyorané brambory byly ukládány na povrch pozemku, což mělo umožnit jejich oschnutí a získání větší odolnosti proti mechanickému poškození. Problémem je, že doba po kterou mohou zůstat hlízy v řádcích nestačí pro dostatečné zpevnění povrchu hlíz. Pokud na řádcích zůstanou společně i nerozpadlé hroudy, hrozí nebezpečí, že po vyschnutí ztvrdnou a dojde k potížím s jejich následným oddělením. Postup nelze uplatnit na kamenité půdě. Nežádoucí je též zmoknutí nařádkovaných hlíz. Pokud hlízy déle leží na světle, dochází k jejich zelenání.
Řádkovače jsou nabízeny ve dvou až čtyřřádkovém, převážně přívěsném, provedení, Některé čtyřřádkové samojízdné sklízeče lze upravit pro řádkování.
Pro sklizeň ekologicky pěstovaných brambor se v zahraničí používá k ukončení vegetace a zamezení infekcí hlíz plísněmi jejich vyorávání, opětné zahrnutí pomocí disků a ponechání v nově vytvořených hrůbcích.
Většina sklízečů umožňuje i sklizeň v meziřádkových vzdálenostech 750 až 900 mm, po úpravě vyorávacího ústrojí i z ploch třířádkových záhonů. Některé sklízeče lze vyjmutím vyorávacích radlic a doplněním o sběrací adaptéry upravit pro sběr nařádkovaných brambor.

Nabídka sklízečů brambor

Sklízeče v jednořádkovém provedení jsou vyráběny v nepřeberném množství variant kombinací pracovních a rozdružovacích ústrojí. Převažují sklízeče s bočním vyoráváním, kdy kola traktoru i sklízeče se pohybují po sklízené ploše. Bývají vybaveny jedním nebo více rozdružovacími ústrojími, přebíracím stolem a zásobníky s vyprazdňovacím pohyblivým dnem s kapacitou do 2 t brambor.
Dvou a víčeřádkové sklízeče brambor bývají vybaveny jedním nebo více rozdružovacími ústrojími na oddělování příměsí a zpravidla i přebíracím stolem. Vyorávací nakladače jsou určeny především pro sklizeň v půdách bez kamenů a velkého výskytu hrud nebo sklizeň z odkameněných ploch. Zpravidla jsou bez mechanických rozdružovacích ústrojí, alternativně mohou být vybaveny přebíracím stolem.
Z hlediska počtu řádků převažují stroje dvouřádkové, méně často čtyř nebo třířádkové. Obvyklé je provedení přívěsné, pro jízdu traktoru v řádcích, za kterým je tažen sklízeč. Poslední varianty sklízečů firem Grimme a Wühlmaus umožňují, i u dvouřádkových variant sklízečů s rozdružovacím ústrojím i zásobníkem, boční vyorávání. Nezbytností je zařízení pro automatické navádění na řádky. U dvouřádkových sklízečů i vyorávacích nakladačů převažuje přímé nakládání do vedle jedoucích dopravních prostředků. V rovinatých terénech je efektivní použití zásobníků se samovyprazdňovacím dnem. Použití nízkotlakých pneumatik umožňuje dosáhnout nižšího utužení půdy než je tomu u stávajících sklízečů bez zásobníku. V samojízdném provedení jsou nabízeny vyorávací nakladače ve dvou až čtyřřádkovém provedení. Mohou být vybaveny čelně nesenými rozbíječi natě a plevelů, které ukládají na sklizenou plochu.
V samojízdném provedení jsou nově nabízeny i kombinované sklízeče s rozdružovacím ústrojím, s přebíracím stolem a zásobníkem až na 6 t brambor. Firma Grimme předvedla i samojízdný čtyřřádkový sklízeč SF-3000, vybavený podvozkem s gumovými pásy a pneumatickým odpružením. Vpředu má sklízeč hydraulicky poháněná řídící kola. Má i pásovou váhu umožňující tvorbu výnosových map.
U přívěsných sklízečů je obvyklé natáčení kol podvozku na souvrati. Za příplatek se dodává hydraulické řízení oje a naklápění sklízečů na svahu, které může být ovládáno ručně nebo automaticky.
Používá se vyorávací ústrojí s plochými dělenými pasivními radlicemi. Správné zahloubení a kopírování terénu umožňují válce, které kopírují profil hrůbků. Firma Amac nabízí válce s pružným povrchem, který zajišťuje samočištění při práci ve vlhkých půdách.

Rozdružovací ústrojí

Hlavním ústrojím zůstávají prosévací pásy pro oddělení zeminy. Vývoj směřuje ke snižování rizik poškození hlíz pogumováním prosévacích prutů a změnou upevnění prutů k unášecím pásům. Zajímavé je uchycení prutů do profilovaných unášecích pásů u sklízečů Grimme a průchozí upevnění prutů v unášecích pásech u sklízečů Reekie. Zachycování zbytků natě na vstupu prosévacích prvků umožňují odpružené přítlačné kladky. Zlepšení prosévání a rozprostření na prosévacích pásech zabezpečují příčně kmitající pružné prsty na lištách nad pásy.
Významnou novinkou je možnost regulace intenzity prosévání za jízdy v závislosti na prosévatelnosti a zaplevelení půdy. Umožní to dosažení optimálního odhlinění při minimálním poškození hlíz. Děje se tak elektronicky nastavovanou výškou amplitudy natřásacího ústrojí. Nová originální regulace prosévání je použita u vyorávacích nakladačů Grimme GZ - 1700. Dovoluje za provozu přestavovat zvlnění prosévacího pásu a tak regulovat intenzitu prosévání.

Zásobníky, překládka a odvoz

Některé typy sklízečů mají možnost v době, kdy není na poli k dispozici dopravní prostředek, ukládat sklizené hlízy mezi dva dosud nevyorané řádky. Děje se tak reverzací pohybu nakládacího pásu (Kverneland, Pierson, Grimme DL - 1700). U sklízeče Kverneland je možné ukládání hlíz do řádků i nakládacím koncem dopravníku. Kromě minimalizace poškození hlíz řízením výšky dopravníku, je možné minimalizovat poškození hlíz úpravou dopravních prostředků např. použitím odpružených plachet pro zachycení prvních hlíz před pádem na dno. Konce nakládacích dopravníků mohou být vybaveny odpruženou tlumící násypkou, která také omezuje riziko kolize dopravníku s dopravním prostředkem. Pokud je na strojích použit zásobník, je při jeho vyprazdňování poškození hlíz nižší než při průběžném nakládání dopravníkem. Zásobníky mohou být vybaveny tlumící pružnou násypkou. Zajímavé řešení plnění palet sklízečem bylo předvedeno ve Skotsku. Speciální dopravní prostředek má nad paletami o obsahu 2 t velké tlumící násypky, které se během plnění postupně hydraulicky zvedají.
V zahraničí se pro dopravu z pole používají i speciální dopravní prostředky na automobilech nebo přívěsech. Vrchní část bočnic lze hydraulicky sklopit, aby při začátku plnění bylo možné snížit výšku plnění. Po částečném zaplnění se vrchní část bočnic opět zvedne. V šikmém dnu je vyprazdňovací dopravník. Umožní se tak vyprázdnění bez poškození a bez sklápění ložného prostoru. Dopravní prostředky bývají vybaveny i srolovatelnou plachtou, která zamezí zmoknutí hlíz.
V souvislosti se snižováním mechanického poškození hlíz začíná se při sklizni v zahraničí uplatňovat hledisko, aby se sklizeň prováděla pokud možno při teplotách nad + 8 oC. Výkupní organizace kontroluje, zda je tato hodnota dodržena.
V dalším období lze očekávat zdokonalování pracovních orgánů sklízečů brambor, zvyšování podílu sklízečů vybavených zásobníkem, zavádění automatického navádění na řádky, postupný nárůst podílu samojízdných sklízečů, automatické řízení výšky nakládacího dopravníku, zavádění pásových vah a provozní uplatnění GPS (obr. 2) s cílem diferenciace zásahů na plochách brambor, aplikace hnojiv a chemikálií.

Ing. Josef Fér

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down