Sklizeň je třeba také správně ošetřit

Sklizeň je třeba nejen vyprodukovat, ale také správně ošetřit, připomíná Ing. Vladimír Náplava ze společnosti Cimbria Heid ČR, s. r. o. Na Techagru představili například čističku Delta 143.1 či zařízení na chlazení obilí Granifrigor firmy FrigorTec GmbH.

„V České republice máme dvě chladicí jednotky. V ZDV Štichovice chladí obiloviny zařízením KK 220 AHY jak v silech, tak i v plošném skladu, v Tagrosu, a. s. Troubelice zchlazují především sladovnický ječmen zařízením KK 140 AHY. Po jejich použití nemají v uskladněných obilovinách problém s plísněmi a skladištními škůdci. Přínos této technologie je obrovský. Pokud uskladněné obilí napadnou brouci, a pěstitel pšenici či ječmen neprodá, navíc za současné ceny, tak dosavadní investice vyhodil,“ shrnul Ing. Náplava. Jak dodal, podle výpočtů podložených praxí z Německa, Rakouska a dalších států se investice do chladicího zařízení vrátí za dva roky.
Vypočítal také výhody chlazení. Pokud se provede přímo po sklizni, předejde se ztrátám působeným skladištními škůdci a plísněmi a udrží se klíčivost. Dále se jeho prostřednictvím potlačí ztráty úbytkem vláhy v důsledku vysýchání – dýchání zrna. Zachlazené zrno není potřebné chemicky ošetřovat. Udrží si vysokou kvalitu, vůni i trvanlivost, živiny i specifické látky. Chlazení není příliš náročné na energii, na ošetření jedné tuny obilí je potřeba 3 – 6 kW. Dále není nutná žádná další manipulace (např. přepouštění, které je energeticky náročné a hrozí ztráty poškozením).
Chladicí zařízení se vyrábí v osmi modifikacích s chladicí kapacitou od 35 t/den do 400 t/den (na 8 – 10 °C). „Velkou výhodou je jeho mobilita – agregát je pojízdný, flexibilita – lze jej napojit na stávající potrubí flexibilní hadicí, a absolutní nezávislost použití na době, počasí a ročním období. V podniku jej použijete nejen pro chlazení obilovin v sile, ale taky ve všech plochých skladech, kde jsou podlahové větrací kanály, chladicí kanály a nebo větrací roury. Jedno zařízení nahradí několik ventilátorů, uspoří el.energii, ale především ošetří všechny zrniny ihned po sklizni,“ uvedl Ing. Náplava.
„Aby bylo chlazení ekonomické, je důležité přesně znát rozměry hal, popřípadě sil, ale především jsou potřeba kvalitní nepoddimenzované rozvody vzduchu a správné napojení, aby nedocházelo ke zbytečným ztrátám. Záleží nejen na průměru a výšce sila, ale i na uskladněné komoditě popř. počtu a tedy kapacitě sil. U plošných skladů platí stejná zásada jako u běžného provzdušňování a sice, že výška obilí musí být vyšší, než vzdálenost jednotlivých provzdušňovacích kanálů,“ zdůraznil Ing. Náplava.
Představil také čističku Delta 143.1 v kombinaci s odosinkovačem Delta 184, o které soudí, že je v posledních letech je nejprodávanějším strojem v této oblasti. Čistička (kombinuje síta a vzduch) je podle něj univerzální, lze na ní čistit vše, od kukuřice po mák, u kterého je výkonnost do 1 t/h. Stroj má nastavitelný sklon sítové skříně, při předčištění zvládne i 40 tun obilnin za hodinu, u jemného čištění je to 8 – 10 t/h. „U našich čističek striktně oddělujeme použitelná drobná a polámaná zrna od hrubých nečistot, prachu a lehké části z aspirace, což je velmi důležité z ekonomického hlediska,“ zdůraznil Ing. Náplava. Dodal, že odosinkovač se využívá nejen pro sladovnický ječmen, ale velmi často i u pšenici (odstranění osin, domlácení klásků, vydrhnutí pluch). „Vynikající výsledky dosahujeme i u ostatních plodin jako je například len. Všechny obiloviny by po sklizni před uskladněním měly být alespoň předčištěny,“ uzavřel Ing. Náplava.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *