22.10.2001 | 10:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Slovenští výrobci zemědělské techniky na veletrhu Agrokomplex 2001

Letos proběhl na výstavním areálu za Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitře již 28. ročník výstavy zemědělských strojů AGROKOMPLEX 2001. Ve dnech 16. až 21. srpna se mohli návštěvníci veletrhu seznámit s nabídkou všech renomovaných firem vyrábějících zemědělskou techniku pro všechny druhy zemědělské a lesnické činnosti. Protože na podobných akcích jsou k vidění vždy téměř shodné stroje, neboť trh ovládají především mohutné nadnárodní společnosti, zaměřili jsme se tentokrát na tuzemské výrobce. Zeptali jsme se, jak se jim žije a jak vidí svou přítomnost a budoucnost.

Tradičním a v podstatě jediným výrobcem traktorů je na Slovensku firma ZTS TEES Martin, kde se dříve ve spolupráci se Zetorem vyráběly traktory II. UŘ. Nyní se závod v Martině osamostatnil a ve svém výrobním programu má 4 stroje II. UŘ a 4 stroje IV. UŘ. Traktory UŘ II jsou modely roku 1998 a výrobní řada sestává z typů 11245, 12245, 14245 a 16245. Traktory ZTS model 2000 jsou vyráběny pod označením 12345, 14345, 16345 a 18345. Většinu z těchto traktorů důvěrně známe, neboť jsou v našem zemědělství často využívány. O pozici podniku na trhu jsme si povídali s ing. Karlem Pniakem, prokuristou firmy Martimex Alfa, která vlastní výrobní práva na traktory ZTS.
"Naše pozice na trhu se nedá srovnávat s vyspělými světovými výrobci a ani o to nestojíme. Náš tradiční trh je na Slovensku a v České republice, hodně vyrábíme pro Polsko a Maďarsko a stále hledáme možnosti dalšího odbytu především na východě. Pro tento trh je naší výhodou poměr ceny stroje k jeho technické úrovni a také nízké provozní náklady. Hodně nám pomáhají současné dotační tituly na Slovensku. Počet vyrobených a prodaných traktorů se pohybuje řádově něco kolem 150 kusů za rok. Ceníme si své pozice na trhu v ČR, kam ročně dodáváme 50 - 60 kusů traktorů. Od roku 1993 to je asi 500 kusů. V České republice je naším obchodním partnerem firma AVOS Brno, se kterou úzce spolupracujeme při prodeji, servisu i řešení technických problémů provozu. A trend při koupi traktorů? Zemědělci spíše nakupují silnější traktory. V současnosti je největší zájem o typy 16245 model 1998 a 18345 model 2000."
Další "klasikou" na slovenském trhu je pneumatický secí stroj MISTRÁL. Jeho výrobcem je firma Agrofinal s.r.o. Leopoldov. MISTRÁL je variabilní secí systém určený pro přesný výsev s centráálním dávkováním a zapravením osiva do potřebné hloubky. Pneumatické secí stroje se zde dělají v celé škále typů s nejrůznějším vybavením. V zásadě se jedná o secí stroje s pracovním záběrem 2,5 až 8 m v provedení nadstavbový typ nad stroj pro zpracování půdy, tažené, s předním zásobníkem osiva a tažené s hydraulickým sklápěním. Novinkou ve výrobním programu je secí stroj MISTRÁL FD pro výsev s přihnojováním granulovanými hnojivy. Základní myšlenkou technického řešení celé řady secích strojů MISTRÁL je totiž jejich variabilnost. Ing. Milan Rác, zástupce Agrofinal s.r.o., nám o pozici firmy sdělil následující:
"Naše firma si zakládá na tradici výroby secích strojů a snaží se maximálně vyrovnat ostatním světovým výrobcům. Naší snahou je dosáhnout světově požadovaného technického standardu při výhodné ceně dané naší levnější výrobou. Tato dvě hlediska nám pomohou na zahraničních trzích, kam vyvážíme 90% naší produkce. Naše stroje znají zákazníci ve 12 evropských zemích jako je Dánsko, Belgie, Anglie, Německo, Rakousko, Švédsko, Itálie, Polsko, Maďarsko a v neposlední řadě i ČR. V ČR jsou našimi obchodními partnery firmy CIME, STROM Praha a AGROTEC Hustopeče. Největší zájem je v současnosti o nadstavbové typy pro připojení na kombinaci pro zpracování půdy nebo na vířivý kypřič. Snažíme se vyrábět secí stroje tak, aby mohly být agregovány s co největším počtem jiných strojů. Pro rok 2002 plánujeme vyrobit přibližně 200 secích strojů. Z toho jich 15-20 zůstane na Slovensku. Důvod odchodu na zahraniční trhy je nedostatek financí v agrárním sektoru na Slovensku, přímá závislost prodeje strojů na vypsání dotačních titulů a velmi pozvolné zlepšování hospodářské situace slovenského zemědělství. V domácím prostředí sledujeme trend vylepšování podnikatelské struktury firem a s tím související zvětšování plochy obhospodařované půdy."
Jedním z menších tuzemských výrobců je také AGROBON Radošina s.r.o. Její ředitel Ján Ondrejka nás ve stručnosti seznámil s jejím programem. " AGROBON s.r.o. vyrábí především stroje na zpracování půdy a secí kombinace ve spolupráci s výrobcem secích strojů Pneusej Accord. Dále se zabýváme výrobou malé zemědělské a zahradní techniky. Pod značkou JOSK nabízíme kompaktory, pluhy, secí kombinace, talířové brány, podmítače, bezorebné secí stroje, utužovací válce a smykobrány. Naší snahou je maximálně vyhovět přání zákazníka a proto děláme stroje v podstatě na zakázku přesně podle přání zákazníka. Větší zkušenosti máme s výrobou malé mechanizace, kterou děláme již 11 let, zatímco výrobou velkých strojů se zabýváme 7 let. V našem výrobním programu dominuje technika pro zpracování půdy. Naše kompaktory KOBRA a ŠKORPIÓN s úspěchem prodáváme i v ČR, kde se počet kusů prodaných firmou SOME Jindřichův Hradec blíží 100 kusům."
Velmi výrazným slovenským výrobcem zemědělské techniky je Poľnohospodárske družstvo Hlohovec, známé především jako výrobce pneumatických secích strojů PNEUSEJ ACCORD. Poľnohospodárske družstvo Hlohovec leží v Trnavském kraji a zabývá se širokou paletou činností. Především obhospodařuje 4400 ha zemědělské půdy a zaměstnává asi 315 zaměstnanců. Svým zaměřením je orientováno na výrobu obilnin a vína, intenzivní chov skotu a rozsáhlou strojírenskou výrobu. Těžištěm strojírenské výroby je 11 typů secích strojů Pneusej-Accord s možností dalšího rozšíření výroby. Dále vyrábí drtiče rostlinných zbytků a provádí další služby strojírenského charakteru.
Secí stroje Pneusej-Accord jsou vhodné především pro výsev hustě setých obilovin, luskovin a olejnin. Stroje mají nesenou nebo polonesenou konstrukci jak pro samostatnou práci nebo agregaci v secí kombinaci. Výsev probíhá na pneumatickém přetlakovém principu systémem Accord. K jednotlivým typům je k dispozici řad doplňků jako rychlozávěsy ("trojúhelník"), filtr nasávaného vzduchu, zavlačovací rám pro diskové výsevní jednotky, ovládací počítač atd. O prodeji a výhledech firmy jsme hovořili s paní Kamilou Farbákovou.
"Situace slovenského zemědělství se začíná pomalu zlepšovat. Hospodářství sice začíná fungovat i bez státních dotačních titulů, ale stále cítíme, že by podpora zemědělství měla být větší. Trendem posledních let je vytváření větších podniků, které se snaží získat půdu do svého vlastnictví. Hospodáři si uvědomují, že větší rozsah hospodaření nabízí možnost lepšího vybavení moderní technikou. Abychom drželi krok s ostatními výrobci, spolupracujeme s firmou Accord. O kvalitě našich výrobků svědčí i řada ocenění Zlatý kosák z veletrhů AGROKOMPLEX. Tato ocenění získaly stroje 6 MV pro snadné připojení na kombinátor a 6 MT s dvojitou výsevní skříní."

Ing. Pavel Přidal
Foto archiv

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down