03.12.2001 | 12:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Služby jsou i vynikající školou

Firma Daňhel, spol. s r. o., která již deset let vyvíjí svou aktivitu na jihu Čech, se zabývá prodejem zemědělské mechanizace, poskytováním služeb i vlastní kovovýrobou. O vzniku firmy a jejím postupném formování až do dnešní podoby jsme si povídali s majitelem podniku Ing. Vlastimilem Daňhelem.

Firma Daňhel zahájila činnost již v říjnu 1991. Působí tedy již deset let na trhu se zemědělskými stroji. Nejprve začala regionálně zastupovat a prodávat techniku, kterou do republiky importuje firma Toko. Druhým významným obdobím byl rok 1994, kdy se Daňhel stal prodejcem strojů John Deere, resp. zástupcem firmy Strom. S prodejem strojů John Deere, hlavně s prodejem traktorů, bylo spojeno vybudování servisního zázemí. Ve stejném roce také vyjel do služeb první traktor. Během několika měsíců podnik vlastnil i sklízecí mlátičku a později i řezačku John Deere.
Nejdříve bylo poskytování služeb považováno za doplněk prodeje a servisu. Později se ale ukázalo, že je to vynikající škola jak pro prodejce, tak i pro servisní techniky, kteří se stroji v reálných podmínkách pracovali, a vědí, co který stroj umí a potřebuje. Tato skutečnost má hlavní podíl na tom, že se firma Daňhel dlouhodobě drží na špici v objemu prodeje zelenožlutých strojů. Plánem podniku je odzkoušet ve službách všechny stroje, které budou prodávat. V současnosti zastupuje podnik stroje dodávané firmami Strom, Fagus a Cime.
Zázemí podniku
S rozvojem činností se stávalo původní sídlo firmy stále těsnější. V roce 1998 proto došlo k jeho přesídlení do areálu bývalého Kovopodniku v Týně nad Vltavou.
Areál se skládá z několika samostatných budov. Kromě administrativní budovy je to ještě několik hal, z nichž jedna slouží servisu. Její dostatečná světlost umožňuje provádět opravy traktorů i sklízecích mlátiček. Další hala plní funkci skladu, v němž je zásoba náhradních dílů za 18 mil. Kč. Hned vedle tohoto skladu se právě buduje nový objekt, jehož součástí bude i traktorová brzda, takže servisní středisko bude schopno traktory dokonale testovat.
Opomenout nelze ani servisní středisko ve Zdislavicích, v okrese Benešov. V těchto dvou střediscích probíhají opravy všech strojů dodaných firmou. Samozřejmostí je i poskytování servisu přímo u zákazníka pomocí vybavených servisních vozů. Servis firmy Daňhel patří mezi autorizované servisní středisko organizace Strom.
Vyrábějí již tři stroje
V areálu po bývalém Kovopodniku započala firma Daňhel i s kovovýrobou. Tím se okruh činností dále rozšířil. Nejprve šlo o výrobu opotřebitelných náhradních dílů a zakázkové práce, dnes je to již výroba tří perspektivních zemědělských strojů. Jsou to překladač sypkých hmot Fast Corn, mobilní plnič vagónů Quick Cannon a šrotovník na kukuřici CCM Grinder. Všechny tyto stroje pracují v agregaci s traktorem a jsou schváleny k provozu. Do budoucna se počítá i s vývozem těchto výrobků.
O prvních dvou strojích jsme již na našich stránkách psali, proto se podrobněji zmíním jen o šrotovníku. Srdcem stroje je kladívkový šrotovník o výkonu až 30 tun zrna za hodinu. Výkon závisí na použitých sítech a dávkování, které se provádí nastavením rychlosti otáčení hydromotoru šnekového dopravníku transportujícího materiál do vlastního šrotovníku. Rozmělněné zrno pokračuje vedením, které je zakončeno cyklonem, pod nějž se přistaví dopravní prostředek. Příjem zrna zabezpečuje násypka o velikosti devíti krychlových metrů, takže vyprázdnění celého zásobníku mlátičky není problém. Součástí stroje je i aplikátor konzervačních přípravků. Vše je umístěno na podvozku s jednou nápravou a poháněno traktorem s minimálním příkonem 133 kW.
Osm mlátiček ve službách
V dnešní době poskytuje Daňhel služby osmi sklízecími mlátičkami, dvěma řezačkami, čtyřmi traktory s pluhem, sklízecími rotačkami nebo bezorebným secím strojem. „Kukuřice je plodinou budoucnosti,“ říká ing. Daňhel, „proto se i my snažíme pomoci zemědělcům se zaváděním této plodiny pěstované nejen na siláž, ale hlavně na zrno. Okolní spolupracující podniky jsou již v dnešní době schopny dosáhnout výnosů sedm až osm tun suchého zrna.“
Kromě záručního a pozáručního servisu provádí podnik i generální opravy krmných vozů všech značek.
Dobrý základ pro budoucnost
Letošní novinkou je prodej zahradní mechanizace John Deere, kde se ukazuje obrovský potenciál a možnosti. Probíhá i příprava na provádění servisu stárnoucích strojů, u kterých se budou opravovat větší celky výměnným způsobem.
Cílem firmy je poskytovat zemědělcům ucelený soubor služeb, které počínají poradenstvím a končí dokonalým servisem. „Chováme se k zákazníkům a k jejich problémům tak, jako by to byly naše problémy,“ říká ing. Daňhel, „jen tak se vše vyřeší svědomitě a rychle.“

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down