Specialisté na postřikovače

Francouzská firma Tecnoma má dobré renomé a to i v České republice, kde jsou její stroje úspěšně prodávány. Na letošním Techagru firma Tecnoma sama organizovala expozici za účasti svých obchodních partnerů a vystavila čtyři modely postřikovačů. Na stánku byl přítomen i generální ředitel firmy Tecnoma Bertrand Pignolet a tak jsme měli možnost mu položit několik otázek.

Jaká je základní nabídka techniky firmy Tecnoma určená pro zemědělce?

Firma Tecnoma sídlí v městě Epernay nedaleko Remeše a zaměstnává v současné době asi 160 pracovníků jejichž počet se v sezóně navyšuje až na 200. Co se týče sortimentu orientujeme se jen na aplikační techniku, tedy postřikovače a rosiče. Máme tedy úzce zaměřený sortiment, ale své produkty vyrábíme na světové úrovni.
V nabídce máme postřikovače nesené s objemem nádrže 200 až 1600 litrů, s rameny o záběru až 28 metrů, dále máme sortiment postřikovačů tažených s nádržemi o objemu 2000 až 6000 litrů a též stroje samojízdné jejichž nádrže na postřikovou kapalinu zaujímají objem 3, 4 nebo 5 tisíc litrů a postřikovací ramena umíme vyrobit až do záběru 42 metrů. Jsme tedy schopni uspokojit poptávku všech zemědělců s tím, že i ramena s velkými záběry (36 metrů) dokážeme zkonstruovat v ocelové podobě, což je levnější řešení a dále snadno opravitelné při eventuelní závadě. Není bez zajímavosti, že veškeré komponenty, které souvisejí s postřikem si vyrábíme sami.

Co nabízíte pro sadaře a vinaře?

Firma Tecnoma sídlí ve vinařské oblasti Champagne a tak je logickým důsledkem, že máme též techniku určenou pro použití ve vinicích. Mimo klasických postřikovačů nabízíme též stroje samojízdné, které se pohybují nad ošetřovanými řádky, čímž nepoškozují porost a mohou mít různou konstrukci ramen, podle toho jakým způsobem je třeba vinnou révu ošetřovat (zda shora či z boku řádků atd.). V tomto máme myslím konstrukci ramen velmi propracovanou a jedinečnou. Pro sadaře nabízíme klasické typy rosičů.

Do kterých zemích jsou prodávány vaše postřikovače?

Exportujeme do pěti kontinentů světa. Především však prodáváme samozřejmě doma ve Francii a dále ve střední Evropě. Dobrými odběrateli jsou například Česko, Slovensko, Polsko, Rumunsko, Maďarsko, nebo Bulharsko. Nově pronikáme na trhy zemí bývalého SSSR, tedy do Ruska, na Ukrajinu, Běloruska, Kazachstánu…

V čem vidíte přednosti postřikovačů Tecnoma?

Snažíme se naše postřikovače konstruovat tak aby měly dobrou výkonnost, byly uživatelsky příznivé, spolehlivé a použitelné v různých zemích světa. Nezapomínáme ani na životní prostředí a precizní zemědělství. Postřikovače Tecnoma jsou konstruovány precizně ve všech konstrukčních celcích i detailech. Od trysek, které významným způsobem ovlivňují kvalitu aplikace, která je účinná jen pokud je dávkována cíleně, což snižuje dávky postřiku a má vliv i na ekonomiku zemědělce i životní prostředí až po ovládání postřikovače, které je řešeno vždy prostřednictvím jednoho terminálu, i u samojízdných strojů. Komfortní ovládání znamená větší možnosti v nastavení postřikovače a pohodlnější práci obsluhy.

Jak vidíte trendy v konstrukci postřikovačů?

Trendem je jednoznačně zvyšování výkonnosti, tedy objemu nádrží na postřik a záběru aplikačních ramen. Má to však své limity. Někteří, třeba němečtí zemědělci požadují postřikovače s nádržemi o objemu 10 i 12 tisíc litrů. Já si však myslím, že to není ideální. Takovéto stroje jsou příliš těžké, je obtížené použít na nich úzké pneumatiky pro jízdu v kolejových řádcích atd. Lepší cestou je proto snižování dávek postřiku, tedy méně vody a přesnější aplikace. Z pohledu aplikačního záběru je pak těžké stanovit nějaké optimum, protože každý zemědělec má jiné pozemky a je zvyklý na jiný typ stroje. My vyrábíme ramena se záběrem 18 až 42 metrů, což si myslím je dostatečná škála pro výběr uživatelem.
Jednoznačným trendem je zvýšená poptávka po samojízdných strojích, přestože těch tažených a nesených vyrábíme více. Je to vždy o využití stroje. Čím více hektarů postříká za sezónu tím více je vhodné uvažovat o nákupu stroje samojízdného. Přednosti samojízdného stroje jsou jednoznačné, nevýhodou je samozřejmě vyšší pořizovací cena, která se však s vyšším počtem hektarů rychle smaže. Samojízdné postřikovače nevyrábí mnoho firem, a my s nimi máme dlouholeté zkušenosti, takže tento trend vítáme. Důkazem toho je i inovovaný Laser, který se na trhu velmi dobře uchytil.

A otázka na závěr. Jak si vede Tecnoma na trhu v ČR?

Velmi dobře. Zejména pak v samojízdných strojích, kde máme podíl na trhu asi 70 %. Nejčastěji prodávaným modelem je Laser 4200 s nádrží na 4200 litrů a rameny se záběrem 24, 30, nebo 36 metrů. Co se týká návěsných postřikovačů náš podíl na českém trhu je nižší než u samojízdných strojů jelikož řada prodejců nabízí své produkty za významně nižší ceny a samozřejmě cena jde povětšinou ruku v ruce s kvalitou produktu.

Text a foto Luboš Stehno

Před taženým postřikovačem Tecnoma Tecnis 5800 stojí vlevo PhDr. Alexandra Hlaváčková, vpravo ing. Jan Hlaváček, obchodní zástupci firmy Tecnoma pro střední Evropu, uprostřed Bertrand Pignolet, generální ředitel firmy Tecnoma

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *