16.12.2001 | 10:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Špičková technika ve Valtrovicích

V roce 2000 vybudovala firma BAUER Tábor (nyní BAUER-AGROMILK holding) zřejmě nejšpičkovější českou farmu pro výkrm brojlerů. Farma byla postavena pro společnost DAN MORAVIA AGRAR Valtrovice u Znojma.

Generální dodavatel dodal kompletní výkrmnu s kapacitou 300 000 kuřat za necelé čtyři měsíce formou výstavby na zelené louce. Filosofie celého záměru je postavena na výrobě vlastních krmných směsí z vlastních komponentů (zejména kukuřice a pšenice) pěstovaných na výměře téměř 1100 ha. Při přípravě stavby bylo kalkulováno s náklady tak, aby předem byla zajištěna rentabilita i při zhoršených podmínkách na trhu.To bylo podmínkou tím více, že se na financování podílel „Fond na rozvoj střední a východní Evropy“. Pro hrubou orientaci byly náklady včetně míchárny, elektrorozvodů, osvětlení a počítačů 22 milionů Kč a stavby 41 milionů Kč (bez sítí). Postupně jsou dobudovávány komunikace, sadové úpravy atd.
Za více než jeden rok provozu se ukazuje poměrně vysoká návratnost investice daná tím, že zatím nebyly na farmě zdravotní problémy, mimořádně nízké jsou úhyny a přírůstky jsou na velice slušné úrovni při nízké konverzi krmiva. Zcela určitě se vyplatila investice do rozhodujících technologií – zejména větrání a míchací linky. Základem jsou technologie ze sortimentu BAUER Tábor – krmné linky CHORE TIME, napájení LUBING, míchárna FUNKI.
Vysoká koncentrace výroby a stabilita výsledků v jedné jednotce je i určitou jistotou pro partnery – líhně a porážku.

Uspořádání farmy
Poprvé v ČR byla použita koncepce šesti samostatných hal se středovou chodbou, pod kterou je dopravník propojující sila s centrální míchárnu krmiv. Vstup do chodby je přes centrální provozní část s „filtrem“ oddělujícím čistý a „černý“ provoz. Je zde kancelář a provozní sklad.Tím je farma chráněna před zanesením nákazy. Na každé straně chodby jsou tři stáje o rozponu 24 metrů a délce 85 metrů.

Konstrukce hal
Haly navrhla firma BAUER v rozponu 24 metrů se sklonem střechy 18 stupňů.a modulem 4 m.Výška u stěny je 2,5 metru, ve středu pak 6 metrů. Tímto profilem se zajišťují ideální vzduchotechnické poměry i snadné čištění haly. Podlaha je z vakuovaného betonu, stěny ze sendvičových panelů. Ve střeše jsou kazetové panely s krytím armovanou fólií. Po celé délce stáje jsou zvenku umístěny před ventily protivětrné zábrany. Významným prvkem pro větrací systém jsou lamelová vrata, která jsou absolutně těsná.

Technologie hal
Veškerá technologie je plně automatizována se sběrem dat do centrálního počítače. Pod podlahou centrální chodby je umístěn dopravník krmiva z míchárny (cca 150m), podél chodby jsou umístěny počítačem řízené váhy krmiva, vysokotlaká čerpadla BAUER pro chladící a vlhčící systém a vysokotlaká jednotka pro centrální systém čištění a desinfekce hal.
Z chodby je i přehled o stavu v jednotlivých sekcích, je kontrolován přívod vody (medikace, spotřeba i případné poruchy jsou indikovány elektronicky do počítače).
Každá hala má šest krmných a sedm napájecích linek. Krmítka jsou od americké firmy CHORE TIME, typ C2+, jejichž obrovskou výhodou oproti jiným krmítkům na trhu je možnost krmení malých kuřat přes výpadové okno a od zhruba desátého dne pak přes spodní výpad nastavitelný v šesti stupních. Pro krmení směsi s vysokým podílem kukuřice se nyní zkouší nové krmítko H+ s centrálním ovládáním výpadu všech krmítek. Miska má i speciálně řešenou hranu proti vyhazování krmiva. Zdvíhání linek je servomotory od firmy BAUER.
Napáječky jsou kapátkové od německé firmy LUBING, nový typ TOP s podšálkem.
Topidla byla navržena s ohledem na bezpečnost provozu (mají uzavřenou komoru hoření) i možnost cirkulace vzduchu. Jde o typ PRIVA s vnějším přisáváním vzduchu, čímž se snižuje podíl škodlivých plynů ve stáji i znečišťování topidla prachem. Zároveň se povedlo elektronikům firmy BAUER zapojit topidlo do systému větrání tak, že lze topidlo využít pro „minimální“ větrání u malých kuřat. Dále má topidlo stupňové řízení, což maximálně zlevňuje provoz, eliminuje stres u zvířat a zajišťuje rovnoměrnost teploty ve stáji.
Vzduchotechnika ve stáji je zcela určitě klíčem k úspěchu. BAUER navrhl „kombinovaný“ systém větrání s přibližně 40 % výkonu přes řízené ventilátory v komínech a zbytek přes ventilátory ve štítu. Přívodní ventily z polyuretanu jsou dimenzovány na nízkou přívodní rychlost a jsou ovládány odděleně po řadách i po délce stáje servomotory. Každý komín má navíc mimo regulaci otáček i elektronickou regulaci průtoku vzduchu profilem. Výkon je tím plynule řízen na přívodu i odvodu od 0 do 100 %, podtlak je cca 20 Pa.
Chlazení a vlhčení vzduchu - navrženo je vysokotlaké chlazení BAUER se speciálními čerpadly 150 Pa, vždy 1 ks na 2 stáje. Rozvody jsou v nerezovém potrubí a trysky zajišťují extrémně jemné rozptýlení vzduchu. Systém snižuje teplotu o průměrně 5° C, vlhkost je možno regulovat v rozsahu cca 30-50%.
Dále byly ve stáji instalovány váhy kuřat,centrální řídící systém,centrální alarm s pagerem a další komponenty.Osvětlení je plynule regulovatelné dle zvoleného režimu od 0 do 100%.

Míchárna krmiv
Míchárnu krmiv navrhl táborský BAUER z komponentů FUNKI – PRESIDENT. Vybudována byla ve starých silážních žlabech s tím, že jeden žlab slouží jako boxové uskladnění komponentů a ve druhém je provozní sklad a sila pro premixy, expediční sila, nádrž na tuk, šrotovník a míchačka. Kapacita zařízení je cca 2.500 tun/hod. Provoz linky je plně automatický. Přes počítač je napojena na centrální řídící systém farmy a přes modem na servisní centrum BAUER. Z výrobny je krmivo dopravováno 150 metrů dlouhým dopravníkem pod komunikací do „provozních“ sil, vždy jedenkrát 20 tun na jednu sekci.

Karel Líkař,
BAUER-AGROMILK holding

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down