Spolehlivé služby čelního kolového nakladače

Limitujícím faktorem moderních senážních a silážních technologií jsou práce na sile. Není problém nasadit výkonnou sklízecí řezačku nebo například větší počet senážních návěsů, které dopravují píci na jedno silo. Proto, aby tyto stroje mohly pracovat bez prostojů a plynule, je třeba adekvátní výkonnost při rozhrnování píce do požadované vrstvy a při jejím dusání. V této úloze jsou stále častěji k vidění kolové nakladače v zemědělské verzi. Uvedeným způsobem vyřešila situaci i společnost Agrochov Stará Paka a.s.

V jednom ze středisek, kde funguje bioplynová stanice, se nachází ještě nově zbudované silážní žlaby s kapacitou 25 000 t, která je dostatečná pro zásobení bioplynové stanice a zároveň pro živočišnou výrobu ve zdejším provozu.

Praktické zkoušky rozhodly

Aby nedocházelo ke komplikacím v průběhu sklizně, byl pořízen výkonný stroj pro manipulaci – čelní kolový nakladač Liebherr. Tato značka je známá svým širokým programem strojů pro stavebnictví, ale v zemědělství zatím příliš ne. Na firmě Agrochov zpočátku vybírali mezi několika značkami nakladačů, z nichž některé si mohli i v provozu vyzkoušet. A právě výsledky zkušebního provozu manažery v podniku přesvědčily pro značku Liebherr.  Protože objemy píce na této firmě jsou opravdu značné, z široké nabídky nakladačů byl zakoupen model Liebherr 538 2plus1. Patří do kategorie 13tunových nakladačů a je vybaven čtyřválcovým motorem shodné značky o jmenovitém výkonu 105 kW/143 k.

Těchto nakladačů Liebherr  v zemědělské verzi u nás již pracuje více. Byly pořízeny vždy na základě vyzkoušení, kdy zákazníky zaujala jejich výkonnost a zároveň velmi nízká spotřeba paliva. Ve Staré Pace svého rozhodnutí vůbec nelitují, stroj zcela naplnil jejich představy o výkonnosti i efektivitě provozu. A stejně spokojený je i řidič, který si pochvaloval pohodlí v kabině a jednoduchost ovládání.

Kolový nakladač si nejprve nabere velký objem materiálu. Za jízdy po sile může řidič regulací úrovně vyklopení adaptéru řídit intenzitu rozvrstvení materiálu. Tím vytvořil stejnoměrně vysokou vrstvu. Na opačném konci sila se rozjel vzad, vrátil se na začátek, nabral zbývající materiál a stejným způsobem jej rozvrstvil na sile. Poté zacouval do své vyčkávací pozice, složil adaptér a nastavil otáčky motoru na volnoběh. Během necelých deseti minut je osmdesát kubíků travní píce rozprostřeno na žlabu.

Zároveň obsluhuje i bioplynovou stanici

Ve Staré Pace nemají dlouhé dopravní vzdálenosti, zato pozemky jsou velmi členité a svažité. Takže sběr řádků vyžaduje od řidičů traktorů zkušenost a zručnost. Při mé návštěvě se oba vozy na sile střídaly zhruba po třiceti minutách, takže nakladač měl ještě dost času na obsluhování bioplynové stanice. V těsném sousedství silážního žlabu se nachází příjmový stůl, do něhož nakladač ještě zároveň dopravoval materiál v množství 80 tun za den. Obě činnosti hladce zvládal.

Tichá kabina

Směr jízdy se ovládá v kabině na multifunkční páce, s níž řidič jednou rukou řídí i všechny funkce výložníku. Levou ruku ponechává na volantu. Pro ovládání pojezdu má na podlaze kabiny dvojici pedálů: pojezdový a tzv. Inch-pedál. Druhý z nich umožňuje plynule regulovat tažnou nebo tlačnou sílu při vysokých otáčkách motoru. Tlačnou sílu zvyšují též samosvorné diferenciály v obou nápravách. Kabina má velmi tichý interiér s hladinou zvuku pouze 69 d(B)A.

Další specifikum je hydraulická brzda na všechna čtyři kola. Vzhledem k častému brždění se působením této brzdy značně šetří mokré lamelové brzdy, které se prakticky neopotřebovávají (ty jsou uloženy ve skříních obou diferenciálů). Nakladač má brzdy na celu životnost stroje a také pneumatiky vydrží díky hydrostatickému pohonu déle.

Motor je uložen v zadní části stroje příčně, což přináší optimální rozložení hmotnosti (účinněji tak může působit jako protizávaží). Nakladač má kompaktní rozměry, dobrý výhled z kabiny a může rychle a účinně manévrovat. Rádius otáčení činí 10,5 m. Velkou výhodou verze Liebherr 538 je ideální poměr mezi váhou a výkonem pro všestranné nasazení v zemědělství. Protože většina zemědělců chce čelní kolový nakladač využívat univerzálně, tzn. i pro práci uvnitř budov nebo v omezených prostorách, kde velké stroje mohou mít své meze možností.

I ve Staré Pace se mimo sezónu sklizně pícnin stroj využívá k manipulaci s jiným materiálem. Výměnu nářadí lze provést jednoduše poté, co se z kabiny hydraulicky odjistí příslušný čep. Standardní lopata opatřená zuby je díky své pevnosti vhodná například pro zemní práce. Adaptérů samozřejmě existuje celá řada; stroj také může sloužit jako univerzální nosič nářadí například se zametacím kartáčem či jiným příslušenstvím.

Výkonný axiální hydrogenerátor

V oblasti zvedací síly čelní nakladače jen stěží najdou konkurenci. Je to dáno jednak konstrukcí stroje, ale i maximálním tlakem hydraulického oleje, který dosahuje u nakladače Liebherr L 538 celých 33 MPa. Zdrojem výkonu u pracovní hydrauliky je axiální hydrogenerátor se systémem Load sensing.

Při nakládce materiálu z pevné půdní vrstvy je důležitá také tzv. vylamovací síla, daná sílou pístnice sklápění lopaty. Ovšem vzhledem k tomu, že tyto stroje mají své kořeny ve stavebnictví, tak s touto disciplínou nemají problémy. Ze stejného důvodu mají také velký vyklápěcí úhel nářadí, což znamená snadné vyprázdnění materiálu.

Závěrem

Čelní nakladač Liebherr 538 2plus1 přesvědčil pracovníky společnosti Agrochov Stará Paka svou výkonností. Také v oblasti komfortu obsluhy a spolehlivosti splňuje všechny představy. Nakladače této značky mimo to vynikají nízkou spotřebou paliva díky inteligentnímu systému pohonu. Stroj se stal od svého uvedení do provozu samozřejmou součástí technologie pro sklizeň senáží a siláží v podniku. Bez ohledu na velikost dopravní techniky od té doby fungují práce na silech plynule a bez problémů, což je důležitým předpokladem úspěšné sklizně.*

Petr Beneš

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *