Správné uskladnění, základ úspěchu

Špatným uskladněním se může úroda částečně nebo úplně znehodnotit. Vzhledem k tomu, že se nároky na kvalitu produkce neustále zvyšují, představuje tato situace pro zemědělce velkou výzvu. Pro vyšší zhodnocení produkce je správná péče o úrodu po sklizni nezbytná.

Jasným cílem každého farmáře je obdržet za svou produkci nejvyšší možnou cenu. Aby bylo možné tento cíl uskutečnit, je zapotřebí produkci uskladnit a vyčkat na co nejpříznivější ceny, jelikož hodnota zemědělských komodit se v období sklizně pohybuje nízko a nezaručuje maximální ziskovost. Ne vždy platí pravidlo, že vyšší výnos na hektar znamená vyšší celkový zisk. Zemědělci musejí své plodiny dostatečně chránit a optimalizovat podmínky pro jejich skladování, a proto investice, která je zajistí, má opravdu smysl.

Sila GSI jsou prověřená

Zde přichází na řadu otázka: Kde nejlépe svou úrodu uskladnit? Odpověď na tuto otázku není nijak složitá – sila GSI. Jedná se o prověřená skladovací zařízení od renomované americké společnosti, která farmářům zajistí časové úspory, zvýšené zisky, klidný spánek a především samostatnost. Zemědělci mohou pohodlně a volně nakládat se svou úrodou a třídit ji v závislosti na její kvalitě.

Sila byla navržena tak, aby poskytla farmářům maximální možnou ochranu úrody, což dokazuje i několik patentů, kterými se sila 40-Series pyšní. Jedná se o sila určená pro velké objemy skladování, například výkupy, ale také pro menší farmáře zabývající se prvovýrobou. Možné kapacity se pohybují v rozmezí mezi 204 t až 34 906 t.

Sila 40-Series představují skvělou ochranu před přírodními vlivy. Zatížitelnost střechy je zvýšená, což nejen znamená, že unese silný nános sněhu, ale také výkonnější dopravní cesty, které umožní sila naskladnit rychleji než doposud. Ušetří se tím drahocenný čas v průběhu sklizně.

Mezi výhody, jež tato sila přinášejí, se řadí aktivní větrání, které uskladněnou produkci konzervuje a zajišťuje, že ji nenapadnou škůdci, jako tomu bývá při skladování v halách. Při dodržení požadavků na teplotu a vlhkost je doba skladování v silech 40-Series neomezená, a to bez ztráty kvality. Finální produkt tak bez problémů splní požadavky normy ISO 22000 zaručující nezávadnost a bezpečnost potravin. Farmáři mohou odběratelům garantovat nezávadnou komoditu a z toho pro ně vyplývá velká konkurenční výhoda.

Další technologie a unikátní řešení

Sortiment společnosti firmy BEDNAR FMT zahrnuje celou řadu dalších technologií, díky kterým dokáže poskytnout komplexní řešení posklizňových linek všech velikostí podle konkrétních potřeb svých klientů. Nabídku společnosti tvoří již zmíněná americká značka GSI, kvalitní německé značky Petkus a Bühler a tuzemský výrobce dopravních cest Hauser CZ.

Portfolio společnosti BEDNAR FMT obsahuje technologie pro skladování, sušení, čištění a manipulaci s materiálem, doplněné o další technologie a unikátní řešení. Mezi ně patří také sušárny obilí, kterých dodávají hned několik typů. Jednoduché a efektivní horizontální a věžové sušárny GSI doplňují šachtové sušárny Petkus a Bühler.

K sušárnám Petkus nabízí společnost BEDNAR FMT unikátní řešení předehřevu sušicího vzduchu odpadním teplem z bioplynové stanice. Takové řešení bylo realizováno na AGROFARMĚ TÝNEC ve středních Čechách. Její majitel Martin Verner říká: „Ve fázi projektování linky jsem navrhl využít odpadní teplo z bioplynové stanice. Odborníci společnosti BEDNAR FMT dokázali tento záměr technicky vyřešit a bezchybně jej realizovat. Nyní procesní vzduch k sušení elektricky dohříváme z kogenerační jednotky bioplynové stanice a vše pracuje, jak má. Dosahujeme tak maximální hospodárné účinnosti a neplatíme poplatky za znečištění ovzduší, protože nedochází k žádnému spalování fosilních paliv.”

Realizace malých
i velkých projektů

BEDNAR FMT se zabývá projekty všech velikostí. Na její zkušený tým odborníků se mohou obracet zájemci jak o rekonstrukci stávající posklizňové linky, tak také o výstavbu zcela nové posklizňové linky na zelené louce. Společnost přijímá výzvy a realizuje unikátní projekty s využitím nejmodernějších tech­nologií na trhu. Výsledkem jsou uspokojené potřeby i těch nejnáročnějších zákazníků, což dokazují získané reference.

Mezi jejich spokojené zákaz­níky patří také společnost DAŇHEL AGRO a. s. v čele s předsedou představenstva Vlastimilem Daňhelem, který o nich řekl: „Z důvodu nedostačujících skladovacích kapacit jsme se rozhodli pro rozšíření stávající posklizňové linky o dalších osm sil. Firmu BEDNAR FMT jsme si vybrali na základě vyhraného výběrového řízení a také referencí od zákazníků. Se sily 40-Series jsme nadmíru spokojeni a stejně tak i se záručním i pozáručním servisem společnosti.“

Přidejte se i vy mezi její spokojené zákazníky. Chraňte svoji úrodu a investujte do své budoucnosti se společností BEDNAR FMT.

 

Ing. Kateřina Hájková

BEDNAR FMT s.r.o.

Foto:

Důkazem, že společnost BEDNAR FMT přijímá výzvy a dokáže je úspěšně realizovat, je atypický projekt pro Ing. Zdeňka Moce,
který spočívá ve vystavění pěti sil uvnitř haly

Majitel společnosti AGROFARMA Týnec Martin Verner, který přebírá cenu za ekologickou sušárnu Petkus, jež využívá odpadní teplo z bioplynové stanice

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *