Srovnání dvou systémů v praxi

V rámci Polního dne měli zákazníci Amazone možnost navštívit polní pokusy, kterými se tato firma ve svém areálu v Lipsku zabývá již od roku 2001. Jsou zaměřeny na porovnávání rozdílných způsobů zpracování půdy a setí.

Půdy na pozemcích jsou písčitohlinité a vytváří vhodné podmínky pro pěstování běžných plodin. Osevní postup je blízký běžné praxi ve velkovýrobě: pšenice, ječmen, kukuřice, pšenice, ječmen a ozimá řepka. Obiloviny jsou ozimé a rozteč mezi kolejovými meziřádky činí 36 m.

Základem porovnávání jsou čtyři bloky: na prvním je aplikována opakovaně orba, ostatní jsou obhospodařovány bezorebně – druhý blok pomocí kypřiče do hloubky 22 cm, třetí blok také pomocí kypřiče, ale do hloubky 15 cm a čtvrtý blok jen talířovými branami do hloubky 8 cm. Zároveň se ještě střídají tři různé druhy secích strojů Amazone – s aktivním či s pasivním zpracováním půdy anebo bez přípravy. Veškeré získané výsledky se samostatně vyhodnocují.

Při prohlídce půdní sondy v prvním bloku bylo patrné, že opakovanou orbou do shodné hloubky 25 cm došlo k tomu, že zaoraná sláma byla ukládána do jedné vrstvy bez vzájemného promísení s ornicí. S tím souvisí i to, že mikroorganizmy se také soustřeďují do této vrstvy. V extrémním případě, kdy spadne naráz velké množství vody, může dojít k tomu, že tato vrstva vodu nepropustí. Zároveň je i omezená přístupnost živin z půdního profilu pro rostliny.

Orba do hloubky 25 cm před setím ozimé pšenice navíc znamená ztrátu cenné vláhy, jejíž příděl je v průběhu roku v Lipsku nerovnoměrný – nejvíce srážek spadne přes zimu. Přesto je výhodou půdy poměrně dobrá schopnost zadržovat vodu, jejíž největší potřeba je v květnu a v červnu.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *