Státní lesy není vhodné dělit

Jen menší část nově vzniklých lesních celků by zůstala zisková, kdyby se státní lesy rozdělily na kraje. Soudí to náměstek ministra zemědělství Jaromír Vašíček. Již v současné době je hospodaření v lesích především kvůli přírodním podmínkám ziskové jen v některých krajích.

Současný státní podnik Lesy ČR navíc umožňuje díky samofinancování, plánování toku peněz a dalším výhodám asi 40procentní zlepšení hospodářského výsledku proti některým vlastníkům.
LČR například nepotřebují provozní úvěry, mají výhodu rezerv a také podstatně silnější vyjednávací pozici vůči odběratelům. Z vlastních zdrojů mohou financovat ztrátové oblasti lesů. Ziskový podnik Lesy ČR o dotace na vlastní hospodaření v lesích nežádá od roku 1995. Naproti tomu jeho rozdělení by si u ztrátových krajů zřejmě vyžádalo nové dotace ze státního rozpočtu, míní Vašíček.
Rozdělení lesů, kterým by se mimo jiné také zvýšil podíl
režijních nákladů na výkonech, by šlo navíc proti současnému
trendu koncentrace. Ten se silně projevuje v odběratelském
průmyslu, tedy u papíren a nadnárodních dřevozpracujících
podniků, řekl Vašíček.
Převedení státních lesů žádají některé kraje. Má to být i
jedno z témat jednání vlády s hejtmany 17. února. Vláda však v programovém prohlášení zakotvila, že zachová LČR jako celek, uzavřel Vašíček.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *