Stříbrná medaile za regulaci intenzity zpracování půdy

Další stříbrnou medailí byla firma Pöttinger oceněna za svůj systém přípravy seťového lůžka s využitím kamery. Jedná se o zpracování půdy pomocí rotačních bran, u nichž je možné řídit otáčky hřebů a tím i měnit intenzitu drobení ornice podle potřeby či regulovat rychlost jízdy.

Každému praktikovi je jasné, že úroveň polní vzcházivosti je do značné míry závislá na kvalitě přípravy seťového lůžka. V ideálním případě by seťové lůžko mělo být na povrchu s hroudami, a ve spodní části s jemnou půdou. V praxi představují takovéto nároky tu správnou výzvu, protože je třeba vhodně přizpůsobit činnost půdozpracující techniky rozdílným půdním podmínkám i pěstovaným plodinám. Zároveň je třeba zabránit zamazání či případné tvorbě půdního škraloupu.

A právě tady nastupuje systém s kamerou firmy Pöttinger, který měří přímo a za jízdy soupravy traktoru s rotačními bránami hrubost povrchu půdy. Využívá k tomu stereokameru umístěnou mezi rotačními bránami a secím strojem. Na základě změřených hodnot jsou pak prostřednictvím systému ISOBUS Class III vysílány povely na traktor pro změnu pojezdové rychlosti či otáček vývodového hřídele. Rotační brány tak řídí činnost traktoru automaticky a se zohledněním aktuálních půdních podmínek. Výsledkem práce je optimální, rovnoměrně zpracované seťové lůžko na celém pozemku. A zároveň přináší nový systém odlehčení a více komfortu pro řidiče, který se nemusí neustále ohlížet dozadu, aby zkontroloval kvalitu práce nářadí. Nemusí také stále manuálně přizpůsobovat pojezdovou rychlost či otáčky PTO. Systém umí pracovat i v noci a dokáže také sestavovat mapu hrubosti povrchu půdy na pozemku v elektronické podobě, kterou je možné následně využívat.*

Více informací v Mechanizaci zemědělství 11/2017.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *