Stříbrné medaile na Agritechnice

Jak jsme již zmínili v minulém čísle Zemědělce, na letošní Agritechnice bylo oceněno celkem 33 exponátů, či technických řešení stříbrnými medailemi. V tomto článku vás s nimi ve stručnosti seznámíme.

Nové řešení prstů přihaněče

Nové řešení prstů přihaněnče nabízí forma Gebr. Schumacher. Jedná se o kombinaci plastu a kovu a hlavním přínosem je eliminace poškození žací lišty při úplném spuštění přihaněče.

Netradiční mláticí a separační ústrojí

Netradiční mláticí a separační ústrojí používá ve svých sklízecích mlátičkách řady T firma John Deere. Za mláticím a odmítacím bubnem je použit ještě buben pomocný, přes něhož prochází materiál v jeho horní části a teprve poté je zařazen separační a další odmítací buben. Plocha separace je tak podstatně vyšší.

Řízení návěsů

Elektronické řízení náprav návěsných a přívěsných vozidel lze realizovat též elektronicky. Pomocí senzorů se zjišťuje úhel natočení kol traktoru a následně se přepočítá na úhel natočení kol návěsného vozidla, jehož náprava se přes hydraulické válce natočí žádaným směrem.

Navigace na pole

Pomocí satelitní navigace se lze pohybovat nejen po silnicích, ale pokud máte systém firmy Muller Elektronic, můžete se nechat navádět i na polní cesty či vjezdy na pole, nebo lze systém použít i k navádění na vlastním obdělávaném pozemku.

S větší intenzitou

Nový systém čištění má v nabídce u svých sklízecích mlátiček firma New Holland. Intenzivním pohybem spádové desky a sít je dosaženo vyššího čistícího efektu.

Nová regulace výkonu

New Holland dostal ocenění také za systém regulace výkonu sklízecí mlátičky, který není závislý na otáčkách motoru či mláticícho bubnu, ale pojezdová rychlost se upravuje na základě snímání napětí hnacího řemene pohonu žacího válu. Z této veličiny se pak odvozuje na množství materiálu vstupujícího do sklízecí mlátičky a podle toho se reguluje její pojezdová rychlost.

Systém Terra Float

Nový systém Terra Float firmy Grimme používá v mezi hrůbky jedoucí vodící kola, která zabezpečují stálé udržování hloubky vyorávacího ústrojí, přičemž nedochází ke stlačování hrůbků a následně tedy lépe fungují systémy separace brambor.

Jištění disků

Firma Krone dostala ocenění za zajímavý systém jištění disků na žacích strojích. Při nárazu disku na překážku je tento po šroubovici zdvižen nahoru, čímž se znemožní jeho náraz do sousedních disků a následné poškození.

Lehčí a výkonnější

Nové řezačky Claas Jaguar jsou nyní výkonnější a přitom lehčí a úspornější. Je použit nový řezací buben s nižším příkonem a řezačka může být vybavena systéme regulace tlaku vzduchu v pneumatikách s ohledem na snížení utužení půdy.

Automatické míchání

Systém Kornkrecht je určen k míchání zrna a nyní je vybaven automatikou, která jednak hlásí polohu míchacích šneků a dále jsou tyto přemísťovány pomocí informace od řídící jednotky. Vstupními daty jsou vlhkost obilí a jeho teplota.

Sledování vlhkosti

Při řízené ventilaci, během skladování brambor je užitečný systém firmy HGV, který bere v úvahu aktuální předpověď počasí a podle ní upravuje s předstihem ventilační režim. To snižuje provozní náklady.

Speciál Trioliet

Samojízdný KMV Trioliet je unikátní v tom, že nepoužívá vybírací frézu. Místo ní je použit čelně nesený vyřezávací štít a takto oddělený materiál je dopravován šikmým dopravníkem do míchací vany s vertikálními šneky. Přínosem je sloučení výhod samojízdného vozu, a výhody vyřezávacího štítu, který nerozmělňuje krmivo.

Etážové nože

Mulčovače Spearhead s verikální osou rotace používají systém etážových nožů StartCut. Spodní nože slouží k odříznutí hmoty strniště, horní nože vytvářejí sací efekt a nařezaný materiál drtí s využitím protiostří. Tento je pak kvalitně namulčován.

PF-Box

PF-Box je univerzální systém pro kontrolu práce při hnojení. Lze jej použít u různých výrobců aplikační techniky, má naprogramovány různé systémy hnojení plodin a dovoluje i zpracování map hnojení.

Multiplex

Systém Multiplex je použit na stojích Grimme a slouží pro rychlou orientaci obsluhy při eventuální poruše stroje. Pokud řidič obdrží informační hlášení je problémové místo zobrazeno na obrazovce řidiče což urychluje řešení problému a eliminuje poškození stroje.

Archivace dat

Pro archivaci dat a možnost jejich dalšího využití slouží sytém Optiplan Profi firmy Agrocom. Získaná data o výnosech či aplikaci jsou archivována a používána při plánovaném pěstování plodin na daném pozemku.

Na surový olej

Fendt obdržel ocenění za první sériově vyráběný traktor, jehož motor dovoluje spalování jak klasické motorové nafty, tak po automatickém přepnutí i surového rostlinného oleje.

Snadné nasazení

Firma Gebr. Shaad obdržela medaili za systém nasazení dovité montáže kol, které přímo na poli zvládne pouze řidič traktoru. Jde o přepravník s hydraulickým ramenem, který přídavné kolo bez použití lidské síly umístí na disk kola, kde jej obsluha pouze zajistí.

Natáčení TBZ

Čelní TBZ, který se natáčí spolu s koly přední nápravy má firma Valtra. Jeho výhodou je eliminace nedosečených míst při použití čelně neseného žacího stroje, při jízdě v zatáčce.

Twiga

Mulčovače Twiga od firmy Spearhead mají výkyvnou mulčovací hlavu a to až v úhlu 240 stupňů. Díky tomu umožňují i velmi dobré vysekávání členitých ploch či prostorů za překážkami.

Nakládání vidí všichni

Frima Motec obdržela ocenění za systém radiového přenosu signálu při sklizni. Na sklizňovém stroji je umístěna kamera na mířená na korbu odvozního prostředku a všichni účastníci odvozního řetězce mohou na obrazovkách sledovat plnění daného vozidla, což zvyšuje efektivitu sklizně.

Aktivní pružení

Systém, který kombinuje odpružení sedačky řidiče s odpružením kabiny má firma Valtra. Přínosem je samozřejmě vyšší komfort jízdy.

Odpružení podvozku.

Nový modulární systém odpružení traktorů Fendt dovoluje zvýšení nosnosti při udržení vysoké pojezdové rychlosti 60 km/h.

Automatické zymnknutí

Systém určený pro automatické uzamčení říditelné nápravy představila firma Fendt. K uzamčení dochází při zvýšení pojezdové rychlosti, anebo při couvání soupravy.

Orební těleso jinak

Firma Lemken vyvinula orební těleso nové konstrukce u něhož je jinak řešeno uchycení opotřebitelných dílů. Tyto mohou být jedna z pevnější oceli a dále je lze více opotřebit.

Vyšší přesnost

Lepší dodržení hloubky sázení umožňuje systém firmy Grimme, který integruje kopírování brázdy do formovače hrůbků u sazeče.

Měření kvality kejdy

Na strojích Zunhammer bude možné použít systém pro měření kvality kejdy. Ta je zjišťována pomocí infračervené spektroskopie. Kvalita se měří průběžně a dle výsledků lze pak operativně měnit hektarovou dávku použitou při aplikaci.

Dvojitá ramena

Aplikační ramena Double Swing, určená pro dávkování kejdy, mají základní pracovní záběr osmnáct metrů, mohou však pracovat až se záběrem 36 metrů. Při druhé z uvedených variant se ramena rozloží a pás 18 metrů přímo za kejdovačem se neošetřuje. Výhodou je to že při přihnojování kejdou postačí nižší počet kolejových řádků.

Přímá injektáž

Ocenění za sytém přímé injektéže dostala firma Lechler. Chemické látky jsou míchány s vodou až přímo v trysce a díky čtyřem čerpadlům lze míchat až čtyři účinné látky v různém poměru.

Předmíchávací zásobník

Nový systém použitý na postřikovačích Amazone je tvořen z předmíchavací nádrže s výkonným míchadlem. Zde se mísí chemikálie. Tato koncentrovaná jícha je pak plynule dávkována do proudu vody. Výhodou je přesnější míchání, a snadnější čištění postřikovače.

Nastavení výšky i šířky

Postřikovač Dammann Highlander umožňuje nezávislé nastavení světlé výšky podvozku od 1,15 do 2 metrů a zároveň i plynulé nastavení rozchodu kol od 2,25 do 3,05 metru. To je ideální při pozdní aplikaci chemických látek ve vysokých porostech jakých dosahuje například slunečnice.

Měření obsahu vody

Pro řízení závlahy je třeba sledovat obsah vody a tomu přizpůsobit její dodávku. Klasické systémy měří vlhkost půdy, novinka firmy MMM tech support dokáže měřit vlhkost rostlin, čímž se řízení závlahy zpřesňuje.

Polopás

Na sklízecích mlátičkách Claas s nejvyšší výkonností a tím i nejvyšší hmotností, je možné využití pásového podvozku přední nápravy ActiveTrac. Mimo vyšší průjezdnosti za mokra přispívá tento podvozek i ke snížení utužení půdy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *