Stříbrné medaile z Agritechniky

Snad ještě nikdy nebylo na Agrotechnice uděleno tolik stříbrných medailí jako v roce 2009. Ocenění se dočkalo 28 výrobků, které komise zhodnotila jako pokrokové, snižující náklady na provoz, nebo zvyšující výkonnost techniky.

Automatické broušení nožů

Broušení nožů řezacího ústrojí senážních vozů není populární práce a tak ji obsluha neprovádí častěji než jednou denně. Se systémem firmy Pottinger však může být všechno jinak. Tato firma představila systém automatického broušení nožů s brusným kotoučem poháněným hydrostaticky. Broušení probíhá zcela automaticky a řidič jej může uskutečnit například i během transportu. Tedy snadno i několikrát denně. A stéle ostré nože znamenají lepší kvalitu řezu a nižší energetickou náročnost.
Bezvadné kopírování

Vynikající kopírování terénu zabezpečuje čelně nesený žací stroj formy Krone s označením Easy Cut 32 CV Float. Žací stroj je vybaven integrovaným závěsem v němž jsou instalovány odlehčovací pružiny. Propracovaný systém zavěšení tak dovoluje stabilní přítlak v různých podmínkách a na pozemcích s různým reliéfem. Žací lišta se chová jako tlačená a má též nízkou hmotnost takže nezatěžuje čelní hydrauliku traktoru. 

Varistream

Na sklízecích řezačkách Krone je nově instalován systém Varistream. Jedná se o plovoucí (na pružinách uložené) dno řezacího ústrojí a obdobný systém je použit u dna metače. Přínos tohoto řešení je proměnlivém přizpůsobení se aktuálním podmínkám sklizně, tedy různému množství procházejícího materiálu. Pokud je ho větší množství dno se oddálí a tím je zabezpečena stálá vysoká průchodnost řezačky.
Cleanfix Pulstronic

Systém Clenafix je dobře známý díky možnosti elektropneumatické reverzace lopatek ventilátoru, což je výhodné pro čištění mřížek chladičů. Tento systém však reaguje i na teplotu nasávaného vzduchu a to pomocí natáčení lopatek díky roztažnosti kapaliny uložené v jejich „patronách“. Nyní je toto natáčení možné rovněž, pracuje však na elektrickém principu. Podle teploty chladících médií se tak lopatky ventilátoru natáčejí a to dovoluje snižovat energetické ztráty způsobené chodem ventilátoru.

Univerzální automatické řízení

Systém Ultra Guindance PSR od firmy Reichardt dovoluje montáž satelitní navigace bez nutnosti dodatečné instalace přídavných komponentů do servořízení traktoru. Zařízení se napojí na sběrnici ISO-Bus přes kteroužto pak ovládá řízení traktoru. Řídící systém může být dokonce ovládán pomocí terminálu přímo od výrobce traktoru.

GEO Seed

Přesné rozmístění vysévaných semen dovoluje systém firmy Kverneland s názvem GEO Seed. Je použit při setí širokořádkových kultur a jeho výhody se projeví jednak na souvratích kde se při dojíždění do klínu vypínají výzevní jednotky postupně a dále též v přesném rozmístění semen, které dovoluje následné plečkování v obou směrech (i kolmo na směr setí). Možný je i výsevek do trojúhelníkového sponu jaký známe ze zahradnictví.

Automatická stěrka

Pro přesný výsev osiva bez výskytu dvou semen na jednom místě používá Amazone EDX stěrky, které odstraní přebytečná semena. Tyto bylo nutné vždy nově nastavovat při změně vysévaného osiva. Nový systém přizpůsobuje nastavování stěrky automaticky, přímo při práci secího stroje.

Stroj řídí traktor

Je obvyklé, že s pomocí traktoru se řídí přípojné stroje, ale může tomu být i naopak. V případě systému firmy Pottinger je při sklizni píce senážním vozem pomocí ultrazvukových čidel snímán objem řádku a podle toho pak přes sběrnici ISO Bus řízena pojezdová rychlost traktoru. Systém reguluje nejen pojezdovou rychlost, ale určuje i zrychlení traktoru podle aktuálních podmínek. Tím se dosahuje maximální výkonnosti při plnění vozu.

Nářadí nadřazeno

Podobný systém jako u senážního vozu Pottinger představila firma John Deere. Ta u vybraných typů nářadí nabízí možnost komunikace přes ISO Bus a řízení parametrů traktoru. Dobrým příkladem je práce s lisem a baličkou na jednom podvozku, kdy při vyklápění balíku z komory je třeba zastavit. Dosud to musel učinit řidič, nyní může tento úkon proběhnout automaticky.

Automatický ventilátor

Firmy New Holland představila sytém automatické regulace otáček ventilátoru podle naklonění sítové skříně. Při práci na svahu se mění rozložení zrna na sítové skříni a při konstantních otáčkách ventilátoru je zrno nedostatečně čištěno, nebo naopak velkým proudem vzduchu vyfukováno. Zařízení firmy NH reguluje otáčky ventilátoru podle naklonění sklízecí mlátičky a tím optimalizuje proces sklizně.

Individuálně stavitelné vyorávací jednotky

Vyorávací jednotky se samostatně stavitelnou hloubkou nabízí firma Holmer. Při sklizeni v nestejnorodých podmínkách, kdy se například díky erozi liší hloubky zakořeněných bulev je možné nastavit vyorávací hloubku pro jednotlivé řádky individuálně a tak zajistit vyšší efektivitu sklizně.

Inteligentní zásobník

Systém iTank firmy Kotte je levný a přitom přínosný pro praxi. Dovoluje měřit jednak hladinu kapaliny v nádrži a dále též průtočné množství. Díky tomu lze spočítat aplikovanou dávku, i dobu při níž dojde k vyprázdnění nádrže a zároveň samočinně ukončit plnění. 

LED osvětlení trysek

Pro lepší kontrolu práce trysek při jízdě postřikovače v noci slouží LED osvětlení. To nabízejí firmy Amazone a Dammann. LED osvětlení má výhodu ve vysoké životnosti a nízké potřebě elektrické energie.

Nové funkce postřikovače

Na postřikovačích John Deere řady 700 a800 jsou nyní k dispozici nové funkce. Například Tank Fill Calculator, který propočítává množství přípravku a vody podle zaplnění nádrže. systém Auto Dilute je určen k dostříkání zbytků v nádrži při současném zředění vodou. Systém se spouští automaticky a zabezpečuje ochranu životního prostředí před zvýšenými dávkami pesticidů či hnojiv.

Stavitelná ramena

Pomocí stavitelných ramen a na postřikovačích Lemken lze měnit aplikační záběr. Koncový díl přitom zůstává bez změn a tak je zajištěno jeho bezpečnostní působení. Roztahováním, nebo zatahováním pracovních sekcí lze docílit různého záběru, nebo i asymetrického nastavení postřikovače s rozdílným záběrem levé a pravé části ramen. 

Databáze přípravků

Claas Agrosystems integroval databázi Proplant s denními informacemi o všech povolených přípravcích na ochranu rostlin do aplikace Agro-Net, která usnadňuje práci vedoucím farem při ochraně rostlin. V kombinaci informacemi o pozemcích a historií agrotechniky je indikován seznam použitých a vhodných účinných látek. Novinkou není jen zvýšení ochrany životního prostředí, ale také úspora času.

Regulace brzd

Známý systém ABS bude nyní instalován i na traktorech New Holland. Mimo klasického působení kdy se snímají otáčky kol a snižováním tlaku v brzdné větvi daného kola se zamezuje jeho zablokování, umí systém ještě přibrzďováním vnitřního kola dosáhnout při otáčení na poli menších poloměrů otáčení.

Regulace tlaku vzduchu

Je známé, že správný tlak v pneumatice má vliv na výkonnost traktoru i spotřebu paliva. Podmínky jsou však různé na poli a silnici a tak ideální je systém automatické změny tlaku vzduchu podle pracovních podmínek. Jako první tovární výrobce nabízí systém změny tlkau vzduchu firma Fendt pro traktory řady 900. Systém je ovládání přes Varioterminál na přání lze přes ISO Bus řídit i pnící tlak i u pneumatik přípojného stroje.

Ultralight

Současné sklízecí mlátičky dosahují stále vyšší průchodnosti a zvyšuje se záběr žacích lišt. Základním problémem je však hmotnost adaptérů a zvýšené nároky na hydrauliku zvedacích válců a nosnost přední nápravy. Firmo Biso Schratenecker nabízí jako novinku žací vál Ultralight u něhož je dosaženo významné snížení hmotnosti použitím duralových dílů. Žací lišta má elektrohydraulické ovládání je konstruována jako univerzální pro víceré typy a značky sklízecích mlátiček.

Bezpečné zapojení

Otázka bezpečného zapojení nářadí k traktoru je stále aktuální, zejména u výkonných strojů a velkého nářadí. John Deere získal ocenění za systém Easy Guide Center Link, který zapojení zjednodušuje. Pomocí pružiny je veden horní závěs, který si obsluha nastavuje pomocí provazu. Díky tomu snadno zapojí stroj bez nutnosti vystupování či pomocníka.

Lemken Connect

Podobně jako u firmy JD myslí na obsluhu při připojování nářadí u firmy Lemken. Ta nabízí systém Lemken Connect, který dovoluje připojení vývodového hřídele a hydraulických hadic před napojením do TBZ a po následném zacouvání traktoru řidič nejede na ramena a TBZ a současně je samočinně naveden a zajištěn i třetí bod.

Hydraulicky ovládaná plachta

Zakrytí nákladu při převozu například obilí se samozřejmostí. Nicméně neustálé nadávání a shrnování plachty je činností, která obsluhu zdržuje. Fliegl má řešení v podobě hydraulicky ovládané plachty kterou řidič nemusí nasazovat ručně. 

Pás na dně

Plnění a vykládání plodin citlivých na poškození je umožněno pásem instalovaným na podlaze vozů Krampe. Typicky při manipulaci s bramborami se dosahuje jejich menšího poškození a je možné je plnit přímo do palet. 

Snímač zatížení půdy

Grasdorf Wennekamp vyvinul ultrazvukový senzor, který je umístěn na ráfku kola. Ten neustále snímá stlačení pneumatiky a podle toho upozorňuje na to jaký má být nastaven správný tlak vzduchu, aby se dosáhlo optimálního rozložení pneumatiky, záběrového momentu a nízkého utužení půdy. Hodnota tlaku je aktivována s ohledem na měřenou teplotu vzduchu uvnitř pneumatiky.

Prevence výměny

U sklízecích strojů jsou základním opotřebitelným dílem ložiska. Kdy je však vyměnit? Již dříve byly nabízeny systémy které podle hlučnosti ložiska usuzovaly na jeho výměnu. Předtím však byla nutná jeho demontáž. Na sklízecích řezačkách JD jsou důležitá ložiska monitorována neustále za provozu stroje. Jakmile se přiblíží okamžik potřebné výměny je na to obsluha upozorněna. 

Dieselelektrický pohon

Dieselelektrický pohon známe z lokomotiv či velkých stavebních strojů. Nyní ho předvedla firma Belarus u svého traktoru s označením 3023. Traktor používá klasický spalovací motor za nímž je místěn generátor, dála elektromotor a pak diferenciál a koncové převody. Také přední vývodový hřídel je poháněn elektromotorem. Výhodou je plynulá regulace otáček převodovky i předního PTO. 

S elektronický řízením

Stihl MS 441 C-M je první motorovou pilou s motorem vybaveným elektronickým řízením. Elektronika optimalizuje chod motoru, snižuje spotřebu paliva usnadňuje spouštění motorové pily. 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *