Stroj nemůže být žádné „máslíčko“

Před necelými dvěma lety jsem v rámci jedné reportáže navštívila farmu Almako rodiny Kolářových, která se nachází v podhůří Jeseníků v obci Albrechtice u Rýmařova. Ačkoliv je farma malá, k dispozici má pouhých 330 ha a okolo 100 – 160 dobytčích jednotek, je si téměř soběstačná a v tvrdých podmínkách je solidně prosperující.

Kolářovi se zabývají ekologickým chovem masného skotu u nás málo rozšířeného plemene Hereford. Převážnou část pozemků na nichž se farma rozkládá, zaujímají trvalé travní porosty, které tvoří krmivovou základnu pro stádo. Přes pastevní období jsou krávy venku na pastvě, na zimu se zahánějí do stlaného a nově rekonstruovaného kravína.  Ke spokojenosti zemědělců chovajících krávy přispívá v první řadě spokojenost zvířat. A tak jako my lidé, představuji si, že kráva je nejspokojenější má-li něco dobrého v talíři, pardon, na krmném stole. A pokud je tím „něčím“ kvalitní krmná dávka vytvořená z kvalitní čisté píce, je to ideální. Kondice a zdravotní stav zvířat je alfou a omegou takovéhoto chovu.
Krmná dávka je jedním z hlavních faktorů ovlivňující živočišnou produkci. Abychom docílili kvalitní krmné dávky resp. jejích komponent, musíme zajistit mnoho věcí a jednou z nich je dobrá sklizeň. Kolářovi ke sklizni pícnin používají kompletní linku strojů od značky Claas

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *