Stroj pro zpracování kamenité půdy

Zdaleka ne všechny firmy, které patří do rodiny firem Strom Centrum, jsou pouze obchodní společnosti. Některé vyrábějí a prodávají i vlastní produkty. Jednou z takových firem je i Strom Export. Právě z jejích výrobních prostor vzešel i diskový podmítač Strom Discland.

Na počátku každého stroje je myšlenka. Ta většinou přichází z potřeby přímých zákazníků firmy Strom Export. Stejně tomu bylo i u podmítače Discland.V souvislosti s intenzifikací zemědělství poptávka po kvalitních podmítačích stoupá.

V první fázi vzniku nového stroje hraje hlavní úlohu konstrukční oddělení Strom Exportu, které má šest členů. V jeho čele stojí dipl. Ing. Pavel Syrovátka. Každý vývoj je drahý, a tak je třeba nebát se investice. Firma Strom Export se nebála, a proto je konstrukční oddělení vybaveno jedním z nejmodernějších programů na 3D modelování a výkonnými počítači. Proto může vznikat stroj ve virtuální realitě právě na monitorech konstruktérů. Každý z členů oddělení má na starosti jiný typy strojů. Otcem diskových podmítačů a tedy i Disclandu je Ing. Pavel Forman.

 
Konstrukční perličky

Podmítač Discland patří mezi diskové podmítače krátké koncepce, které mají na stejnou pracovní šířku výrazně nižší potřebu koňských sil tažného prostředku proti klasickým talířovým podmítačům. Každý disk je uchycen na slupici z pružinové oceli systémem Quick-stop. To umožňuje práci disku navíc pod orebním úhlem. Přínos orebního úhlu je podobný jako u pluhů, to znamená, že stroj vniká snadno i do velmi těžké půdy, disky zpracují větší množství půdy a tím lépe zaklopí i velké množství rostlinných zbytků, včetně chlévského hnoje.

Největší konstrukční zajímavostí je systém uchycení disků Quick-stop, který si nechala firma patentovat. Proti dříve používané volné slupici, která měla tu nevýhodu, že kmitala v půdě, a proto podmítka nebyla rovnoměrná, je talíř přichycený Quick – stopem pevný a přitom pružný pro případ najetí na překážku. Pokud ho srovnáme se systémem zvaným Non-stop, pak jeho výhoda tkví v naprosté bezúdržbovosti. Non –stop má sice podobné vlastnosti jako Quick –stop, drží disk v pracovní poloze a přitom je díky čepovému uložení disk pružný, ale právě čepové uložení je velmi náročné na údržbu a navíc je i dražší.

 

Agrometall má patnáct let

Když Discland opustil brány výroby, byl dále distribuován firmou Agrometall s. r. o. Kromě prodeje zemědělských strojů společnosti Strom Centrum, prodává firma ještě stroje od společnosti Kvernerland a navíc ještě sama vyrábí pracovní nářadí zejména pro komunální techniku. Posledním, čím se firma Agrometall zabývá, je půjčování tří strojů zemědělcům. K dispozici mají kompaktor, návěs a mulčovač.

Firma Agrometall, s. r. o., jejímž majitelem i jednatelem v jedné osobě je Ing. Jaromír Donát, vznikla v roce 1993, takže dnes slaví již patnáct let na trhu. Se společnostmi Strom Centra spolupracuje od roku 1995. Její prodejní výsledky jsou velmi dobré. V letech 1999 – 2006 prodala společnost na území okresu Chrudim asi 63 % všech traktorů, které byli na tomto území zemědělcům dodány. Její prodejní region je umístěn do zmiňovaného okresu Chrudim a částečně sahá i do okresu Žďár nad Sázavou. V Agrometallu pracuje celkem 60 lidí, z toho 22 lidí v obchodě a servisu a zbytek ve vlastní výrobě. Protože firma zajišťuje pro všechny prodávané stroje i servis, má k dispozici osm servisních techniků, čtyři serviní vozidla a zázemí čtyř dílen. Jedním ze zákazníků firmy Agrometall je i Ing. František Turek, který si uněj koupil Discland.

 
Discland v praxi

Ing. František Turek hospodaří na zhruba 620ha půdy v Železných horách v okrese Chrudim. Navíc ještě provozuje zemědělské služby pro okolní podniky. Na své půdě pěstuje pšenici, kukuřici, řepku a mák. Kraj je tu nádherný, jednu nepříjemnost pro zemědělce ale skýtá, a tou je velmi kamenitá nízkobonitní půda. Ing. Turek začal před šesti lety s vlastním zemědělstvím na asi 30 ha a půdu klasicky oral. Už po prvním roce však od orby z důvodu extrémního vytahování kamenů na povrch upustil a koupil od firmy Strom Export jeden diskový podmítač klasické koncepce a jeden kombinovaný podmítač disk-radlička.Radličkový stroj po roce používání zavrhl, ze stejného důvodu jako pluh a koncentroval se pouze na diskové nářadí. Naproti pluhu a radličkám má totiž diskový podmítač tu vlastnost, že kameny nevytahuje, ale naopak do půdy zatlačuje.

Po třech letech relativní spokojenosti s diskovými bránami klasické koncepce, které při finální operaci urovnání a předseťové přípravy musel obvykle doplňovat kompaktor, mu byl nabídnut stroj Discland. Právě díky ztíženým půdním podmínkám se ukázaly menší nedostatky konstrukce a podmítač se tak mohl dále vyvíjet ve vzájemné spolupráci s konstrukčním oddělením firmy Strom Export. Dvakrát byl konstrukčně pozměněn. Jednou se měnila vzdálenost diskových sekcí a vzdálenost drobicího válce od zadní sekce, podruhé se společně s Ing. Turkem se konstruktéři zaměřili na tvar a umístění bočních clon, které jsou na stroji z důvodu zabránění tvorby bočních hrůbků.

Ačkoli Ing. Turek neoře, v žádném případě nelze mluvit o minimalizační technologii. Půdu diskuje třikrát až čtyřikrát a zpracovává ji až do hloubky 15 cm. S Disclandem je naprosto spokojený, protože půdu už dále nemusí zpracovávat kompaktorem. Navíc za jeden den je schopen tímto strojem zpracovat až 40 hektarů, což je v podmínkách Železných hor velmi dobrý výsledek. Na farmě Ing. Turka se s Disclandem jezdí i rychlostí 14 km/h. Podle názoru Ing. Turka taková rychlost přispívá ke kvalitě zpracování a jelikož stroj tahá třistakoňový traktor, udrží rovnoměrně tuto rychlost i v kopcovitém terénu. Konstantní rychlost je totiž další podmínka kvalitně zpracované půdy.

Dodejme ještě, že výnosy plodin pěstovaných na půdě Ing. Turka, mají díky vhodné agrotechnice stoupající tendenci. V minulém roce sice nebyly díky rozmarům počasí nějaké závratné, ale rozhodně se není za co stydět. Pšenice například dala 5,9 t/ha, ale v dobrém roce dosahuje průměrného výnosu i 7,5 t/ha. Kukuřice se sklidilo 10,4 t/ha a porosty řepky dosahují až 4,5 t/ha.

O tom, že příroda se v tomto kraji s lidmi moc nemazlí, přesvědčily i následky tornáda, které se tam přehnalo koncem června. V době reportáže Ing. Turek právě dokončoval stavbu nové střechy. V nedalekém lese to vypadalo ještě hůř. V pásu 300 m nestál jediný strom, jen ulámané pahýly kmenů. Plodiny na polích ale přežily, a tak snad bude letos i dobrá úroda.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *