01.07.2015 | 06:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Stroj roku 2015 v kategorii secích strojů

Nový ISO-Bus kompatibilní secí stroj Espro byl vyvinut pro velké pracovní výkony. S tím spjatá možnost vysokých pojezdových rychlostí však neznamená velký nárok na výkon traktoru. Ve skutečnosti je možné s šestimetrovou verzí stroje dosáhnout pracovní rychlosti až 17 km/hod. V agregaci s traktorem o výkonu pouze 200 koní, což znamená méně než 35 koní na metr záběrua dosáhnout tak výkonu až 70 ha za jediný den!

Jednotlivá nastavení jsou velmi jednodu­chá, rychle proveditelná a spolu s uceleným konceptem ovládací elektroniky přispívají ke zvýšenému výkonu a maximálně usnadňují práci obsluze.

Pravdivost těchto slov potvrdila německá společnost DLV (Deutsche Landwirtschaftsverlags), která ESPRO ocenila jako „Stroj roku 2015“ v kategorii secích strojů, na letošní zemědělské výstavě SIMA konané v Paříži. Porota se skládala z řad novinářů z 11 evropských zemí specializujících se na strojní zařízení.

Název ESPRO vychází ze zkrácené kombinace dvou anglických slov, která vystihují základní charakteristiku stroje: ES – z anglického speed, v překladu rychlost a PRO – z anglického professional. Vývoj a testování secího stroje ESPRO trval přibližně 2 roky. Během této doby byly osety a obdělány tisíce hektarů po celé Evropě. V České republice probíhalo testování prototypu tohoto stroje v druhé polovině roku 2014 u dvou zemědělských podniků ve středních a jižních Čechách.

Nízký nárok na výkon traktoru a manévrování

Vhodný kontakt osiva s půdou a stálá hloubka setí jsou životně důležité faktory pro klíčivost všech semen. Nejen z tohoto důvodu je na ESPRU za dvěmi řadami disků na přípravu půdy pěchovací válec, který tvoří řada pneumatik. Každá pneumatika konsoliduje půdu vždy pro dvě dvojdiskové botky. Pro tento pěch je typické:

1)      Uložení kol ve dvou řadách (offsetové uložení) - snižuje valivý odpor pneumatik, protože se před pěchovacím válcem netvoří vrstva zeminy. Tím pádem je snížen nárok na výkon agregovaného traktoru, který činí 100 koní u 3 metrového modelu stroje a 200 koní u modelu 6ti metrového, a naopak vylepšena manévrovatelnost stroje především na souvratích.

2)      Kola pěchovacího válce o průměru 900 mm snižují tvorbu půdního valu, oproti kolům s menším průměrem. Šířka kol 215 mm společně s mezerou 85 mm mezi jednotlivými koly umožňuje vynikající procházení půdy a rostlinných zbytků napříč strojem. Nedochází tak k hromadění materiálu a následnému ucpávání, především v porovnání se strojem, který nemá předsazená kola.

Středová část pojezdových kol (6 kol u 3 m verze, 2 kola u 6 m verze) je během přepravy zdvižena. Tento systém zajišťuje stabilní a bezpečnou přepravu, umožňuje neustálý kontakt vozovky s bržděnými koly a snižuje opotřebení kol při zatáčení.

Vysoce kvalitní setí

Vhodně zpracovaná a rozdrobená půda na povrchu, naopak optimálně utužená půda pod seťovým lůžkem a výsevní rám dokonale kopírující jakýkoliv pozemek a s tím spojená stálá hloubka setí jsou faktory, které přispívají k úspoře času, finančních prostředků a maximalizují výnosy. Společnost KUHN si všechny tyto faktory uvědomuje, a proto jsou secí stroje Espro vybaveny:

1)      Vydutými pracovními disky o průměru 460 mm, které dobře otevírají půdu, velmi málo se opotřebovávají a vytváří jemnou půdu na povrchu, což vede k jednodušší výměně kyslíku a CO2.

2)      Pojezdovými koly s čtvercovým profilem, který se stará o konsolidaci půdy po celé šířce pneumatiky. Hluboký dezén pneumatiky utužuje půdu pod seťovým lůžkem (zlepšený přístup vody k semenům, setí do konstantní hloubky), vhodně ji drobí a zabraňuje nadměrnému utužení v mokrých podmínkách.

3)      Jedinečným výsevním rámem Crossflex zajišťujícím pravidelnou hloubku výsevku za všech pracovních podmínek a při jakékoli pojezdové rychlosti. Secí botky jsou montované na speciálně tvarovanou trubku výsevního rámu Crossflex  a jištěné čtyřmi polyuretanovými válečky (polyuretan vykazuje 5-10 krát delší životnost než běžně používané pryžové válečky). Válečky nemohou díky hvězdicovitému tvaru trubky klouzat a deformovat se. Životnost válečků je tak velmi dlouhá. Ramena se vychylují nahoru i dolů a jsou vždy přesně vrácena do své původní pozice, což vede k perfektnímu kopírování terénu a s tím spojené konstantní hloubky výsevku. Jedná se o velmi flexibilní a reaktivní systém s přítlakem až 80 kg na každou jednotku.

4)      Dvoudiskovými secími botkami se zkosenými disky s velkým průměrem 350 mm a předsazením vůči sobě o 41 mm, jedná se o velmi podobný systém jako u již osvědčených výsevních jednotek Seedflex, také vyvinutých společností KUHN. Velký průměr disků umožňuje dobrou průchodnost v jakémkoli typu půdy, ve velkém množství posklizňových zbytků, při vysokých pojezdových rychlostech i ve velmi mokrých pracovních podmínkách. Předsazení zajišťuje dokonalé přilnutí disků a zaručuje kvalitní výsev i při velkém opotřebení. Malý otevírací úhel disků zamezuje odlétávání zeminy při práci. Disky perfektně řežou rostlinné zbytky a odstraňují je z výsevního řádku.

5)      Hydraulicky nastavitelným přítlakem bočních sekcí, který vede k dokonalému kopírování jakéhokoli terénu a rovnoměrnému klíčení rostlin, jelikož nestejnoměrné vzcházení je problém nejen při plánování podzimní ochrany rostlin (různá vývojová stádia produkčního porostu s různou náchylností k chemickému přípravku).

Jednoduchá ovládání

Espro je ISOBUS kompatibilní stroj dodávaný s ovládacím terminálem CCI 200 (síť ISOBUS) nebo VT50 (síť „ISO KUHN“). Oba terminály se velmi snadno ovládají pomocí dotykové obrazovky a funkčních tlačítek. Ovládací joystick je výbavou na přání a umožní obsluze ovládání hlavních funkcí stroje pouze prsty pravé ruky.

Espro je vybaveno funkcemi pro započetí a ukončení práce pracovních jednotek na souvratích a okrajích pozemků, neboli souvraťovou automatikou. Dle přednastavených časových a metrických údajů lze započít a ukončit práci pracovních disků, výsevních disků, bočních znamenáků, apod. Výsevní ústrojí se při zdvihu předních pracovních disků zastaví, aby bylo zajištěno, že veškeré osivo v semenovodech bude vyseto předtím, než se zvednou i disky výsevní. Po otáčce je opětovné spuštění pracovních jednotek v opačném pořadí než při ukončování práce na souvrati.

Přesná kontrola výsevku

Možnost zkontrolovat dávku výsevku, po kalibraci výsevního ústrojí, je dalším důležitým parametrem výbavy secího stroje. Kalibrace výsevního ústrojí je důležitá z hlediska kontroly hustoty výsevku, protože příliš vysoká četnost semen může vést k napadení rostlin chorobami a nízká četnost semen k výskytu plevelů a nízkému výnosu. Výsevní ústrojí u stroje Espro je všestranně využitelné, dokáže se přizpůsobit všem typům semen. Přestavení výsevního ústrojí ze setí velkých semen na semena malá je velmi jednoduché a rychle proveditelné. Výsevní ústrojí je velmi jednoduše přístupné, přestavbou proto neztratíte drahocenný čas. Tlačítko pro započetí kalibrace je navíc umístěno velmi blízko výsevnímu ústrojí. Kalibrace je podpořena skrze intuitivní ovládací terminál. Nastavení je proto otázkou několika málo sekund. Samotná kontrola dávky probíhá pomocí jednoduše ovladatelné váhy, která je součástí standardní výbavy. V neposlední řadě je pro ulehčení nočních prací výsevní ústrojí vybaveno osvětlením.

Kombinovaná nastavení

Tažený pneumatický secí stroj s pasivní přípravou Espro je pro ulehčení práce obsluhy a úsporu času vybaven kombinovanými centrálními body pro nastavení hloubky výsevku a přítlaku secích jednotek. U 3m modelu stroje proto najdete pouze jeden bod, u modelu s 6ti metrovým pracovním záběrem jsou takové body dva. Nastavení probíhá pomocí barevných podložek s různou výškou, jednotlivá nastavení jsou proto lehce zapamatovatelná a znovu proveditelná.

Jednoduše přístupná násypka

Násypka pneumatického secího stroje Espro pojme velký objem osiva – 2.500 l u modelu Espro 3000 a 3.500 l u modelu Espro 6000 R. Oba modely mají široký otvor pro plnění (Espro 3000 = 1.250 x 2.630 mm, Espro 6000R = 880 x 3.240 mm) a ideální výšku pro plnění ve 2.4 m u 3 metrové verze a 2.65 m u 6ti metrové verze. Násypka je díky plošině se schůdky velmi jednoduše přístupná a nabízí možnost plnění různými způsoby: velkými vaky, nakladačem, manipulátorem, atd. Hladinu osiva v násypce kontrolují 2 pohyblivé senzory, jejichž umístění může být změněno, i když je zásobník zcela naplněn. Senzory lze navíc umístit do 3 různých pozic v závislosti na typu semen. Násypka samozřejmě obsahuje i otvor pro rychlé vyprázdnění.

Efektivní zavlačovací lišta

Uvědomujeme si, že dobře nastavená zavlačovací lišta přispívá k vytvoření optimálního povrchu zaseté plochy, že tvoří malé hrudky na povrchu, čímž ho chrání před nechtěným utužením především v prašných podmínkách a že zabraňuje nechtěnému pohybu osiva v lehkých půdách. Nejen z těchto důvodů je secí stroj Espro vybaven zavlačovací lištou se snadným a intuitivním nastavením pomocí polohovacího kolečka, díky němuž se dokáže velmi rychle přizpůsobit všem možným pracovním podmínkám. Navíc se zavlačovací lišta nadzvedne při nárazu na překážku a její prsty jsou montované na pružinové podpěře z oceli pro dlouhou životnost.

Výbava na přání

Standardní výbava stroje Espro je velmi široká, ale pro náročné uživatele nebo uživatele s těžkými pracovními podmínkami lze stroj dovybavit např. o:

- přední půdní pěch, který urovnává půdu před zpracováním pracovními disky a zajišťuje jejich stálou hloubku i v lehčích půdách (nastavení přítlaku přímo z kabiny traktoru)

- non-stop jištěné kypřiče stop kol traktoru s automatickým zdvihem při otáčení, které jsou tvrzené pro velmi dlouhou životnost

- pre-emergentní znamenáky montované na separátních ramenech, které se dají rychle polohovat za kteroukoliv secí jednotku a jsou zcela nezávislé na secích botkách, čímž je zaručena kvalita výsevku.

 

Samuel Kuchař

KUHN CENTER CZ, a. s.

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down