Stroje na zpracování půdy základem výrobního programu

Privatizací bývalé STS Rokycany, zabývající se převážně opravárenskou činností, vznikla v roce 1993 společnost SMS CZ, s. r. o. Společnost se rozhodla, vzhledem k tradicím rokycanského regionu, pokračovat ve výrobě strojírenských zařízení a hlavně zemědělských strojů.

Po privatizaci podniku začátkem 90. let bylo jasné, že pro určitý pocit jistoty bude lepší stát na více nohou. V Rokycanech se proto rozhodli investovat i do dalších výrobních programů. Kromě zemědělské mechanizace vyrábějí i zařízení pro spalovny odpadů a okrajově též korby jednostranných i třístranných sklápěčů nákladních automobilů. Dříve než se podařilo dostat se do povědomí zákazníků s vlastními výrobky a přesvědčit odběratele o jejich kvalitách, bylo nutné zaplnit výrobní kapacity. Tento problém řešili kooperacemi hlavně s německými odběrateli. Dodnes je zhruba 50 % výrobních aktivit firmy směrováno na německý trh, protože za téměř deset let spolupráce se podařilo vybudovat velmi dobré dodavatelsko-odběratelské vztahy. Postupem doby poněkud ustoupil do pozadí program výroby spaloven nebezpečných odpadů a naopak výrazně se zvýšil význam výrobků určených pro zemědělský trh.
Nejdůležitější je asi výroba nářadí na zpracování půdy.V roce 1993 byl vytipován sortiment jednodušších výrobků. A tak začali Rokycanští vyrábět například radličkové podmítače. Prvních několik let pochopitelně nebyly obchodní výsledky nikterak oslnivé. Po několikaleté poctivé prezentaci na výstavách a různých předváděcích akcích se prodej postupně zvyšoval. Dříve než v České republice prorazila firma na německém trhu.
V roce 1997 zahájila spolupráci s firmou Strom na výrobě talířových bran. Ta trvala asi rok a půl. Prostřednictvím tohoto výrobku se podařilo posílit pozici na českém trhu. Brány jsou vyráběny v několika typech s pracovním záběrem 4 – 7 metrů. Pod označením DP je dodáváno nářadí s robustním, konstrukčně jednoduchým rámem s dvojitými pracovními sekcemi v uspořádání X. Talířové brány jsou momentálně stěžejním bodem výrobního programu.
Před třemi lety začala výroba cambridgeských válců, které jsou přepracovanou a zdokonalenou verzí výrobku dodávaného původně z Polska. Jsou vyráběny v pracovních záběrech 2,6 – 9,2 m s transportní šířkou do 3 m.
Dalším výrobkem jsou samonakládací návěsy na přepravu lisované slámy a senáže, vhodné pro přepravu kulatých nebo hranatých balíků. Po určitém útlumu, kdy se prodej pohyboval v počtech pouze několika kusů ročně, došlo v loňském roce k určitému oživení na trhu a zvýšený zájem o tento typ výrobku. SMS CZ, s. r. o. je jediným výrobcem těchto vozů v České republice.
Těžištěm činnosti však zůstává ve výrobě strojů na zpracování půdy. Proto byla v loňském roce připravena pro letošní sezónu celá řada novinek. Řada talířových bran byla doplněna o polonesené provedení s pevným rámem a záběrem 3 – 4 m a o nesený rám pro záběr 2,5 a 3 m. Výbava pro všechna provedení talířových bran byla zkompletována a v letošním roce je nabízeno vybavení hřebovými válci, těžkými litinovými válci anebo paker válci. Také byly připraveny pomůcky pro samočištění prutových a spirálových válců. Sortiment radličkových podmítačů byl rozšířen o polonesené provedení v záběru 4,5 – 6 m s narážecími radličkami. Jako zcela nový výrobek je připraven hloubkový kypřič pro středně hluboké a hluboké kypření půdy. Novinky budou představeny na výstavě Techagro v Brně.
Za necelých deset let trvání firmy se dá říci, že SMS, s. r. o. Rokycany se již na trhu zabydlela a patří v daném sortimentu mezi tři nejsilnější české výrobce. Momentálně zaměstnává zhruba 200 lidí. Firma je kapitálově a ekonomicky silná, takže je schopna investovat do dalšího vývoje strojů nemalé prostředky. Vzhledem k cenové politice a poskytovaným platebním podmínkám je velice dobře konkurence schopná. I když je pracovní zaměření poměrně široké, výroba zemědělské techniky bude tvořit i nadále nejvýznamnější část produkce.
Text a foto Roman Paleček

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *