Stroje pro šetrnou práci s půdou

Secí kombinace a kypřiče značky Köckerling Vario se hodí nejen do velkých podniků, ale stejně využitelné jsou i v menších provozech nebo dokonce na rodinných farmách. Jejich pracovní vlastnosti ocení především ti zemědělci, kteří se rozhodli pro nové minimalizační technologie bezorebného setí. Secí kombinace a kypřič dokonale zarovnávají půdu a usnadňují tak práci dalším pracovním strojům, zejména postřikovačům nebo sklízecím mlátičkám, které se na zarovnané pozemky dostanou v dalším fázi polních prací.

O výhodách a pracovních vlastnostech secí kombinace a kypřiče osvědčené značky Köckerling Vario se u nás mohl přesvědčit už nejeden soukromý zemědělec, zejména z řad těch, kteří se zabývají technologiemi bezorebného setí. Především pro ně jsou tato zařízení určena.

Technika pro bezorebné setí

Ing. František Bureš hospodaří jako fyzická osoba na soukromé rodinné farmě ve Švábenicích nedaleko Kroměříže na střední Moravě. Zabývá se výhradně jen rostlinnou výrobou. Na pozemcích o celkové výměře 491 ha pěstuje cukrovou řepu, ječmen, pšenici, mák, kmín a hrách. Již před jedenácti lety se rozhodl přejít na části svých pozemků na nové minimalizační technologie a zkusil techniku bezorebného setí. Vzhledem k dobrým zkušenostem přešel před čtyřmi lety na tyto technologie na všech pozemcích a od klasických metod zcela upustil. Právě přechod na bezorebné setí bylo důvodem, proč se před dvěmi lety rozhodl koupit od firmy P & L, spol. s r.o., secí kombinaci a kypřič Köckerling Vario.
„Když jsme se před čtyřmi lety rozhodli používat výhradně technologii bezorebného setí, bylo nám jasné, že se musíme vybavit také příslušnou technikou, která tyto metody zvládne efektivně,“ vysvětluje tehdejší důvody ing.Bureš. „Rozhodovali jsme se přitom dva roky a zvažovali jsme výběr mezi třemi značkami. Mohli jsme si vše dobře rozmyslet a vzít v úvahu všechna možná hlediska. Volba nakonec padla na značku Köckerling. Secí kombinace a kypřič Köckerling Vario, která nám nabízela firma P & L, se nám zdáli jako nejlepší řešení, které bude plně vyhovovat našim potřebám. Po dvouletých zkušenostech musí říci, že jsme si vybrali dobře.“
Dokonale zarovnané pole

Největší předností nové techniky je její schopnost zarovnávat pole. Ing. Bureš pro svoji rodinnou farmu zakoupil pracovní zařízení se záběrem 5,7 m. Stroj s tímto záběrem dokáže zarovnat pole tak, že při pozdější sklizni je možné nasadit sklízecí mlátičky s lištou až osm metrů širokou. Schopnost zarovnávání půdy je vlastností, která umožňuje snadnější a efektivnější nasazení další zemědělské techniky také v pozdějším období péče o pěstované plodiny. Zejména postřikovače a sklízecí mlátičky se po dobře zarovnaném poli pohybují mnohem lehčeji a tím zvyšují efektivitu práce při navazujících činnostech. Nasazení secí kombinace a kypřiče Köckerling Vario tak přináší úspory i sekundárně, nejen tedy při svém přímém pracovním nasazení.“
Vedení rodinné farmy se při vývěru stroje pro bezorebné setí rozhodovalo také podle místního terénu a reliéfu pozemků v okolí farmy u Švábenic. Vzhledem k tomu, že obdělávané pozemky leží v blízkosti sídla farmy a nejsou od sebe příliš vzdálené, pracovní zařízení jsou tažená. Jako tažná jednotka přitom slouží traktor Massey Ferguson o výkonu 260 koní.

Do obtížných podmínek

„Možná bychom potřebovali traktor ještě o něco výkonnější,“ říká ing. Bureš. „Zařízení klade poměrně velký odpor, což svědčí o tom, že pracuje opravdu do hloubky a účinně a půdu skutečně rozmělňuje. Také téměř dokonale rovná pole a dociluje ideálního rozvrstvení rostlinných zbytků. Vytváří rovněž optimální stav půdní struktury. Jde o to, aby půda nebyla příliš hrudovitá a dalo se do ní zasít téměř za každých podmínek. Tyto vlastnosti, s jejichž pomocí dokážeme zvládat polní práce mnohem efektivněji, tak plně vyváží vyšší náklady na pohonné hmoty.“
Další velkou předností strojů Köckerling Vario je jejich bezporuchovost a nízké nároky na údržbu. „Na zařízení Köckerling Vario se můžeme stoprocentně spolehnout,“ říká ing. Bureš.
Některé vlastnosti tohoto pracovního zařízení zemědělec pozná a ocení až po delší době užívání. Secí kombinace a kypřič Köckerling Vario, dodané firmou P & L, se ukázaly jako velmi užitečné zejména v období sucha. V loňském roce, kdy některé oblasti České republiky postihla větší sucha než bývá v našich středoevropských klimatických podmínkách obvyklé, zemědělci hospodařící na farmě ve Švábenicích objevili další výhody nové techniky.
„Dokázali jsme s ní ošetřit půdu i za těchto obtížných podmínek. Ideální tvar radliček totiž dostane i při velkém suchu a větším odporu půdy pracovní zařízení skutečně hluboko do země a to pracuje neméně účinně,“ chválí si stroj. „V období sucha jsme dali radličky na menší hloubku, čímž jsme docílili toho, že na povrchu půdy vznikly muldy. Vláha se přitom dostala do půdy a její vnitřní prostředí se mírně zapařilo. Zem potom změkla. Tento postup jsme po týdnu zopakovali a dostali se o další tři až čtyři centimetry hlouběji. Secí kombinace a kypřič Köckerling Vario je účinným zařízením i v klimaticky špatných podmínkách. To je jeho další velká výhoda. Zvláště v posledních letech, kdy teplotních, srážkových a dalších nepředvídatelných klimatických výkyvů přibývá.“
„Je to ideální zařízení pro bezorebné setí,“ dodává ing. Bureš.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *