Šumavská premiéra se vydařila

Liva Předslavice spojila své jméno s technikou Krone přibližně před patnácti lety. Vybrala si ji především proto, že jde o kvalitní, robustní a spolehlivé stroje s dlouhou životností, které jsou navíc šetrné ke krajině. Mohlo se o tom přesvědčit více než tři sta účastníků historicky prvního Dne Krone na Šumavě, který se koncem května uskutečnil na pozemcích společnosti ZEFA Zbytiny nedaleko Volar.

Liva Předslavice, ZEFA Volary a firma Krone připravily pro návštěvníky praktickou ukázku 24 souprav, které tvořily žlutozelené stroje na sklizeň pícnin a především systémové nosiče JCB Fastrac či traktory Case IH, mnohé opět ve žlutozeleném zbarvení. Většina z nich patřila společnosti ZEFA Volary, která při sklizni pícnin využívá výhradně techniku tohoto německého výrobce. „Během několika let jsme se přesvědčili, že robustní stroje Krone jsou velice kvalitní a spolehlivé, přitom nám vyhovují i svým žlutozeleným designem, který se hodí do šumavské přírody,“ řekl přítomným ředitel společnosti Ing. František Šimek, CSc. „Hospodaříme v chráněné krajinné oblasti Šumava, a proto nám záleží nejen na technických parametrech, ale také na vzhledu používané techniky. Není tedy divu, že se barvy Krone staly i barvami naší společnosti.“
Během dne byly předvedeny žací stroje, obraceče, shrnovače, lisy, sběrací vozy a samojízdné řezačky, ke všem modelům bylo poskytnuto mnoho informací.

Žací stroje s menším záběrem
Ukázku zahájily žací stroje Krone. Každá řada je sestavena tak, že má malé, střední a velké modely. Nechyběly zástupci diskových žacích lišt, ať již nesených v záběru od 2 do 4 m, či tažených v záběru od 2,8 do 6,2 m. Převážnou většinu všech modelů žacích strojů Krone lze vybavit prstovým kondicionérem nebo mačkacími válci, některé pak shazovacím pásovým, nebo šnekovým dopravníkem. Samozřejmostí je rychlovýměnný systém nožů. V loňském roce prodala Liva Předslavice v České republice téměř padesát žacích strojů Krone, které se osvědčily zejména v tvrdých výrobních podmínkách, jaké jsou např. na Šumavě.
První soupravu tvořil traktor Case IH JX1090U o výkonu 90 koní a žací lišta AM 243 S. Číslo 243 značí záběr 2,4 m, písmeno S pak „říká“, že stroj není vybaven kondicionérem. Pokud by lišta nesla označení CV, byla by vybavena kondicionérem s ocelovými V prsty. Význam tohoto značení je shodný pro všechny žací stroje Krone. Lehčí řada AM nabízí především stroje v pracovním záběru od 2 do 3,2 m určené pro menší hospodářství, vrcholem jsou pak modely o záběru 2,8 a 3,2 m. Předvedená masivní disková žací lišta je jednoduché a lehké konstrukce, lze ji agregovat i s traktorem o výkonu od 40 k výše. Je nenáročná na údržbu.
Druhá souprava byla složená opět z traktoru Case IH řady JXU a diskové žací lišty Easy Cut 280 o záběru 2,8 m bez kondicionéru. U této řady je jinak řešena geometrie disků, jejich konstrukce je doplněna přišroubovanými odlitky, jež nože vyvažují a tvoří štít, který je chrání při nárazu na překážku. Zajímavá je i konstrukce zavěšení lišty v těžišti, nikoli do středu, což má vliv na dokonalé kopírování pozemku. Žací stroje Easy Cut 280 jsou vhodné k většímu nasazení, lze u nich nastavit také odlehčení lišty.

Technika pro větší výkony
Další soupravu tvořily traktor Case IH JX1090U a nesená robustní žací lišta Easy Cut 360 se záběrem 3,6 m bez kondicionéru. V tomto záběru jsou u ostatních výrobců většinou pouze tažené lišty. Uvedená kombinace dokazovala, že robustní stroje Krone jsou nenáročné na příkon, k agregaci stačí traktor s výkonem motoru kolem 110 koní. Lišta se sklápí do transportní polohy ve směru jízdy traktoru.
Následovala souprava pro větší zemědělské podniky, tvořily ji traktor Case IH MXU a žací stroje Easy Cut 280 vzadu a Easy Cut 32 vpředu (obě lišty bez kondicionéru). Hned za ní vyjela souprava traktoru Case IH CVX 1170 s plynulou převodovkou, vzadu měl připojenou žací lištou Easy Cut 280 CV a v předu Easy Cut 32 CV, tedy obě lišty s kondiconérem. Návštěvníci tak mohli porovnat práci obou souprav. Kondicionér tvoří masivní rotor, na němž jsou v kyvných závěsech uloženy ocelové V prsty. Firma Krone nepoužívá jiný materiál než pevnou a masivní ocel, která zaručuje vysokou provozní spolehlivost a životnost. Pákou na převodovce lze měnit otáčky kondicionéru (600 nebo 900 n/min). Pro sklizeň vojtěšky a jetele jsou určené modely s pryžovými válci, v tom případě nesou označení CRi.

Soupravy pro velké podniky
Další žací stroje byly určeny především pro velké zemědělské podniky. Do této kategorie patřil tažený žací stroj Easy Cut 3200 CV s přípravou pro montáž s rozprostíracími plechy. Lišta je zavěšena na čtyřkloubovém závěsu se třemi odlehčovacími pružinami, které umožňují dokonalé kopírování, zvedá se a spouští pomocí hydraulických válců. Ve Zbytinách byl předveden model s boční ojí, lze dodat i provedení se středovou ojí. Návštěvníci se dozvěděli, že tažené lišty bez kondicionéru nejsou ve výrobním programu Krone, neboť je zemědělská praxe nepožaduje. Vlajkovou lodí závěsných žacích strojů byl model Easy Cut 6210 CV se středovou ojí, který se skládá do pracovní či přepravní polohy hydraulicky. Pro práci v terénu se používají nízkotlaké pneumatiky, které šetří drn, k přepravě po pozemních komunikacích slouží klasická kola. Poslední žací kombinací byl tzv. motýl tvořený systémovým nosičem nářadí Fastrac JCB v barvách Krone, čelní lištou Easy Cut 32 a dvěma vzadu připojenými žacími stroji Easy Cut 320. Všechny lišty byly bez kondicionéru. Souprava o celkovém záběru 8,7 m patří firmě ZEFA Volary, v loňském roce zvládla úctyhodný výkon 3,5 až 4 tisíce hektarů.
Třešničkou na dortu bylo předvedení samojízdného žacího stroj Krone Big M II. Firma Liva Předslavice využívá několik těchto strojů ve službách. Big M II s motorem Daimler Chraysler o výkonu 360 k je vybaven třemi lištami Easy Cut o záběru 3,2 m. Řiditelná náprava se nachází až za žacími stroji, takže není třeba tak velké překrytí a celkový záběr se oproti nesené trojkombinaci zvětšil na 9,7 m. Stroj, jehož plošný výkon se pohybuje od 50 do 100 hektarů za směnu, je vybaven shrnovacími šneky, při práci se píce rozprostírá na plochu nebo shazuje do jednoho řádku.

Obraceče píce
V nabídce společnosti Krone nechybějí obraceče pro malé farmáře i velké zemědělské podniky, ať již nesené či závěsné, které se přepravují buď jako nesené, či v případě závěsného provedení po vlastním přepravním podvozku, v případě širokozáběrových modelů po kopírovacích kolech rotorů. Největší zájem je o nesené modely se záběrem 5,5 nebo 6,7 m. Jde o stroje tvořené masivním nosným rámem, což se projevuje dlouhou životností, zejména v náročných podhorských a horských podmínkách.
Jako první byl předveden nesený model KW 5.52 4×7. Z uvedených čísel lze vyčíst, že stroj má záběr 5,5 m, čtyři rotory a na každém z nich sedm ramen. Pro obraceče Krone je charakteristická masivní konstrukce, zejména závěs a trubkové unášeče prstů. Podle zástupce firmy je trubka vždy pevnější než páskovina. U modelu KW 5.52 4×7 naleznou uživatelé systémem OctoLink – zcela bezúdržbovou osmiramennou spojku pro pohon rotorů. Tímto systémem, který i v nerovných podmínkách zaručuje přenos točivého momentu, jsou dnes vybaveny všechny obraceče Krone. Hydraulický píst umožňuje také nastavení do polohy hraničního obracení na okraji pozemku. Závěsné obraceče KW se přepravují po podvozcích rotorů, jejich pracovní záběr je až 15 m. Předvedeny byly i šestirotorový nesený model KW 6.70/6 o záběru 6,7 m a největší nesený obraceč v nabídce firmy Krone KW 8.80/8 s osmi rotory a záběrem 8,8 m.

Shrnovače Krone
Pro chovatele skotu jsou připraveny jednoduché, avšak technicky vyspělé jedno, dvou, tří a čtyřrotorové shrnovače s velmi tichým chodem, který je dán konstrukcí kulisových drah. Shrnovací ramena jsou uložena pomocí bezúdržbového systému Dura-Max. Výšku prstů lze plynule nastavovat mechanicky nebo elektricky z kabiny řidiče, u některých modelů je možné při transportu ramena prstů sklopit. Dosavadní uživatelé se shodují v tom, že shrnovače Krone jsou velice výkonné, přitom šetrné vůči pozemku i sklízené píci. V oblasti závěsných shrnovačů se velmi osvědčují modely s nosným rámem a vlastním přepravním podvozkem.
První předvedl svou práci dvorotorový středový shrnovač Swadro 700. Jde o jednoduchý stroj s masivním rámem, na každém ze dvou rotorů je umístěno 12 ramen, u nichž lze jednoduše měnit prsty. Shrnovač je vybaven podvozkem s tzv. Jet efektem, kdy konstrukce podvozku rotoru při kopírování připomíná pozici startujícího letadla, vzadu má nucenou řiditelnou nápravu, takže velmi rychle sleduje stopu traktoru. Jako druhý vjel na pole dvourotorový stranový shrnovač Swadro 807 s nosným rámem a přepravním podvozkem. Jeden řádek vytvoří ze 6,2 nebo 12,4 m. Tento model dokáže bez problémů ročně shrnout stovky hektarů, do přepravní polohy se skládá pomocí palubní hydrauliky. Posledním shrnovačem byl třírotorový stranový shrnovač Swadro 1010. V současné době je to jediný třírotorový shrnovač s vlastním nosným rámem na trhu s pracovním záběrem 9,7 m. Navazuje tak na pracovní záběr samojízdného žacího stroje Big M II.
Ve Zbytinách byla předvedena i technika pro vlastní sklizeň objemné píce a její přepravu na farmu, o ní přineseme reportáž v příštím čísle.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *