Systém řídí a kontroluje stroje

Letošní veletrh Techagro ukázal, že signál GPS je dnes již hojně využíván také v zemědělství. Většina nabízených technologií pomáhá v první řadě obsluze stroje, jde o navigaci, autopiloty a další optimalizaci práce řidiče. Společnost Fons, přichází s dalším využitím technologii GPS, a to v oblasti telemetrie. Systém GPS Agro nepodporuje přímo traktoristu, ale eviduje veškeré činnosti traktoru a data pomocí GPRS přenáší do uživatelské aplikace. Primárně tak pomáhá řízení a kontrole pracovních operací prováděných v podniku.

Systém je složen ze dvou částí. První z nich je na první pohled obyčejná krabička, která přijímá signál GPS, sbírá údaje o práci a pohybu zemědělského vozidla a přenáší data do informačního systému v podniku. Druhou částí je aplikace umožňující propojení těchto nasbíraných dat s komplexním informačním systémem celého podniku.

Princip systému GPS Agro
Do traktoru je nainstalována jednotka GPS, která každou vteřinu snímá polohu vozidla pomocí družicového systému GPS. Díky tomu dokáže jednotka vyhodnotit směr, rychlost a dráhu pohybu stroje. U modernějších traktorů je schopna propojením se sběrnicí Canbus zaznamenávat také otáčky motoru, hodnotu aktuální spotřeby pohonných hmot a celkovou spotřebu pohonných hmot. Jediné, co musí zadat sama obsluha stroje, je právě prováděná činnost. K tomu slouží jednoduchá klávesnice, která vypadá jako kalkulačka.

Nejen Velký bratr vše vidí
Základní výhodou systému je sledování a kontrola podnikových strojů. Každý, kdo má oprávnění a připojí se na internet, může on-line sledovat pohyb určeného zemědělského vozidla a může také zjistit jeho pohyb a činnost v minulosti. Kontrolní pracovník tak jednoduše zjistí, jestli zaměstnanec pracuje na pozemcích podniku, zda si neprodlužuje přestávky nebo jezdí po stanovené trase. Evidence se může stát také klíčovým parametrem při hodnocení zaměstnanců a podkladem pro výpočet jejich mezd.
Systém nabízí i možnost lepšího plánování práce v reálném čase. Pokud agronom vidí, že daný stroj svou práci končí, může ho operativně přeřadit na další pracovní operaci.
Díky pečlivému sběru dat má mechanizátor přesný obraz o daném stroji. Ví, kolik motohodin najezdil, jakou má za sebou vzdálenost, pracovní operace i spotřebu pohonných hmot.
V neposlední řadě díky systému GPS Agro je možné každé odcizené zemědělské vozidlo dohledat.

Komplexní propojení systémů
Opravdu komplexní nástroj pro řízení a kontrolu zemědělského podniku nabízí propojení systému GPS Agro s informačním systémem Helios Orange. Informační systémy Helios jsou určeny pro firmy různých velikostí i různých oblastí činností. Helios Orange je určen pro středně velké podniky a speciálně pro oblast zemědělství má připraveno několik standardních modulů, mezi které patří sklad zvířat, zemědělská kalkulace, vnitropodnikové účtování nebo nedokončená výroba. V návaznosti na systém GPS Agro jsou tu ale ještě speciální moduly. Například modul půdní bloky – evidence územních celků, na kterých hospodaří podnik, je přímo spojená s Portálem farmáře ministerstva zemědělství a je možné odtud importovat všechna data.
Modul osevní postupy umožňuje, že vzniká vazba mezi konkrétním půdním blokem a plodinou na něm osetou. Evidence agrotechnických zásahů slouží jako výchozí bod pro další moduly. Data z této evidence se promítají ve výpočtech mezd, použití hnojiv, postřiků či zelené nafty. Právě pro tento modul je výhodné naimportovat data přímo z vozidel, a tím jednak zvýšit jejich přesnost a snížit čas pořízení těchto dat.
Další modul umožňuje evidovat aplikaci hnojiv na jednotlivé půdní bloky. Zajímavá je možnost propojení s číselníky portálu Farmáře a nebo s propojením do skladové evidence. Na stejném principu je postaven i modul pro použití postřiků. V něm lze evidovat postřiky na jednotlivé půdní bloky a plodiny, identifikovat škůdce nebo choroby a vše propojit se opět s číselníky z portálu Farmáře. Samozřejmostí je rovněž propojení se skladovou evidencí a tvorbou výdejek
Spotřeba pohonných hmot se eviduje v modulu Evidence zelené nafty a slouží jako podklad pro uplatnění nároků na vrácení spotřební daně.
Závěrem celého ročního snažení bývá sklizeň. Evidence sklizně je také samozřejmě zahrnuta do systému. Modul sleduje například půdní blok, plodinu, odrůdu, vozidlo, kombajn i pracovníka, váhu, vypočítává vlhkost a nečistoty. Aby se ale tyto informace přenesly automaticky do systému, je třeba kromě systému Agro GPS použít ještě další identifikační systémy.

Komfort také pro řidiče
Pro komfortní obsluhu stroje je možné přidat GPS navigaci. Společnost Fons vybavuje stroje navigací značky Trimble jak s manuálním řízením, kdy obsluha stroje řídí podle LED diod, případně podle displeje, tak i s asistovaným řízením, kdy obsluha stroj pouze otáčí na souvrati. Dalším příslušenstvím mohou být systémy ovládající například jednotlivé sekce ramen u postřikovačů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *