Systémy pro precizní zemědělství

Stejně jako loňské zahraniční výstavy, také Techagro bylo důkazem, že o technologii GPS a systémy precizního zemědělství zájem mezi zemědělci roste. Jedním z průkopníků této technologie je společnost Leading Farmer, s. r. o., která nabízí produkty společnosti Trimble, Yara N – sensory a nově systémy pro automatické udržení výšky ramen Norac.

Precizní zemědělství slibuje farmářům zvýšení produktivity, zvýšením výnosů za současného snížení nákladů. Zároveň díky menším vstupům do pěstitelského cyklu se chrání půda i životní prostředí. Většina systémů precizního zemědělství využívá technologii GPS, tedy technologii, pomocí které je možné kdekoli na zemi stanovit polohu daného bodu s určitou přesností. Díky dalším systémům může k těmto bodům v ideálním případě přiřadit informace kolik kde čím hnojit a v jaké dávce. Dalšími technologiemi je například reflektace světla pro určení produkční dávky dusíku nebo ultrazvuk pro udržení ramen postřikovače v určité výšce nad povrchem.
Využití reflektac světla
Technologie N-Sensor dokáže detekovat stav dusíkaté výživy a hustotu biomasy porostu měřením reflektance světla. Tato informace je důležitá ke stanovení produkční dávky dusíku. Stroj, který je vybaven optickými čidly N- senzoru, se pohybuje v porostu, zatímco čidla analyzují intenzitu a spektrální složení světla odraženého od porostu a na základě těchto údajů dokáže palubní počítač v traktoru stanovit optimální aplikační dávku dusíku. Inovovaná verze má v sobě zabudovaný i sériově vyráběný spektrometr a komunikuje prostřednictvím uživatelského interface na bázi Windows.
Ultrazvuková technologie
Dalším systémem pro precizní zemědělství a zároveň novinkou v sortimentu Leading Farmers jsou systémy automatického udržování výšky ramen postřikovačů od firmy Norac. Principem je automatické kopírování polohy ramen vůči reliéfu podle údajů z ultrazvukových senzorů uložených na ramenech. Ultrazvukový signál dokáže odlišit jak povrch pozemku, tak i porost plodin nebo strniště. Výška ramen se tak může řídit zvolením režimu půda, tedy vzdálenost od povrchu země, nebo plodina, tedy vzdálenost od plodiny.
Ultrazvukový senzor je konstruován tak, aby nedošlo k poškození elektronických součástek – ty jsou proto vodotěsně uzavřeny. Proti mechanickému poškození je senzor chráněn odklonitelným držákem, takže když dojde k nárazu na překážku, držák se s pružinou odkloní o 90 stupňů Při vývoji byo myšleno i na pohyb po kopcích. Patentovaná technologie Roll Control společnosti Norac má na starosti monitorovat a kompenzovat naklonění centrální sekce ramen a také udržovat optimální výšku ramen. Postřikovač se pak může pustit i do opravdu členitého terénu. Pro náročný terén je k dispozici ještě přídavná sada dvou senzorů, které se umístí do poloviny ramen postřikovače. Rozhodně je tato sada užitečná, okud jsou ramena delší než 27 m nebo pokud je povrch pozemku ostře členitý.
Novinky v navigačních systémech
Společnost Trimble byla založena v roce 1978 a od prvopočátku se zabývá designem, výrobou a řešením k určování polohy. Během let patentovala okolo šesti stovek inovací. Dohromady zaměstnáva přes 3400 zaměstnanců na všech kontinentech a v roce 2008 přesáhly její tržby jednu miliardu amerických dolarů. GPS navigace od společnosti Trimble je jedním ze stěžejních produktů v sortimentu firmy Leading Farmer. V nabídce je systém EZ Guide s naváděcí světelnou lištou a velkým barevným displejem. Nově je v nabídce také dotykový displej s integrovaným přijímačem signálu GPS i Glonass. Výhody tohoto nového displeje jsou o 35 % větší obrazovka, virtuální světelná lišta zapracovaná přímo do displeje, ale je možné k němu připojit i vnější světelnou lištu. Příjemný bonus k práci je navíc zabudované interní rádio.
Dalšími systémy k hospodaření precizním zemědělstvím je například autopilot AgGPS EZ – Steer. Pomocí elektromotorku, který otáčí s volantem, dokáže autopilot sám navádět traktor do kolejových řádků, navíc je systém možné přenášet z jednoho zemědělského vozidla do druhého.
Pro postřikovače byl vyvinut systém automatického ovládání jednotlivých sekcí ramen a dávkování. AgGPS EZ-Boom 2010 umožňuje tak ovládat až deset sekcí ramen.
Přesnost systému závisí na příjmu signálu. EZ-Guide má možnost využívat korekční signál Egnos, který je nejméně přesný +/- 15 až 20cm mezi jednotlivými záběry, ale také signály OmniStar XP s přesností mezi jednotlivými záběry 7,5 až 12,5 cm a s meziroční přesností+/- 20 cm, OmniStar HP s přesností mezi jednotlivými záběry +/- 5 až 10 cm a s meziroční přesností +/- 10 cm a dokonce i RTK s přesností jak mezi jednotlivými záběry, tak meziroční +/- 2,5 cm. K použití nejpřesnějšího signálu RTK je třeba buď vlastnit referenční stanici, která signál přepočítá, nebo se připojit na síť stávající stanic. Leasing Farmer v roce 2009 dokončil pokrytí České republiky těmito stanicemi a je tedy možné pomocí této sítě pracovat s odchylkou 2–4cm.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *