Tahový výkon rozhodl

Základní zpracování půdy a příprava seťového lůžka jsou operacemi, jejichž kvalita provedení se podstatnou měrou podílí na výnosu plodin a na ekonomice rostlinné výroby. Důležitá je rovněž i výkonnost, aby bylo možné včas zvládat zakládání porostů. Na našem trhu existuje široká paleta traktorů vyšší výkonové třídy, ale možná právě proto není volba vhodného typu do konkrétních podmínek zrovna jednoduchou záležitostí.

Stále více se uplatňují traktory s pásovým podvozkem, které mají zvláště při zpracování půdy výrazné výhody.

Vhodný model traktoru pro výše uvedené úkoly hledali také manažeři společnosti ZEMO, spol. s r.o. Zemědělský podnik se sídlem v jihomoravské obci Bohaté Málkovice obdělává bezorebnou technologií dohromady 1820 hektarů orné půdy. Od roku 2006 se zabývá pouze rostlinnou výrobou, zaměřenou na pěstování ozimé pšenice, ozimé řepky, jarního ječmene, slunečnice, hořčice a máku.

Konzervační technologie zpracování půdy je založena na kvalitně a včasně provedené podmítce, což platí i o následných operacích včetně zpracování půdy do větších hloubek. Pozemky se středními až těžkými půdami jsou místy svažité, a právě v kopcovitých podmínkách nebyla účinnost pasivního půdozpracujícího nářadí v agregaci s kolovými traktory optimální. Důsledky snížené pojezdové rychlosti za jízdy do svahu byly patrné na půdě samotné i v následném slabším vývoji porostů i nižší úrovní výnosů. Díky tomu nebylo možné naplno využít potenciál, který v sobě úrodné půdy mají.

Řešením je pásový traktor vyšší výkonové třídy. V létě roku 2011 byly vhodné podmínky pro testování, z něhož vyšel vítězně model firmy Case IH. Vzhledem k podmínkám pozemků a díky přítomnosti širokozáběrové závěsné techniky byl zvolen nejvýkonnější model Quadtrac 600. Traktor byl předán na konci ledna roku 2012 a brzo na jaře se zapojil do práce při předseťové přípravě půdy.*

Více informací a zkušenosti s jeho provozem přinese časopis Mechanizace zemědělství 6/2015.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *