Talířový kypřič HORSCH Quattro

Jak pro bezorebné, tak i pro konvenční technologie vyvinula firma HORSCH nový kombinovaný talířový kypřič. Stroj s názvem Quattro je schopen na jeden přejezd promísit rostlinné zbytky v půdním horizontu do hloubky až 20 cm, odstranit zvýšené utužení ornice v hloubce až 45 cm a zároveň srovnat povrch pozemku a zpětně jej utužit. Princip stroje odpovídá modernímu trendu spojování operací pro minimalizaci přejezdů a zvýšení efektivity práce.

Konstruktéři umístili pod hlavní rám stroje tři hlavní celky : talířové brány, radlice hloubkového kypřiče a jednořadý pěch, tvořený dvojitými disky. Každá z těchto sekcí je samostatně nastavitelná. Díky tomu je možné podle potřeby vždy zcela nezávisle zvolit požadovanou intenzitu práce.

Pro široké využití – kypření v rozsahu 15 – 45 cm !

Nové nářadí je schopné provádět jak podmítku až do 15 cm, tak i zpracování půdy do hloubky 45 cm. Pro podmítku jsou využívány pouze dvě sekce disků a pěch. Výsledkem jejich působení je rovnoměrné promísení posklizňových zbytků a zpětné utužení nakypřené půdy s urovnáním povrchu. Pro hluboké zpracování půdy lze hydraulicky spustit do záběru kypřící radlice. V podstatě se jedná o dlátovité radličky, doplněné širokými křídly v zadní části slupice. Jejich úkolem je půdu lehce zvednout a rozbít vzniklé hroudy. Tím je zpracovávaný horizont prokypřen bez toho, aby přílišným obracením ornice docházelo k nevhodným zásahům.

První fáze – mísení

Sady talířů jsou uspořádány do tvaru písmene X. První z nich rozmělňuje rostlinné zbytky a promíchává půdu do 15 cm. Druhá řada kotoučů pracuje již v hloubce 10 – 20 cm. Jejich velký průměr a vysoká hmotnost (180 kg vpředu a 240 kg vzadu) zaručují jak spolehlivé vnikání do půdy i v obtížných podmínkách, tak bezproblémové zpracování např. vysokého strniště.

Kypření

Úzké, svisle postavené slupice se špičkou o šířce pouze 22 mm pronikají bez většího odporu horizontem až do hloubky 45 cm. Jejich působením vzniklé úlomky půdy nejsou z podloží vytlačovány na povrch. Samotné kypření obstarávají speciálně tvarovaná křídla, která uvádějí do pohybu odříznuté vrstvy země lehce směrem do stran a nahoru. Poté půda opět padá dolů a láme se. Výrobce nabízí provedení s nejrůznějšími úhly a šířkami záběru radlic, dovolující individuální přizpůsobení půdním poměrům.
Kypřící radlice jsou hydraulicky jištěny proti přetížení. Kromě hydraulického vyzvednutí celého nosníku slupic nabízí kypřič Quattro také vzájemně nezávislou regulaci hloubky záběru radlic – plynule během jízdy.

Urovnání a zpětné utužení

Za druhou řadou disků je připevněn speciální pěch. Jednotlivé kotouče s talířovitými tvary jsou odlité z oceli disků a zakalené. Díky vzájemnému spojení vždy dvou kotoučů vzniká tvar pěchovacího kotouče, který sešroubován na jedné hřídeli působí také jako odpružení (kotouče jsou vzájemně stlačovány svými rozpěrkami). Kotouče pěchu není možné rozevřít nebo poškodit ani při extrémním výskytu kamenů v půdě. Také vzpříčení velkých kamenů konstrukci kotoučů nezlomí ani nezdeformuje. V lehkých půdách zajišťuje otáčení jejich velký průměr (600 mm). Přitom jejich originální tvar stlačuje půdu jak dolů, tak i na povrchu a zároveň umožňuje urovnání povrchu. Dvoukotoučový pěch je zatěžován tlakem rámu zadní části kypřiče a zároveň slouží pro vymezení hloubky záběru. Během jízdy je možné hloubku záběru této zadní části hydraulicky měnit.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *