Techagro 2002 – most mezi východem a západem

Letošní rok přál všem uživatelům zemědělské techniky, kteří pozorně sledují nové trendy v této tak rychle se rozvíjející oblasti – nabídl řadu zajímavých novinek, ať to bylo na pařížském veletrhu SIMA či na nedávné skvělé přehlídce zemědělských strojů v německém Hannoveru.

Obě tyto výstavy ukázaly ale ještě něco navíc – zviditelnily špičku ledovce, který nazýváme globalizací… Toto slovo se zde skloňovalo ve všech pádech, ale určitě se nepoužívalo jako strašák,spíše jako ukázka obrovských možností, které poskytují v zemědělství sdružené prostředky. A expozice některých firem, například ta nejnovější – italská skupina výrobců ARGO-Gruppe, zastřešující mimo jiné známé značky Landini, Mc Cormick a Laverda, jasně dokumentuje výrok P.F. von Busscheho, presidenta DLG, že boj o vedoucí místo na trhu – s heslem snižování výrobních nákladů – již nastal. Názornou představu o vývoji jak techniky, tak i o postavení a síle jednotlivých firem a výrobců si tak mohli udělat nejen pravidelní návštěvníci těchto přehlídek.
Patří k nim i čeští zemědělci a to v nepřehlédnutelném počtu – přestože našich zájezdů na letošní Agritechnicu bylo podstatně méně, stovky návštěvníků si do Hannoveru sami zajeli automobilem. Snad je to maličkost, ale před několika lety ještě nebyla tak samozřejmá. K dalším pozitivním postřehům patřila i skutečnost, že čeští podnikatelé, obchodníci i novináři vytvořili z velmi pěkného společného stánku BVV Brno, Sdružení výrobců a prodejců ZeT a časopisu Zemědělec v pavilonu 3, živé centrum výměny informací se zahraničními partnery. Bezesporu jejich společnou zásluhou se počet vystavujících českých firem podstatně zvýšil navzdory tomu, že tentokráte nedostaly vůbec žádné zvýhodnění. Jisté je, že většině vystavujících našich vystavujících firem se účast na této významné přehlídce vyplatí, ať jde o významné zakázky ze strany západních firem, jako například v případě Agrostroje Pelhřimov, ale i kontrakty se zeměmi východu.
Zvláštnímu postavení a významu východních zemí bylo v Hannoveru věnováno poměrně mnoho prostoru a to i v oficiálních proslovech – čestný referát při slavnostním ceremoniálu předávání cen pronesl polský velvyslanec v Německu pan Andrzej Byrt a vývoj zemědělské produkce východoevropských zemí za poslední období zhodnotil prof. Dr. C. Székely z univerzity v maďarském Gödöllö při setkání s novináři. Zlepšující se postavení zemědělství těchto zemí se odráží i v pozornosti, která je věnována přehlídkám zemědělské techniky v Polsku, Maďarsku a Ukrajině, především pak v České republice a jejímu veletrhu Techagro. Svědčil o tom zájem o propagační materiály BVV v Hannoveru s bohatým programem odborných akcí i důraz, jaký klade majoritní vlastník BVV, německá veletržní správa Messe Düsseldorf na internacionalizaci tohoto veletrhu. Již v předcházejících článcích jsem se snažila docenit úlohu, jakou Techagro sehrálo za posledních deset let ve vývoji našeho trhu se zemědělskými stroji, a zde, v Hannoveru jsem si uvědomila i jeho významnou roli při vytváření mostu mezi východem a západem.
Dnes se nemusíme obávat, že bychom museli čekat na horké novinky z významných evropských výstav několik let – na Techagru jsme se už dočkali evropské premiéry strojů světových značek, či se s nimi nedočkaví zájemci mohli seznámit na praktických předvádění jejich českých poboček.
Českého návštěvníka v Hannoveru tak mohla potěšit i jistota, že nejzajímavější ze zde vystavených skvělých strojů uvidí za několik měsíců v Brně na 7. ročníku mezinárodního veletrhu Techagro. Novinkám je věnován dostatečný prostor na stránkách této MZ, otázku, nakolik budou odpovídat požadavkům a potřebám českých zemědělců zodpoví jaro 2002.
Stále platí, že zemědělská technika je rozhodující složkou zemědělské výroby a mí zasadní vliv na její rentabilitu. Volba nového stroje či technologie by se měla v současnosti realizovat na základě dobře promyšlené strategie každého farmáře i zemědělského podniku. Nelze již vycházet jen ze zaběhlých potřeb domácího prostředí, naše role se pravděpodobně v nejbližších letech pronikavě změní. Už nyní si sami připravujeme svoji pozici ve velké rodině zemědělců EU. Veletrhy jako je Agritechnica, Sima či Techagro již dnes mapují budoucí tvář evropského zemědělství. Jeho prioritním úkolem v prvních letech
nového tisíciletí je podle mínění odborníků snižování výrobních nákladů a pro zemědělce střední a východní Evropy pak navíc zvýšení výnosů. To vše opět souvisí k kvalitní technikou.
Letošní Hannover dal odpověd na velmi různorodé požadavky zhruba 240 000 návštěvníků téměř ze všech států světa – 1412 vystavovatelů ze 33 zemí nabídlo evropskému zemědělství obrovský výrobní potenciál. Brněnský veletrh zemědělské techniky Techagro 2002 nám brzo ukáže, nakolik zde představené nové směry naši zemědělci využijí.

Marie Holečková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *