Technický pokrok a kvalita tradicí

Rodinná firma Bergmann z německého Goldenstedtu nedaleko Brém se zabývá výrobou zemědělských strojů již od roku 1898. Vždy kladla důraz na pokrokové technické řešení a vysokou kvalitu produktu, což je pro techniku Bergmann charakteristické dodnes. Spektrum její nabídky bylo podřízeno poptávce farmářů, a tak není divu, že v současné době věnuje pozornost přepravní technice s možností výměn jednotlivých nástaveb.

Bergmann má nezpochybnitelný primát ve výrobě rozmetadel na chlévskou mrvu, ročně jich vyrobí 450 až 500, z nichž skoro polovinu prodá na německém trhu. V tomto segmentu výrobků hraje hlavní roli nejen doma, ale i v Evropě. S úspěchem dodává univerzální rozmetadla na svůj výměnný systém Vario s nosností 20 až 32 tun, na nějž lze jednoduše nasadit i vanové korby, dvoustranně sklápěné nástavby, senážovací nástavby a cisterny s různými aplikátory. Mezi zemědělci jsou oblíbené sběrací vozy s řezáním a překládací vozy na sypké materiály.

Technika šitá na míru
„Více než jednu pětinu celkové produkce vyvážíme a v blízké budoucnosti chceme export zdvojnásobit,“ řekl týdeníku Zemědělec René Willems, zástupce společnosti Bergmann pro východní Evropu. „Velmi si ceníme spolupráce s českou společností P & L Biskupice, která je jednoznačně největším zahraničním odběratelem výměnných systémů Vario. Česká republika je svou strukturou zemědělských podniků pro náš výměnný systém přímo předurčena. Řečeno sportovní terminologií, je i jakýmsi předskokanem dalších evropských zemí, neboť má s touto technikou největší zkušenosti. V České republice roste v poslední době zájem o naše překládací vozy, velkými odběrateli jsou však i zemědělské podniky na východě, které mají obdobnou strukturu výroby. V poslední době jsme expedovali mnoho překládacích vozů nejen do Ruska, ale také do Francie. Jednotlivým zákazníkům nenabízíme produkční série, ale každý stroj odpovídá podmínkám, v nichž bude pracovat. To je podle nás jedině správné a perspektivní řešení.“
„Požadavky každého zákazníka podrobně zhodnotíme, a pak mu ze široké nabídky firmy Bergmann navrhneme nejlepší řešení,“ doplňuje R. Willemse obchodní manažer společnosti P & L Petr Formánek. „V naší společnosti se tak obchodník mění v poradce. Například u výměnného systému Vario jsou k dispozici podle nosnosti čtyři základní modely, na každý z nich lze nasadit šest různých výměnných nástaveb a i ty mohou mít různé úpravy. Při volbě konečného modelu se přihlíží k traktoru, reliéfu, dopravním vzdálenostem i k místu, kde bude nástavba převážně pracovat, zda převažuje pole či cesta. Dovolím si tvrdit, že co výměnný systém, to originál.“

Jezdí celý rok
Mezi českými zemědělci je podle P. Formánka největší zájem o výměnný systém nástaveb Bergmann Vario 440 s univerzálním rozmetadlem TSWA 19. Dosavadní uživatelé u tohoto stroje vyzdvihují nízkou nákladovost, která představuje maximálně 1000 Kč za rok při aplikačním výkonu 15 až 20 tisíc tun. Rozmetadlo o objemu 19 m3 se záběrem rozhozu 24 m je vybaveno rozmetacími talíři se šesti lopatkami a dvěma horizontálními frézami, které nadrobí materiál na velmi jemné částečky. Toto rozmetací zařízení se dodává jako základní a pokud jsou podmínky uživatele jiné, dostává rozmetací ústrojí připravené na své materiály.
Firma Bergmann přišla jako první s hydraulickým systémem odpružení podvozku, kdy hydraulické válce tlumí rázy při jízdě po nerovné podložce. Podvozky konstruované pro rychlost od 40 km za hodinu a výš se vyznačují robustním rámem, což má vliv na dlouhou životnost (20 až 25 let). Mohou být také vybaveny řiditelnou nápravou, automatickým vyrovnáváním výšky vozidla na stejné úrovni a zařízením pro regulaci tlaku v pneumatikách. Dva typy rozmetadel lze na podvozku nahradit mnoha dalšími nástavbami, počínaje univerzální vanovou sklápěcí korbou, vozem k přepravě řezanky, cisternou a konče speciálními nástavbami vyráběnými na přání. Výměnné nástavby jsou na rámu upevněny jednoduše a spolehlivě pomocí uzávěrů Twist Lock, které umožňují rychlou výměnu. Díky celoročnímu využití se u výměnného systému Vario dosahuje maximální produktivity práce a příznivé ekonomiky provozu.

Mnohostranné využití
Velký boom zaznamenaly v loňském roce překládací vozy, jen biskupická společnost jich prodala v České republice šest. Překládací vozy jsou propojovacím dopravním článkem mezi nepřetržitě jedoucí sklízecí mlátičkou a silničním dopravním prostředkem stojícím na okraji pole, do kterého se překládá vymlácené obilí. Zvyšuje se tak výkonnost mlátiček a zároveň se snižují náklady. Nelze opomenout ani šetrné chování k půdě, všechny překládací vozy Bergmann jsou vybaveny pneumatikami se širokou styčnou plochou.
Novinkou roku 2005 je dvounápravový překládací vůz Bergmann GTW 25, na základě požadavků zemědělců u něj výrobce zvětšil objem korby oproti modelu GTW 21 na 25 m3. Speciálním podávacím šnekem se sklízený materiál plynule a zároveň šetrně dopravuje do překládacího šneku, přitom oba šneky může obsluha nezávisle na sobě zapínat či vypínat. Elektronicky tlačená křídla šneků jsou vzájemně sladěna tak, aby se dosáhlo překládacího výkonu čtyři sta tun obilí za hodinu, vůz se vyprázdní až do výšky 4,8 metru přibližně za tři minuty. Na podávacím šneku jsou umístěny střešní kryty, kterými lze ovládat minimální nebo maximální tok hmoty do překládacího šneku. K výbavě patří i usměrňovací klapka na horním výložníku, kterou se mění směr toku obilí do různých částí nákladního automobilu, stejně jako zakrývací plachta. Nízko položené těžiště propůjčuje celému vozu optimální jízdní vlastnosti a dokonalou průchodnost terénem, přepravní rychlost je 40 km/h a výše. „Překládací vozy Bergmann jsou vybaveny spodním, hydraulicky ovládaným vypouštěním, takže je lze využít i k dopravě obilí mezi sklady v zimních měsících, ale také k přepravě osiva na pole k secím strojům, vlhkého kukuřičného zrna, kukuřice, řepky a jakéhokoliv sypkého hnojiva,“ vysvětluje Petr Formánek. „Tím se rozšiřuje možnost jejich využití mimo sezónní práce.“

Dvě „nej“ pro sběrací vůz
Druhou loňskou novinku z výrobního programu společnosti Bergmann představuje sběrací vůz s řezáním Shutlle 880 K o objemu 44 m3 DIN, 88 m3 ve stlačeném stavu. Základem je pevná pozinkovaná nástavba s plastovou povrchovou úpravou, v její přední části se nachází plnicí deska s automatikou a optickou signalizací plnění, v zadní části pak hydraulicky ovládané výklopné čelo. Posun dřevěné impregnované podlahy silné 34 mm zajišťuje hydraulicky poháněná dvourychlostní boční převodovka.
„Sběrací vůz Shuttle má nejširší sběrač na českém trhu,“ tvrdí Petr Formánek. „Šířka 2200 milimetrů umožňuje bezproblémový sběr širokých řádků slámy a shrnuté píce v pozdějších sečích, bezztrátovou sklizeň potom zajišťuje šest řad sběracích prstů vzdálených od sebe 55 milimetrů a dvě kopírovací kola. Řezací ústrojí tvoří rotor o průměru hřídele 120 mm s devíti spirálami a s 53 jednotlivě jištěnými noži v jedné řadě, což umožňuje minimální teoretickou délku řezanky 34 milimetrů. V porovnání s ostatními sběracími vozy na českém trhu má model Shuttle nejvíce nožů, které lze na hydraulicky výklopném držáku měnit bez nářadí.“ Přípojné zařízení tvoří hydraulicky ovládaná oj s hydropneumatickým tlumením rázů, mechanicky sklopná odstavná noha a přípojné oko o průměru 40 mm. Dvě vzduchem brzděné tandemové nápravy jsou mechanicky odpružené listovými pery. Všechny funkce sběracího vozu s celkovou hmotností 20 tisíc kilogramů se ovládají pomocí Pilotboxu z kabiny. Za příplatek lze sběrací vozy doplnit dalším zařízením, jako je řiditelná náprava, střešní profily, různé typy pneumatik, centrální mazání či zadní vyprazdňovací válce.
Zemědělská technika Bergmann se vyznačuje robustní konstrukcí, která přispívá k dlouhé životnosti a nízkým servisním nákladům. Dlouhodobé zkušenosti výrobce se v krátké době uplatňují ve výrobě všech produktů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *