Technika od vyskladnění po zapravení

Vogelsang CZ s. r. o. je dceřinou společností firmy Hugo Vogelsang Maschinenbau GmbH. „Jako zavedený výrobce čerpací, rozmělňovací, rozdělovací a aplikační techniky pro zemědělské hospodářství nabízíme svým zákazníkům široké spektrum výrobků spojených s aplikováním kejdy,“ řekl Ing. Miroslav Esterka, jednatel firmy Vogelsang s tím, že kromě prodeje poskytují i servisní podporu zákazníkům v České republice a na Slovensku.

Novinkou byla PowerPump kombinující dva typy čerpadel. „Objemovým čerpadlem s rotačními písty lze nasát kejdu i z hlubokých jímek a vysoce výkonné odstředivé čerpadlo PowerFill je schopné naplnit cisternu během dvou až tří minut. Celý proces je zakončen aplikací kejdy do půdy metodou strip-till strojem XTill. „Jde o moderní způsob pásového zpracování s volitelným podkořenovým hnojením kejdou, které kombinuje tři operace do jednoho kroku: kypření, dávkování kejdy a udusání lůžka pro setí. Díky přesné aplikaci kejdy a digestátu rostliny získají přirozený zdroj živin, navíc je ekologičtější než například běžné rozmetávání do šířky,“ zdůraznil Ing. Esterka.

Se soupravou XTill lze v závislosti na nastavení provádět zásobní podkořenové ukládání kejdy do hloubky deset až 25 cm. Systém XTill je pro tento účel vybaven rozdělovací hlavou DosiMat LVX, která přesně a rovnoměrně rozděluje kejdu do jednotlivých výstupů. Řezací nože na rotoru rozřežou všechny vláknité materiály a zajišťují tak stejnoměrné a přesné rozdělení, čímž je zajištěno optimální zásobování rostlin živinami.

„Pro bioplynové stanice je určen univerzální systém dávkování fermentoru PreMix, který slouží k předúpravě surovin. Zpracovává nejrůznější kofermenty na dobře promíchanou, homogenní biosuspenzi. Odlučuje těžké látky a rozmělňuje hrubé složky před vstupem do čerpadla,“ popsal Ing. Esterka stroj, který je určený od zbytků jídla a potravin přes velkoobjemové plodiny až po suché dlouhovláknité suroviny, jako je sláma nebo senáž.*

Více informací bylo publikováno v týdeníku Zemědělec.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *