Technika z Rakouska v českých podmínkách

Na okrese Semily v Libereckém kraji má v nadmořské výšce 500 metrů nad mořem své sídlo ZEFA Levínská Olešnice a.s. V čisté přírodě podhorské oblasti je tento zemědělský podnik zaměřený na chov masného skotu za účelem produkce zástavu. Stádo tří set kusů matek plemene Aberdeen Angus je přes zimní období (které není nijak krátké – od listopadu do května) ustájené, jinak žije na pastvinách. Luk a pastvin má tento podnik celkem 640 hektarů, a z této výměry se zároveň i sklízí píce za účelem výroby konzervovaného krmiva pro zimní období.

Ve své historii se tento podnik zabýval také hospodařením na orné půdě. Za účelem zvýšení výkonnosti u hlavních polních prací byly v té době pořízeny stroje od firmy Pöttinger: v roce 1997 nesený radličkový kypřič Synkro 3000 S, který pracoval vždy velmi dobře, později secí stroj Vitasem 3000 AD s rotačními bránami Lion o shodném pracovním záběru a talířový podmítač Terradisc.

Změnou zaměření podniku a struktury výroby se uvedené stroje rozprodaly. To ovšem neplatí o pneumatickém secím stroji Terrasem C6, který i nadále nachází uplatnění při úplné obnově luk, anebo při dosévání porostů stávajících. „Tato praxe se nám velmi osvědčila a funguje výborně,“ řekl při naší návštěvě ředitel Zdeněk Pech.

Právě na základě spokojenosti s kvalitou práce i spolehlivostí techniky Pöttinger se vedení podniku rozhodlo k nákupu i dalších strojů, tentokrát z oblasti techniky pro sklizeň pícnin. Sklizeň kvalitního krmiva začíná čistou prací žacích strojů, a tuto operaci svěřili pracovníci podniku žacím strojům z Grieskirchenu.

Více informací v Mechanizaci zemědělství č. 5/2018.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *