Testování v praxi prověřilo systém Traction-Control

Firma Pöttinger na našem trhu nabízí polonesené otočné pluhy nové generace Servo 6.50. Tyto stroje mohou být vybaveny systémem Traction-Control, který zabezpečuje přenos hmotnosti pluhu na zadní nápravu traktoru. V důsledku toho se snižuje prokluz hnacích kol, poškozování půdy prokluzem a zvyšuje se plošná výkonnost. Také opotřebování pneumatik je pomalejší a to vše bez toho, aby bylo nutné traktor nadměrně dotěžovat. Díky zvýšení tahového výkonu stačí použít méně výkonný traktor, který je i lehčí a šetrnější k půdě. Mnoho zemědělců by přivítalo výsledky testování pluhu vybaveného tímto systémem v podmínkách ČR. Proto zorganizovala firma Pöttinger spolu s Mendelovou univerzitou v Brně testování pluhu Servo 6.50 Nova Traction-Control na pozemku podniku ZEMSPOL a.s. Sloup, který měl uvedený pluh zapůjčený k vyzkoušení. Celé testování probíhalo pod odborným dohledem Prof. Ing. Františka Bauera, CSc. z Mendelovy univerzity v Brně – od přípravy traktoru a instalace měřícího zařízení až po agregaci s pluhem a jeho správné seřízení. Souprava prováděla orbu s nastavením tlaku v systému Traction-Control na odlišné hodnoty a samozřejmě také zcela bez tlaku. Každá varianta zahrnovala celkem čtyři jízdy po pozemku vždy se zadokumentováním zjištěných údajů. Dostatečného tahového odporu bylo docíleno nastavením hloubky orby na řádných 26 cm. Síly od trakčního posilovače jsou značné. Rozdíl v prokluzu kol traktoru při orbě s aktivním posilovačem a bez něj mohl být v obtížných úsecích pozorován pouhým okem. Je to patrné i na dvou přiložených videoukázkách: první z nich zachycuje jízdu s tlakem 9 000 kPa v posilovači, druhá pak testovací jízdu zcela bez tlaku v systému. Úvodní článek o testování pluhu v agregaci s traktorem John Deere 8295R AutoPowr přinese týdeník Zemědělec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *