Těžké podmínky vyžadují vhodnou techniku

V oblasti třeboňské pánve, kde pozemky do značné míry vznikly zavezením rybníků, hospodaří na výměře 2450 hektarů orné půdy společnost K + K Břilice – Gigant. Pracovníci firmy se v posledním období zaměřili na výběr technologie zpracování půdy a setí, vhodné do obtížných podmínek.

Podnik je v rostlinné výrobě zaměřen na pěstování ozimé pšenice, ozimého žita, jarního ječmene, ozimé řepky a na produkci osiva trav. Živočišná výroba zahrnuje chov skotu na maso i na mléko, pro který se pěstuje 450 hektarů silážní kukuřice a sklízí píce ze 650 hektarů luk.

V hospodaření převládá bezorebný systém. Také proto bylo jednou z priorit v oblasti modernizace strojového parku pořízení radličkového kypřiče. Majitel podniku Ing. Jan Kačerovský se rozhodl vyzkoušet stroj značky Pöttinger.

V roce 2011 byl pro podzimní práce na dvůr podniku K + K Břilice – Gigant dodán prototyp kypřiče s označením Synkro 5030 T. Jednalo se o návěsné provedení s pracovním záběrem pěti metrů.

Stroj prováděl první podmítku a poté i hlubší zpracování půdy, při němž prokázal rovnoměrné zpracování ornice se zapravením slámy při nízké energetické náročnosti. I na pozemcích s větším množstvím slámy bylo po dvou přejezdech možné provést založení porostu pneumatickým secím strojem Terrasem C6 shodné značky.

V červnu 2012 byl zakoupen nový model radličkového kypřiče Synkro 6030 T NOVA s pracovním záběrem šesti metrů. Agregován je s traktorem o výkonu 340 k, který kromě toho pracuje i se secím strojem Terrasem C6. Dva stroje firmy Pöttinger spolu tvoří úspěšnou linku pro zakládání porostů na celém spektru půd. Vykazují dostatečnou výkonnost pro včasné zvládnutí prací v agrotechnických termínech.

V podniku K + K Břilice – Gigant testovali také stroje na sklizeň pícnin značky Pöttinger. Na základě dobrých zkušeností byl pořízen dvourotorový shrnovač se středovým formováním řádku TOP 972 C S-line. Při sklizni velké výměry luk se využívá obracení, k němuž slouží dva obraceče HIT 910. Důležitou předností strojů Pöttinger je jejich provozní spolehlivost, umožňující intenzivní nasazení a vysokou výkonnost v sezóně.*

 

Více informací přináší Mechanizace zemědělství 2/2015.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *