Traktorová doprava má zelenou

To nám potvrdil František Kaláb, vedoucí technických služeb a zároveň předseda dozorčí rady akciové společnosti CIZ Agro Cizkrajov. A není divu, neboť nákladní automobily využívané společností byly již za hranicí své životnosti a jsou postupně nahrazovány traktorovými návěsy od výrobce Strom Export, s. r. o., Praha.

CIZ Agro hospodaří na výměře 2600 ha zemědělské půdy. Stěžejními plodinami rostlinné výroby jsou obilniny. Převahu má pšenice – 800 až 900 ha a jarní ječmen – 100 ha, dále pak bývá na 100 ha hrách, na téměř 400 ha řepka. Menší výměru zaujímá jarní pšenice a ozimý ječmen. Samozřejmostí jsou krmné plodiny a to jednak travní porosty, jetel, vojtěška a také kukuřice. Ta je v CIZ pěstována na siláž a také na zrno, které je po sklizni našrotováno a uskladněno do vaků. Podnik se rozkládá na katastrálním území devíti obcí. Z toho je již patrné, jak složitá a zároveň důležitá může být logistika při přepravě materiálu.
Živočišnou výrobu podniku tvoří prasata a skot. Stádo skotu čítá 500 dojnic, 400 býků ve výkrmu, 100 kusů masného plemene je paseno. Odpovídající počet stáda tvoří mladý skot. Porodnu obývá 700 prasnic, vykrmováno je 2500 kusů. Přebytečná selata jsou prodávána.
Krmné směsi podniku od letošního roku zajišťuje mobilní míchárna, která je dodavatelem práce a doplňků. Hlavní podíl, tedy zrno dodává společnost vlastní.
Moderní technika v podniku nese zelenou barvu. Jedná se především o pět traktorů John Deere, rýsuje se nákup šestého. Jeden z nich, konkrétně 6210 SE je stálým energetickým zdrojem krmného vozu, jímž je krmen veškerý skot. Během tří let provozu ukazuje počítadlo 11 000 motohodin. Ostatní čtyři jsou využívány v poli a také v dopravě. Nový traktor nahradí další nákladní automobil, tentokrát v kombinaci s postřikovačem.
Původní záměr při koupi výkonných traktorů bylo zajištění prostředků na polní práce. Nadešel ale okamžik, kdy bylo nutné začít s obměnou dopravních prostředků. Patnáct původně používaných nákladních automobilů již nevyhovovalo, jejich technický stav nebylo možné donekonečna udržovat, a tak vedení podniku dospělo k závěru, který byl podložen propočty, že je lepší nakoupit za stávající traktory ještě návěsy. Díky tomuto rozhodnutí se podnik nemusí starat o další motory, které by byly součástí nákladních vozů. Úspora je patrná také na silniční dani, jíž traktory nepodléhají. Také vytížení traktorů doznalo zlepšení. Pro traktorovou přepravu hovoří i krátké manipulační vzdálenosti, které jsou průměrně 5 – 6 km. Jedno rozhodnutí tedy pozitivně ovlivnilo celou řadu faktorů a vylepšilo ekonomiku provozu strojů.
A jakýmiže prostředky dochází fyzicky k přepravě? Jedná se o traktorové návěsy, resp. dopravní systém Trailer Combi od českého výrobce Strom Export. V provedení Mega je možné využít jeden podvozek pro více výměnných nástaveb. Podvozek je vybaven odpruženou výškově stavitelnou ojí s možností kulového závěsu, dvěma nápravami se zadní osou volně řiditelnou a hydraulickým ovládáním. Na podvozek je možné jednoduše umístit několik nástaveb. Jedná se o velkoobjemovou vanovou korbu Trailer Kip, dvou nebo třístranně sklopnou korbu Trailer Kip Speciál, rozmetadlo hnoje Trailer Spread Miro, překladač sypkých hmot Trailer Fast Corn a kejdovač Trailer Tank DeLaval.
CIZ vlastní hned tři návěsy, k jejichž koupi docházelo postupně. Jedná se zatím o tři velkoobjemové korby a jednu cisternu s hadicovým aplikátorem o objemu 15 000 l. Všechny nástavby jsou umístěny na výměnném podvozku, i když k výměně nástaveb dochází jen na jednom z nich. Do budoucna ale cizkrajovští uvažují o koupi dalších nástaveb. Stejně tak je v plánu zakoupit k nově pořizovanému traktoru ještě jeden návěs s korbou. Tento záměr není jen tak automatický, ale vychází z provozu, neboť další vůz by velice dobře zapadl do linky k řezačce, kde nahradí další nákladní automobil.
Vozy jsou plně vytížené od poloviny května až do konce září. Nejdříve je to odvoz senáže, později obilí, řepky, siláže, zrna kukuřice, atd. Pravidelnou činností je odvoz podestýlky ze stájí. Čas od času přijde na řadu i přesun obilí mezi jednotlivými středisky.
Chvála vedoucího technických služeb nepadala pouze na vozy samotné, ale také na prodejce strojů, který poskytuje podniku bezvadný servis.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *