Traktory z Beauvais osidlují jižní Čechy

Objevovat nepoznané – to může být pro řadu zemědělců atraktivní činnost, zvláště pokud se jedná o značku traktorů. Tak je tomu i u traktorů Massey Ferguson a regionu v okolí Jindřichova Hradce. Díky úsilí nového prodejce se v průběhu tří let z jednoho traktoru v této oblasti rozšířila stáj traktorů v červené barvě na celkem deset strojů. Jejich uživatelé jsou nejen klasické zemědělské podniky se smíšenou produkcí, ale i rodinné farmy.

V okolí Jindřichova Hradce hospodaří na celkové výměře 862 hektarů Zemědělské družstvo Strmilov. Na 620 hektarech orné půdy je skladba plodin přizpůsobená podmínkám, panujícím v nadmořské výšce 620 metrů: pšenice, žito, ječmen, oves a řepka.

Samozřejmostí jsou trvalé travní porosty a také pastviny, kterých je 230 hektarů. Na orné půdě jsou pěstovány také plodiny, sloužící k výživě stáda 700 kusů hovězího skotu: ozimé žito a směsky na GPS, jetel a silážní kukuřice. Kromě jetelových senáží slouží ke krmení také senáže z travních porostů, kterých firma vyprodukuje 1430 t ročně.

Z toho důvodu řešil podnik otázku pořízení vhodného traktoru, především pro základní zpracování půdy. Traktor měl mít především dostatečný výkon, aby dokázal udržet požadovanou pojezdovou rychlost se stávajícím půdozpracujícím nářadím, které tak může odvádět práci v požadované kvalitě. Důležitá byla také spolehlivost a důvěryhodnost obchodního zastoupení.

Výběru nového stroje předcházelo testování traktorů od různých výrobců. Při porovnávání ve vlastních podmínkách na svažitých pozemcích v kamenité půdě obstál nejlépe ze všech traktor vyšší výkonové třídy značky Massey Ferguson.*

Více informací v Mechanizaci zemědělství 2/2016.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *