Ucelené technologické celky pro jaro

Společnost BEDNAR FMT nenabízí pouze stroje, ale ucelené technologické linky, které řeší problematiku posklizňových zbytků, obnovu půdní struktury, zakládání nových porostů a jejich výživu. V případě zakládání porostů jarních plodin je třeba dbát zejména na uložení osiva do kvalitního seťového lůžka za příznivé vlhkosti půdy s minimálním počtem přejezdů po pozemku. Právě tyto požadavky splňují předseťové kompaktory Swifter a secí stroje Omega od českého výrobce zemědělské techniky, firmy BEDNAR.

Jarní předseťovou přípravu je vhodné provést co nejdříve, ale zároveň pouze při dostatečné vyzrálosti půdy. Zejména v jarním období by měl být počet vstupů na pozemek co nejvíce omezen.

Bez zbytečné ztráty vláhy

Předseťovou přípravu je proto nutné provést jedním přejezdem tak, aby nedocházelo k nežádoucímu utužování a vysoušení půdy. To je právě jedna z mnoha výhod předseťových kompaktorů Bednar Swifter. Tyto stroje jsou schopny připravit seťové lůžko od 2 do 12 cm s možností výběru z několika pracovních sekcí tak, aby s půdní vláhou pracovaly co nejšetrněji. Zejména u jarního ječmene je právě seťové lůžko důležité. Vytvořená ideální jemná struktura lůžka dokáže ječmenu umožnit tvorbu bohatého kořenového systému.

Několikaleté zkušenosti s kompaktory Swifter

Předseťové kompaktory Bednar Swifter pracují na mnoha farmách napříč kontinenty a o jejich přednostech vypovídá i fakt, že se k nim zemědělci po dobrých zkušenostech vracejí. Takovým podnikem je i společnost ZEMO Bohaté Málkovice, která hospodaří na výměře 1820 hektarů. Pracují tam předseťové kompaktory Swifter již od roku 2007. Tehdy si pořídili tento stroj o pracovním záběru dvanáct metrů. Po velmi pozitivních zkušenostech se v roce 2011 rozhodli pro výměnu za model o větším pracovním záběru, a to šestnáct metrů. S tím jsou během jara schopni připravit až 110 hektarů pro dva secí stroje. Jednatel společnosti ZEMO Milan Bartošek hodnotí předseťový kompaktor jako obrovský přínos: „Swifter pro nás dělá neocenitelnou práci. Při velkém denním výkonu jsme s ním schopni připravit pozemek v požadované kvalitě, v optimálním čase a při šetrném zacházení s půdní vláhou.“

Precizní uložení osiva

Setí je bezesporu jednou z nejdůležitějších pracovních operací rozhodujících o budoucím výnosu. Bez ohledu na setou plodinu je důležité tuto operaci provést co nejkvalitněji. Secí stroje Omega jsou proto navrženy s ohledem na precizní uložení osiva, a to jak v minimalizační, tak i v konvenční technologii zpracování půdy. Základem je osvědčený koncept kompaktních secích kombinací sjednocující více pracovních operací. Přípravu půdy zajišťuje sekce párově uložených disků o průměru 520 mm (Twin-disc systém). Středový pneumatikový pěch s offsetovým uspořádáním (snižující tahový odpor) (chybí sloveso ve větě ?????) pro celkovou konsolidaci půdy před setím a secí botky s meziřádkovou roztečí 12,5 cm (nebo 16,5 cm). Dlouholeté výzkumy však potvrzují, že setí při meziřádkové rozteči 12,5 cm vytváří pro obilniny lepší podmínky pro odnožení a vývoj klasu.

O přesné uložení osiva v celém pracovním záběru se stará Systém PSP (Precise Seed Placement). Ten je tvořen paralelogramem, který udržuje dvoudiskové secí botky v konstantní secí hloubce i na zvlněném pozemku. Přesnost výsevu secí botky a ideální kopírování půdního povrchu podporují opěrná kolečka z pryže. Přítlak na výsevní botky (až 120 kg) je možné nastavit centrálně – hydraulicky z pohodlí kabiny traktoru.

Ve společnosti ZEA Rychnovsko používají secí stroj Omega již druhým rokem. Vedoucí rostlinné výroby Miroslav Šimerda hodnotí používání secího stroje: „V roce 2014 jsme měli možnost vyzkoušet secí stroj Bednar Omega a již u nás zůstal. V roce 2015 jsme s ním zaseli 250 ha jařin, 327 ha řepky, které se podařily i přes velké sucho založit velmi pěkně, a dále jsme s ním založili 410 ha ozimé pšenice. Všechny naše porosty po secím stroji Omega vypadají dobře a s kvalitou setí jsem spokojen. Během svých prvních dvou sezón jsme s ním k naší spokojenosti zaseli již skoro dva tisíce hektarů.“

Na loňské výstavě Agritechnica v Hannoveru byla pro secí stroje Bednar představena významná inovace v podobě coulterové sekce za přední řadou disků. Tuto sekci lze využít zejména na těžkých půdách během jarního a letního setí. Při jarním setí pracuje secí stroj pouze se zahloubenou coulterovou sekcí tak, aby nedocházelo k vynášení a zbytečnému míchání půdy přední diskovou sekcí. Naopak při setí řepky pracují obě sekce (coulterová i disková) tak, aby se perfektně rozdrtily hroudy a připravily ideální podmínky pro setí.

Lešek Podhorský

BEDNAR FMT s. r. o.

 

Foto:

Milan Bartošek, jednatel společnosti ZEMO Bohaté Málkovice

Miroslav Šimerda, vedoucí rostlinné výroby společnosti ZEA Rychnovsko

Založený porost pšenice na pozemcích ZEA Rychnovsko secím strojem Bednar Omega, výsevek 215 kg/ha

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *