07.07.2015 | 07:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Účinné řešení do utužených půd

Zhutnění je na mnohých pozemcích vážnou příčinou podstatného zhoršení úrodnosti a produkční schopnosti půd. Omezuje plné využití genetického potenciálu odrůd a snižuje efektivitu vstupů do produkčního procesu pěstovaných plodin, především organického, ale i minerálního hnojení. Řešení této závažné problematiky zhutnění půd v rostlinné výrobě je mimořádně aktuální. Zemědělské provozy by proto měly tomuto tématu věnovat více pozornosti.

Jednou z možností obnovy půdní struktury je hluboké kypření. Společnost BEDNAR FMT nabízí pro tuto „léčbu“ půdy dlátový pluh Terraland, který nabízí zemědělcům více než klasický pluh.

Voda a kyslík

Voda a kyslík jsou důležitými vegetačními faktory každé rostliny, k zajištění kvalitního růstu je nutné vyrovnané působení těchto faktorů. Nedostatek vzduchu v půdě způsobuje anaerobní pochody, sníženou mineralizaci a rozvoj chorob. Dlátový pluh Bednar Terraland hluboce nakypří půdu společně s promícháním posklizňových zbytků. Výrazně zlepšuje funkci vodního režimu, přístup vzduchu ke kořenům a působí pozitivně na celý proces mineralizace.

Narušení plužní pánve a utužení

Opakujícím se zpracováním půdního profilu na jednu hloubku, ať už orbou či minimalizací, vzniká tzv. plužní pánev. V její blízkosti je půdní profil více náchylný na nežádoucí zhutňování pohybem těžké techniky. Ten v interakci se současnými extrémy ve vývoji počasí velmi negativně působí na fyzikální vlastnosti půdy – pórovitost a penetrační odpor. Zhoršení těchto vlastností má především negativní dopad na rychlost vývoje kořenů i tvorbu kořenového vlášení. V utužených půdách jsou nejvíce postižené plodiny, které vytvářejí výnos podzemními orgány. Například u cukrové řepy dochází k větvení bulev, u brambor k deformaci hlíz. U plodin, které vytvářejí hlavní kůlový kořen – řepka, sója nebo slunečnice, se jeho růst omezuje tím, že kořen neproniká zhutněnou vrstvou v podorničí a deformuje se. Nesmíme opomenout ani ječmen, který nemá rád trvalé zamokření, k němuž vlivem vytvořené plužní pánve dochází.

Pro potřebné obnovení půdní struktury a vodního režimu je nutné tuto plužní pánev narušit. Jedním z řešení může být využití dlátového pluhu Terraland, kterým lze půdu zpracovávat až do hloubky 65 cm a narušit utužení i ve větších hloubkách půdního profilu. Napravení utužených půd není ovšem otázkou jedné sezóny, ale již po prvním roce lze pozorovat zlepšení, ať už v absorpci dešťové vody či zvýšení výnosu.

Řešení nejen pro velké zemědělce

Společnost BEDNAR nenabízí jen širokozáběrové stroje, ale má řešení i pro zemědělce s traktory nižších výkonových tříd. Nabídka dlátových pluhů Terraland začíná na doporučeném výkonu 130 koní. Stroje nacházejí prostor také u „malých“ zemědělců. Mezi ně patří i  Josef Vomáčka z Ronova nad Doubravou, který hospodaří na výměře 230 ha. Před dvěma lety se rozhodl agregovat dlátový pluh Terraland TN 3000 HM5R s traktorem nižší výkonové řady o výkonu 170 koní. Hlavním důvodem pořízení stroje Terraland byla snaha o vytvoření optimálních podmínek pro pěstování kukuřice. Josef Vomáčka plánuje celou výměru jedenkrát za čtyři roky hluboce zpracovat, dostat vzduch do půdního profilu, umožnit mineralizaci a v neposlední řadě narušit nepropustné utužení, které se projevuje lokálním zamokřením v přívalových deštích.

 

Ing. Lešek Podhorský

BEDNAR FMT s. r. o.

Foto:

Dlátový pluh Bednar Terraland je k dispozici v neseném provedení s pracovním záběrem 3 nebo 4 metry a v poloneseném provedení od 4 do 6 metrů

Dlátový pluh Bednar Terraland na rodinné farmě Vomáčkových z Ronova nad Doubravou je agregován s traktorem o výkonu 170 koní

Třikrát lomený úhel pracovních těles dlátových pluhů Terraland umožňuje snadný vstup do půdy, ideální průchodnost stroje a hloubku zpracování až do 65 cm

Porovnání souvratí pozemků zpracovaných klasickým pluhem (vlevo) a dlátovým pluhem (vpravo)

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down