Uděleny prestižní ceny Grand Prix

Během slavnostního zahájení brněnských veletrhů Techagro, Silva Regina, Animal Vetex a Biomasa byly nejlepším exponátům uděleny ceny Grand Prix. Tato soutěž má stále větší kredit, o čemž svědčí i to, že letos bylo přihlášeno rekordních 98 exponátů, v minulém ročníku 76. Vesměs šlo o stroje, zařízení a výrobky, které svými parametry určují trendy v zemědělském a lesnickém oboru. Odborná hodnotitelská komise udělila devět cen Grand Prix Techagro, jednu cenu Grand Prix Animal Vetex, dvě ocenění Grand Prix Silva Regina a jednu cenu Grand Prix Biomasa. Další tři exponáty obdržely mimořádnou cenu generálního ředitele a hodnotitelské komise Grand Prix. Během slavnostního zahájení byly uděleny i ceny časopisů vydavatelství ProfiPress. Kompletní přehled oceněných exponátů naleznete v Zemědělci č. 15.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *