UNIMARCO začíná, MARCO EXPORT končí

Postřikovače jsou významnou součástí integrované ochrany rostlin. K jakým změnám došlo na českém trhu s postřikovači HARDI jsme se zeptali pana Roberta Mladenova, předsedy představenstva firmy UNIMARCO a.s., generálního importéra postřikovačů HARDI do České i Slovenské republiky.

Ve firmě Marco Export došlo na konci listopadu tohoto roku k významné změně, mohl byste nám objasnit k jaké a co bylo hlavním důvodem?
Došlo pouze k transformaci MARCO EXPORT s.r.o. na UNIMARCO a.s. Veškerý majetek firmy Marco Export se stal součástí základního jmění akciové společnosti UNIMARCO, vlastnické i majetkové poměry zůstávají stejné. Šlo nám hlavně o výrazné posílení kapitálu firmy.Transformace firmy je nepochybně významnou změnou, ale jde jednoznačně o změnu k lepšímu. Došlo k posílení kapitálového zázemí firmy, což bude znamenat snadnější přístup k úvěrům jak pro firmu samotnou, tak i pro zákazníky. Společnost by chtěla, ve spolupráci s některým bankovním ústavem, nabídnout a garantovat zákazníkům kvalitní financování, což pro společnost s ručením omezeným bylo velice obtížné. Sídlo společnosti, personální obsazení a aktivity zůstávají nezměněny. Hlavní náplní nové společnosti UNIMARCO a.s. bude import postřikové techniky HARDI, lahvárenské a nápojové techniky.
Druhá významná změna se týká prodejní a servisní sítě jak v České, tak ve Slovenské republice. Došlo k redukci počtu zastoupení z původních 45 v obou republikách na současných 10 regionálních zastoupení v ČR a 4 na Slovensku. Prodejní síť se zeštíhlila a zůstali jen ti nejsilnější partneři. Byly stanoveny přesné hranice působení jednotlivých zastoupení. Tím se prodejní síť stala průhlednější a zákazníci se budou vždy obracet na jednoho silného partnera s patřičným zázemím. Společnost UNIMARCO a.s. bude nadále zajišťovat dodavatelskou, marketingovou, servisní a technickou podporu svým regionálním zástupcům.
Jak vypadá český trh postřikovačů a rosičů HARDI, které typy si zákazníci žádají nejvíce?
Z pohledu na loňskou sezónu je vidět určité oživení, tzn. zvýšený zájem farmářů o kvalitní postřikovou techniku. Domnívám se, že nastává doba obměny postřikové techniky, i když to nebude vůbec lehké. Na našem trhu měly v letošním roce dominantní postavení tzv. ekonomické postřikovače. Jde o plnohodnotné stroje, které jsou sestaveny tak, aby jejich cena byla co nejpřijatelnější. Právě díky těmto postřikovačům jsme dosáhli 60% podílu na českém trhu s postřikovači. V České republice se stejně jako ve světě zemědělci vydávají cestou velkých tažených a samojízdných postřikovačů a my se tomuto trendu přizpůsobujeme. I z tohoto důvodu vidím příští rok optimisticky.
Firma HARDI se staví negativně k systémům přímé injektáže a to nikoliv s ohledem na jejich princip, ale s ohledem na dlouhé reakční časy. Jak vidíte vývoj a perspektivy v této oblasti?
Firma HARDI si zakládá na filozofii, která spočívá v precizní aplikaci postřikové látky do porostu. Systém přímé injektáže není v současné době 100% dokonalý a je založen na reakci operátora na okamžité podmínky a stav porostu. Tím může dojít k chybám a ty potom znamenají obrovskou škodu pro farmáře.To je hlavní důvod zdrženlivého postoje firmy HARDI.
Provádíte také testování postřikovačů, které je nyní povinné. V jakém stavu bývají zkoušené postřikovače?
Naše firma samozřejmě testování provádí. Myslím si, že byla jednou z prvních firem, která dokázala zajistit testování opravdu na profesionální úrovni. Firma HARDI vyvinula vlastní přístroj s názvem Spray Scanner, kterým jsou vybaveny i některé testovací stanice.
Většinou testujeme postřikovače, které jsme sami prodali. Obrátili jsme se i na ostatní uživatele postřikovačů, ale dá se říct, že z drtivé většiny jde o postřikovače HARDI. Mohu říct, že nastavení některých postřikovačů je opravdu špatné. Ekonomické ztráty, které vznikaly uživatelům těchto strojů, musely být opravdu obrovské.
Z tohoto důvodu se snažíme připravovat pro zákazníky různé akce a přesvědčovat je, aby věnovali aplikaci postřikových látek maximální pozornost. Například i určitou slevou se snažíme zákazníky motivovat k nákupu trysek HARDI, které jsou v provedení ISO a jsou z 90% kompatibilní.
Připravuje firma HARDI pro příští rok nějakou novinku či významnou inovaci?
Hardi pro příští rok připravuje pouze jednu novinku. Jedná se o palubní počítač HARDI NOVA, který je plně kompatibilní s palubními terminály firem Class a Massey Ferguson.
Další novinkou, která se v příštím roce objeví na našem trhu, je na Agritechnice představený samochodný velkokapacitní postřikovač HARDI ALFA s nádržemi až 4100 litrů.
Naše firma se jako každoročně zúčastní různých zemědělských akcí. Vzhledem k absenci brněnského Techagra se budeme více zaměřovat na regionální výstavy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *