Úspěšný podnik díky moderní technice

Vhodně zvolené zaměření v podnikání v zemědělství je předpokladem úspěšného rozvoje. S tím souvisí i vybavení moderní zemědělskou technikou, které je pro efektivitu práce nezbytností. Takovým příkladem je DSV Agro Libštát s. r. o. Tato společnost vznikla v okrese Semily v roce 2010; vedení firmy zachovalo živočišnou výrobu a pokračuje ve spolupráci s podnikem DS Agro Košťálov.

Živočišná výroba zahrnuje chov 200 kusů dojnic, 30 krav bez tržní produkce mléka a 200 kusů telat ve stáří do šesti měsíců. Podnik má také v provozu bioplynovou stanici o výkonu 1020 kWh. Do budoucnosti má firma plány vybudovat kravín, chov skotu sjednotit a zjednodušit.

Potřebám produkce kvalitního krmiva pro skot a substrátu pro bioplynovou stanici je z velké míry podřízena rostlinná výroba. Z 880 hektarů zemědělské půdy zabírají celých 479 hektarů louky a pastviny, a na zbývajících 400 hektarech se pěstuje ozimá pšenice, ozimá řepka, tritikale ozimé i jarní, oves a pro živočišnou výrobu ještě kukuřice a žito, sklízené na GPS.

Otázku, jak provést zpracování půdy po žitě v teplém letním počasí před výsevem ozimé řepky, vyřešili pracovníci podniku pomocí radličkového kypřiče. Ze široké nabídky těchto strojů na trhu si zvolili stroj Synkro 3030 Nova od firmy Pöttinger. Ve svých rozmanitých podmínkách vyzkoušeli všechny možné varianty nastavení a osazení pracovními orgány. Kypřič pracoval v hloubce 27 cm s demontovanými křídly a postupně byl osazován všemi druhy radliček, které má tento výrobce v sortimentu: klasické provedení, verze Durastar a Durastar Plus.*

Více informací v Mechanizaci zemědělství č. 6/2018.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *