Uzávěrka soutěže Grand Prix se blíží

Při příležitosti trojice mezinárodních agrárních veletrhů Techagro, Animal Vetex a Silva Regina, které se konají na brněnském výstavišti od 28. 3. do 1. 4. 2004, se uskuteční soutěž o nejlepší exponáty Grand Prix. Zájemci mohou posílat přihlášky v prvním termínu do 5. 3., ukončení druhého termínu je 23. 3. 2004.

Ocenění Grand Prix je určeno pro exponáty, které jsou svými parametry srovnatelné se světovou úrovní nebo určují trend vývoje ve svém oboru. Do soutěže mohou být přihlášeny i výrobky, které už byly oceněny na jiných výstavách či soutěžích. Grand Prix však může být uděleno témuž exponátu pouze jednou. Výrobky přihlašuje do soutěže vystavovatel, spoluvystavovatel, producent nebo jím pověřená právnická či fyzická osoba. Počet přihlášek od jednoho vystavovatele není omezen.

Oceněné exponáty v roce 2002
V minulém ročníku získalo ocenění Grand Prix Techagro 2002 osm exponátů. V kategorii traktory, doprava a manipulace to byly Fendt Farmer 412 Vario (výrobce AGCO GmbH & Co., Marktoberdorf, Německo, vystavovatel Agrall zemědělská technika Bantice, ČR), John Deere Active Seat – aktivní tlumení kmitů sedadla řidiče (John Deere, Waterloo Works, USA, vystavovatel Strom Praha) a kolový traktor Zetor 11441 (Zetor, a. s., Brno, ČR). V kategorii stroje pro zakládání porostů a aplikaci agrochemikálií šlo o komplet GPS (Prefam Litovel, ČR, vystavovatel Honoris Praha, ČR), polohovací zařízení diskoválečkové baterie Triplex 3S® (Strom Export, s.r.o., Praha, ČR) a systém inteligentní volby trysek (Amazonen-Werke H. Dreyer GmbH & Co., KG, Hasbergen-Gaste, Německo, vystavovatel Unicom Agro Brno, ČR). V kategorii stroje pro sklizeň a zpracování produktů byly oceněny sklízecí mlátička New Holland CX 860 (CNH, Modena, Itálie, vystavovatel Agrotec Hustopeče, ČR) a překlopná míchačka typ PM 130-2000 (Taurus, s.r.o., Chrudim, ČR).
V soutěži Grand Prix Silva Regina 2002 komise udělila jedno ocenění, které získala Fréza na pařezy F500/H (Laski, s.r.o., Smržice, ČR). Cena Grand Prix Animal Vetex 2002 nebyla udělena.

Mezinárodní odborná komise
V letošním roce bude odborná hodnotitelská komise pracovat pod vedením doc. ing. Adolfa Rybky, CSc., z České zemědělské univerzity v Praze, který sám jmenuje její členy podle oborů přihlášených exponátů. Členy hodnotící komise budou i komisaři z Německa, Itálie a Slovenska. Komise bude rozdělena do tří pracovních sekcí, z nichž každá bude posuzovat exponáty příslušných oborů ve dvou základních kolech. V prvním kole provede užší výběr, ve druhém pak vlastní vyhodnocení – finální výběr z nominovaných exponátů. Hodnocení proběhne v předveletržním období především na základě podkladů dodaných přihlašovatelem. Komise má právo vyžádat si předvedení exponátu, a to už den před oficiálním zahájením mezinárodních veletrhů.
Při hodnocení se přihlíží zejména k novosti výrobku, originalitě koncepčního a konstrukčního řešení, technické a technologické úrovni, zajištění servisu, ale posuzují se také design, ekologické aspekty i připravenost výrobku k dodávkám na český trh. Průběh hodnocení je neveřejný a proti konečnému rozhodnutí není odvolání. Ocenění Grand Prix uděluje na doporučení komise generální ředitel a. s. Veletrhy Brno Jiří Škrla.

Ocenění propaguje výrobek
Hodnocené exponáty, výsledky soutěže a seznam členů hodnotitelské komise budou průběžně uveřejňovány prostřednictvím tiskových informací a na internetových stránkách vyhlašovatele soutěže a pořadatele veletrhů. Oficiální vyhlášení výsledků soutěže Grand Prix a předání ocenění se uskuteční při slavnostním zahájení veletrhů Techagro – Animal Vetex – Silva Regina 2004 dne 28. 3. v 9.30 hodin v Rotundě pavilonu A brněnského výstaviště. Oceněné výrobky obdrží symbol soutěže – uměleckou plastiku a diplom. Tyto symboly lze využít i k další propagaci výrobku.

Organizátor soutěže
Organizátorem soutěže je Kongresové centrum Brno, a.s., kontakt: Gabriela Sochnová, Výstaviště 1, 647 00 Brno, tel: 541 158 709, fax: 543 211 221, e-mail: sochnova@kcbrno.cz, kcbrno@kcbrno.cz, www.kcbrno.cz. Informace o soutěži včetně stanov a přihlášky ke stažení lze najít na www.techagro.cz, www.animal-vetex.cz, www.silva-regina.cz a www.kcbrno.cz.
Úhrada registračního poplatku na účet organizátora činí při jedné přihlášce 4800 korun plus 22 procent DPH, za každou další přihlášku 3500 korun plus DPH. Po termínu první uzávěrky (od 6. 3. 2004) se k uvedené ceně připočítává deset procent z celkové částky.

Mediální partneři
Mediálními partnery Grand Prix Techagro jsou periodika Zemědělec, Farmář, Úroda, Náš chov a Zahradnictví. Mediálním partnerem soutěže Grand prix Animal Vetex jsou časopisy Veterinářství a Krmivářství. Mediálním partnerem soutěže Grand Prix Silva Regina jsou časopisy Lesnická práce a Svět myslivosti.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *